Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Aboe Bakr en zijn zorg voor de profeet

Het is onmogelijk om alle deugden van de meest vrome metgezel Aboe Bakr te vermelden, omdat hij zich na zijn bekering volledig heeft toegewijd aan het geloof. Daarom zullen we slechts een aantal bekende gebeurtenissen uit het leven van Aboe Bakr (moge Allah behaagd met hem zijn), waarin zijn liefde en zorgzaamheid voor de profeet kan worden waargenomen, kort samenvatten.

Abu_Bakr.svg

Yawm al-ghaar (de dag van de grot)

Yawmu-l-ghaar is de dag waarop de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zich verborgen hield in een grot in de berg van Thawr samen met zijn metgezel, nadat zij uit Mekka verdreven waren.إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ“Als jullie hem (de Profeet) niet helpen, waarlijk Allah heeft hem reeds geholpen, toen degenen die ongelovig waren hen (uit Mekkah) hadden verdreven, (en) hij de tweede van twee was toen zij zich in de grot bevonden.” (At-Tawbah, 40)

Eenmaal in de grot vreesde Aboe Bakr voor het leven van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). Op het moment dat Aboe Bakr stemmen hoorde, nam zijn angst toe en zei hij tegen de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Als één van hen nu bukt om onder zijn voeten te kijken, dan zal hij ons zeker zien.” De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) stelde Aboe Bakr gerust en zei: “O Aboe Bakr! Wat denk je van twee personen waarvan Allah de derde is?” (Overgeleverd door Al-Bukhaarie en Muslim)إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا(En) toen hij tot zijn metgezel (Aboe Bakr) zei: ‘Wees niet bedroefd. Waarlijk, Allah is met ons.’” (At-Tawbah, 40)

We zien hier overduidelijk dat Allah tevreden is over Aboe Bakr (zie ook 9:100). Moge Allah de sjiieten die Aboe Bakr verlagen, uitschelden en tot ongelovige bestempelen naar de Islam leiden. Wie tegen Aboe Bakr is (om welke nonargumenten dan ook) spreekt de Koran tegen.

Yawm al-hidjrah (de dag van de emigratie)

Yawmu-l-hidjrah is de dag waarop de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) samen met zijn metgezel zijn geboortestad verliet en de migratie naar Al-Medienah verrichte. Toen de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zijn metgezel op de hoogte bracht en hem vroeg om hem te vergezellen, aarzelde Aboe Bakr niet en huilde hij uit vreugde, omdat hem deze grote eer is toegekomen.

Aboe Bakr liep samen met de Profeet, terwijl hij zich enorm veel zorgen maakte om het leven van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). Zo liep hij soms links van hem en dan weer rechts, dan weer voor hem en dan weer achter hem. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) vroeg hem waarom hij dit deed. Aboe Bakr (moge Allah behaagd met hem zijn) zei toen: “Als ik achter je loop dan vrees ik dat zij jou van voren zullen aanvallen en als ik voor jou loop dan vrees ik dat ze jou van achteren zullen aanvallen.”
Ziehier de liefde van Aboe Bakr voor de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem). Aboe Bakr nam het altijd voor hem op, stond voor hem klaar, stelde hem in bepaalde situaties gerust en verdedigde hem op een ongelooflijke wijze.

cAlie ibn Abie Taalib (moge Allah behaagd met hem zijn) vertelde op een dag over deze moedige man en zei: “Ik zag de Profeet Allah’s gebeden en vrede zij met hem) terwijl hij omringd werd door Quraysh, waarvan enkele hem verrasten (door hem te slaan) en andere hem op een hevige manier heen en weer schudden en zij zeiden: ‘Ben jij degene die de goden tot één God heeft gemaakt?’”
cAlie zei: “Bij Allah, niemand van ons kwam dichterbij behalve Aboe Bakr, hij sloeg de ene, en verraste de andere en duwde anderen aan de kant, terwijl hij zei: ‘Wee jullie! Zullen jullie een man doden, omdat hij zegt: ‘Mijn Heer is Allah.””
Vervolgens legde cAlie (moge Allah behaagd met hem zijn) een mantel die hij droeg, weg en hij huilde totdat zijn hele baard nat werd en hij zei: “Ik vraag jullie bij Allah, wie is beter: de gelovige onder de mensen van Fircawn of Aboe Bakr?” De mensen waren stil waarop cAlie zei: “Antwoorden jullie mij niet? Bij Allah, één enkel uur van Aboe Bakr is beter dan duizend uren van de gelovige onder de mensen van Fircawn. Dat was een man die zijn geloof geheim hield, terwijl dit (Aboe Bakr) een man is die zijn geloof openbaar maakte!”1

Yawm al-cariesh (de dag van de zonbeschutting)

Aboe Bakr (moge Allah behaagd met hem zijn) is een metgezel die alle slagvelden heeft bijgewoond en de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) altijd heeft bijgestaan tijdens deze slagvelden. Zijn geld heeft hij in dienst van het geloof gesteld. cUmar ibnu-l-Khattaab (moge Allah behaagd met hem zijn) vertelt dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) hen vroeg om aalmoezen te geven voor de zaak van Allah. cUmar vond dat het tijd werd om Aboe Bakr voorbij te streven, aangezien Aboe Bakr altijd en overal de eerste is.cUmar kwam bij de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en bood de helft van zijn bezit aan. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) vroeg hem: “Heb je iets voor je familie nagelaten?” cUmar zei: “Eenzelfde hoeveelheid.” Vervolgens kwam Aboe Bakr met al zijn bezit. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei tegen hem: “Wat heb je voor je familie overgelaten?” Hij zei: “Ik heb hen Allah en Zijn Boodschapper achtergelaten.” cUmar zei toen tot zichzelf: “Ik zal jou nooit in iets voorbijstreven.”2

Yawmu al-cariesh: Er werd op de slag van Badr (de dag dat de partijen elkaar ontmoetten) een zonbeschutting voor de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) gemaakt. Voordat de slag van Badr begon, bevond de Profeet zich samen met Aboe Bakr in deze beschutting waarin de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) Allah vurig begon te vragen en te smeken. Hij begon zo vurig Allah te vragen waardoor zijn mantel van zijn schouder viel. Aboe Bakr legde de mantel terug op de schouder van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en zei: “Verminder de last voor uzelf, o Boodschapper van Allah.” Aboe Bakr hield zoveel van de Profeet dat hij hem niet in een toestand wilde zien waarin hij het zichzelf moeilijk maakt en huilt. Aboe Bakr stelde de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) gerust gedurende deze moeilijke perioden en gaf hem vertrouwen.

  1. “De geschiedenis van de Khulafaa” (Taariechu-l-Khulafaa’), een soortgelijke overlevering staat ook in Sahieh Al-Bukhaarie.
  2. Aboe Dawoed, Attirmidhie; Shaykh Al-Albaanie heeft deze overlevering Hasan verklaard.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *