Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Aicha een slechte vrouw? “Goede mannen voor goede vrouwen!”

Helaas maken veel sjiieten zich (ongemerkt) schuldig aan het lasteren van de vrouwen van de Profeet. Weet, beste lezer, dat diegene die de vrouwen van de Profeet lastert, zonder twijfel de Profeet zelf lastert. Want denken zij dan dat de Profeet (vrede zij met hem) niet op de hoogte was van de goedheid van zijn naasten, met op de eerste plek de Leden van zijn Huis (de vrouwen!).

Wij vragen de sjiieten die zich schuldig maken aan het kwaad spreken over de metgezellen en vrouwen van de Profeet om voor heel even de Koran erbij te pakken en de volgende verzen in Surah an-Noer (24) te lezen. We hopen dat deze verzen de sjiieten zal overtuigen, aangezien iedereen zal menen de “Koran te volgen”. Durf jij de volgende Koranverzen te accepteren? Zo ja, blijde tijdingen! Zo nee, lees dan wat Allah zelf in de Koranverzen zegt.

 

 

3. De overspelige man huwt niemand anders dan een overspelige vrouw of een veelgodenaanbidster. En niemand huwt de overspelige vrouw, behalve een overspelige man of een veelgodenaanbidder. En dat (d.w.z. het huwen van overspelige mannen en vrouwen) is verboden (gemaakt) voor de gelovigen.

4. En degenen die de kuise vrouwen valselijk beschuldigen en vervolgens niet met vier getuigen komen, gesel hen dan met tachtig (zweep)slagen en accepteer nooit (meer) een getuigenis van hen. En zij zijn de verdorvenen.

5. Behalve degenen die daarna berouw tonen en zich beteren. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.

6. En degenen die hun echtgenotes valselijk beschuldigen en niet over getuigen beschikken, behalve (over) zichzelf, de getuigenis van één van hen is dat hij vier getuigenissen bij Allah (d.w.z. in de Naam van Allah) aflegt dat hij waarlijk zeker tot de waarachtigen behoort.

7. En de vijfde (getuigenis) is dat de Vloek van Allah op hem rust als hij tot de leugenaars behoort.

8. En de bestraffing wordt van haar (d.w.z. van de beschuldigde vrouw) afgeweerd, als zij vier getuigenissen bij Allah (d.w.z. in de Naam van Allah) aflegt dat hij (d.w.z. haar echtgenoot) waarlijk zeker tot de leugenaars behoort.

9. En de vijfde (getuigenis) is dat de Woede van Allah op haar rust als hij tot de waarachtigen behoort.

10. En was het niet vanwege de Gunst van Allah en Zijn Genade die jullie toekwamen (dan had Hij de bestraffing voor jullie bespoedigd). En waarlijk, Allah is Meest Berouwaanvaardend, Alwijs.

11. Waarlijk, degenen die met de leugen (over Aa’ishah) kwamen, behoren tot een groep onder jullie. Beschouw het (d.w.z. deze gebeurtenis) niet als iets dat slecht voor jullie is. Welnee! Het is goed voor jullie. Eenieder van hen komt toe wat hij heeft verworven aan zonden. En degene van hen die er een groter aandeel in had, voor hem is er een geweldige Bestraffing.

15. (Gedenk) toen jullie het met jullie tongen doorgaven en jullie met jullie monden datgene zeiden waarover jullie geen kennis hadden. En (toen) jullie dachten dat het iets kleins was, terwijl het bij Allah enorm is.

23. Voorwaar, degenen die de kuise, argeloze en gelovige vrouwen valselijk beschuldigen, zijn vervloekt in deze wereld en in het Hiernamaals. En voor hen is er een geweldige Bestraffing.

24. (Op) de Dag waarop hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over dat wat zij deden.

25. Op die Dag zal Allah hun verrekening daadwerkelijk volledig laten plaatsvinden en zij zullen waarlijk weten dat Allah de duidelijke Waarheid is.

26. De verdorven vrouwen zijn (bestemd) voor de verdorven mannen en de verdorven mannen zijn (bestemd) voor de verdorven vrouwen. En de goede vrouwen zijn (bestemd) voor de goede mannen en de goede mannen zijn (bestemd) voor de goede vrouwen; zij zijn niet schuldig aan dat wat zij (d.w.z. de leugenaars) zeggen. Voor hen is er Vergiffenis en een edele Voorziening.

Interpretatie van de betekenissen van de Koran, Aboe Ismael en Studenten.

 

We hopen echt dat de sjiieten die dit artikel lezen, door bovenstaande koranverzen zullen worden geprikkeld en hun stroming voor eens en altijd de rug toekeert. Volg hierbij de mainstream moslims, de Ahlus-Sunnah wal Djamaa3ah. 

Quran

One Comment

  1. Lees gewoon de http://koran.nl/ dan komt alles goed

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.