Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

AIVD: Iran voert aanvallen en hacks uit op Nederlandse Iraniërs

In de afgelopen zes maanden zijn er honderden internetaanvallen vanuit landen als Rusland, China en Iran geweest, beweert de AIVD. De Iraanse dictatuur is veel langer actief in het opsporen, vervolgen en liquideren van haar tegenstanders. Het komt steeds vaker voor dat informanten en vrijwilligers van Sjiieten-Ontmaskerd door Iraanse missionarissen worden gevolgd of bedreigd. Wij zullen niet stoppen met het weerleggen van de misdaden van het Iraanse regime, integendeel.

De ongewenste bemoeienis van buitenlandse mogendheden -in het bijzonder Iran- met voormalige onderdanen blijft een punt van zorg. De recente aanvallen zouden vooral uit Rusland komen, luidt de claim, maar het zou lastig zijn voor de inlichtingendienst om dat te bewijzen, zegt AIVD-topman Rob Bertholee tegen EenVandaag. Volgens hem is er aan de ene kant het gevaar dat Rusland invloed kan uitoefenen op beslissingen van de overheid, terwijl aan de andere kant economische spionage kan plaatsvinden, met een negatief gevolg voor het Nederlandse bedrijfsleven.

“Alleen al in het laatste halfjaar hebben we enkele honderden pogingen gezien om bij iemand in de e-mail te komen, om bij een bedrijf in de bedrijfsgegevens te komen. Het is een wedstrijd om er bovenop te blijven zitten”, zegt de baas van de inlichtingendienst. Hij acht het zinloos om verhaal te halen bij de desbetreffende landen, mede omdat bewijzen moeilijk is. “Het wordt ontkend en daarna is het verhaal afgelopen.”

De AIVD ziet al jaren een toename van aanvallen die met name vanuit Iran en Rusland zouden komen. De dienst maakt daar telkens melding van in zijn jaarverslagen. Bertholee gaf zijn interview voorafgaand aan de behandeling van de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De AIVD onderzoekt reeds langer signalen die erop duiden dat de Iraanse autoriteiten zich op ongewenste wijze zouden bemoeien met gevluchte landgenoten. Het onderzoek concentreerde zich in 1994 op beschuldigingen vanuit de Iraanse gemeenschap in ons land over intimiderend gedrag door leden van de diplomatiek vertegenwoordiging van Iran. ook is vastgesteld dat Iran zijn inlichtingendiensten gebruikt om uit het land gevluchte politieke dissidenten te blijven vervolgen.

Vertegenwoordigers van de Iraanse inlichtingendiensten zijn in staat gebleken politieke tegenstanders zelfs ver buiten Iran te traceren en aan te spreken op hun dissidente gedrag. Deze handelwijze heeft een bedreigend effect en leidde tot groeiende onrust in de Iraanse gemeenschap in Nederland. Uit de resultaten van het AIVD-onderzoek blijkt dat het optreden van Iraanse inlichtingendiensten gericht is op zowel intimidatie van tegenstanders als op pogingen vluchtelingen in te schakelen voor het inwinnen van informatie in hun eigen kring.

Het beleid van het regime te Teheran geeft eerder aanleiding te veronderstellen dat bovengenoemde activiteiten zullen worden opgevoerd, dan dat beëindiging van dit ongewenste optreden op korte termijn te verwachten is. In internationaal verband worden gelijkluidende tendensen waargenomen.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *