Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Al-Kaafi (heiligste sjiitisch boek): “Quraan is niet volledig”

In al Kaafi van al Kulayni (de ‘sahieh al Bukhaari’ van de Shi’a) staat de volgende tekst vermeld:

“Abu Ja’far vermeldt: “Niemand van de mensen claimt de Quraan volledig te hebben gecompileerd zoals het was geopenbaard behalve een leugenaar. Niemand heeft het gecompileerd of gememoriseerd zoals het was geopenbaard behalve ‘Ali ibn abi Taalib en de a’immah na hem.”

Dit is een heldere claim wat als gevolg heeft dat de Quraan die werd gecompileerd en gereciteerd in de tijd van Abu Bakr, ‘Umar en ‘Uthmaan, moge Allah tevreden met hen zijn, niet de complete Quraan is volgens de Shi’a. Het concept van ‘tahreef al Quraan’ is een van de fundamenten van de Shi’a en houdt in dat zij moeten geloven dat de mushaf waar wij vandaag de dag uit reciteren niet de complete Quraan is en dat deze doelbewust is bewerkt. Als we het niet eens kunnen worden over de Quraan, wat voor eenheid wilt men dan bereiken met degenen die hierin geloven?

Wij roepen de gematigde sjiieten op om afstand te nemen van deze extremistische en onislamitische sekte. Het sjiisme is een politiek middel om de mensen ver weg te houden van de correcte islaam. Ben je sjiiet en heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *