Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Alawieten, geheimzinnigheid, dood & verderf…

BismiAllah.

 

Introductie: De Alawieten zijn een groep mensen die zich toeschrijven aan de sjiitische “Islam”. De meeste Alawieten wonen in het Noord-Westen van Syrië (Latakia). Er wonen relatief kleinere groepen Alawieten in Hatay, Adana (Turkije) en Libanon. De Alawieten dien je niet te vergelijken met de “Alevieten”. Dat is een andere groepering, dat weer voornamelijk in Turkije thuishoort. De Alawieten hebben anders dan de Alawieten zelf menen, niets met de Islam te maken. Op deze pagina kunt u zien waarom dat zo is. De Alawieten worden ook wel “Nusayria” genoemd.

-Verschil Alawieten en Alevieten. Wie zijn Bektashi?

Hubyar Alawieten, Baktashi Alawieten, Kizilbash
Alawieten etc.

========================================================

Hieronder de mails, documenten, en het aanpassen

========================================================

http://sjiieten.nl/de-strijd-in-syrie-sjiieten-vs-soennieten-ja/

Aqidah van Noesayrieten:

Een kind die 12 jaar is geworden moet van zijn ouders de aqidah van hun geloof leren. Hij wordt naar een Sheikh gebracht en als de sheikh bij het eerst zien de kind accepteert dan wordt de volgende stap genomen. De volgende stap is gezamelijk in een schrijn samen met een grote sheikh en andere sheikhs wordt er een acceptatie ceremonie uitgevoerd. In deze ceremonie moet de sheikh van het kind zeggen dat hij de kind accepteert als leerling en de kind moet ook de sheikh accepteren. Dan wordt aan de grote sheikh die de ceremenie beheert een drank gegeven wat gemaakt is van druiven. De grote sheikh neemt een slokje en daarna de andere sheikhs en als laatst de kind. Daarna moet de kind gaan zweren dat hij de geloof niet openbaar zal maken aan soennieten en andere madhabs en aan vrouwen (ook hun eigen vrouwen). Vrouwen mogen de geloof niet kennen omdat volgens Noesayries zijn vrouwen geschapen van de duivelse ziel. Nadat de kind dit allemaal heeft geaccepteerd wordt hem 5 geheime woorden geleerd. Dat zijn “Sır, aqıd, ayn, mim, sin”… De betekenis daarvan is: “Sır=(mijn) geheim; aqıd=aqidah; ayn=Ali; mim=Muhammed; sin=Selman (Farisi)… Kortom: Mijn geheime aqidah is Ali, Muhammed, Salman. 
Volgens deze leer is Ali hen God. Ali, Muhammed en Salman vormen éénheids lichaam…

Nadat de kind dit heeft geleerd gaat hij dagelijks naar zijn sheikh om verdere aqidah te leren. Aan hem wordt 16 verzen geleerd wat volgens hen uit de Kor’an is verwijderd door Othman Radiyallahu Anh. Deze 16 fake verzen verteld dingen over Ahlu Bait. Elke vers heeft een naam en heeft zijn eigen nummer. Tijdens een openbare lezing worden de namen van deze versen niet genoemd maar in daarvan de nummers. Zo weten de mannen van hen welke het bedoeld wordt. Maar hen vrouwen en andere mensen die niet bij hen behoren weten het niet waar het over gaat. Dit hoort bij hen geheim… 

De 6e vers van hen heet As-Soecoed en in deze vers wordt verteld dat Ali in het openbaar İmaam is maar in het geheim God is en dat Mohammed de schepper is… 
Zo zijn ongeveer alle andere verzen zo…

Als de kind deze 16 verzen uit de hoofd heeft geleerd wordt er volgens de ritueel een dier geslacht en de vlees mag alleen Sheikh van het kind hebben.

Hun gebed…

Ze hebben geen gebedstijden maar wel gebedsdagen. Er zijn speciale dagen voor hen genaamd naar Eidul Qadir, Eidul Hizir etc. Voor de gebed gaan ze douchen om schoon te zijn voor gebed. Tijdens deze douch lezen ze een soort doa waarop ze Abou Bakr, Omar en Othman Radiyallahu Anhuma Ajmain gaan vloeken. Anders zijn ze nog niet schoon. 

Op de speciale dagen van hen komen ze gezamelijk bij elkaar in hun schrijn. Ze zitten of in een cirkel of soms doorelkaar en dan begint de gebed voor hen. De sheikh begint met vloeking aan Abou Bakr, Omar en Othman Radiyallahu Anhuma Ajmain. Als er geen vloeking plaats vindt, dan is volgens hen de gebed niet accepteerbaar. Na de vloeking begint de sheikh de namen te roepen van dat 16 fake verzen en dan gaat de volk samen met de sheikh samen lezen. Als de sheikh As-Soecoeeeed roept dan buigen ze allemaal hen hoofd en lezen in zichzelf dit fake vers. En na eindigen van deze gebed gaan ze gezamelijk eten. De eten is gemaakt door vrouwen buiten de schrijn. Ze mogen niet naar binnen. bij sommige buurten wordt er zelfs alcohol gedronken na hen gebed. Volgens hen is alcohol niet haraam…

Wie geen noesayrie is mag niet meedoen aan deze gebed. De oproep voor deze gebed wordt een dag van tevoren gedaan door een persoon die deze taak heeft meegekregen van de grote sheikh…

Een paar foto’s van hun schrijn in Hayat en Adana (Turkije)

Schrijn van Noesayrie's

Binnen de schrijn. Noesayrie’s draaien 7 keer om een graf, kussen de graf en vragen hulp van de dode in de graf.

Schrijn van Noesayrie's

Een sheikh binnen de schrijn aan het bidden…

Noesayrie schrijn

Een video over de schrijn in Hatay op de eidul Hidr (Hidrellez; dit is een belangrijke dag voor Noesayrie’s en andere alevieten).

http://www.youtube.com/watch?v=khZDrjWquTE
Shia is in 32 stukken verdeeld, de oorsprong van Noesayries zijn van Ismailiyah.

Shiiten zijn bekend met de volgende benamingen:

Shia, Rafidah, Galiyyah, Tayyarah

 

Sektes van Rafidah (Rafidiyyah);

Deze zijn verdeeld in drie groepen

 1. Galiyyah
 2. Zaydiyyah
 3. Rafidah (Rafidiyyah)

 

Galiyah bestaat uit 12 sektes

 1. 1.       Benaniyyah

Deze sekte is verdeeld van Galiyyah en de naam is gekregen door Benan b. Sem’an . Deze geloven dat Allah Subhanehu uitziet als een mens. Dit is een leugen over Allah Subhanehu wat ze zeggen want Allahu Taala zegt in Kor’an:  “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ “Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende. (42:11)

 1. 2.       Tayyariyyah

Deze sekte is verdeeld van Galiyyah en de naam is gekregen door Abdullah b. Muawiyah b. Abdullah b. Jafer-i Tayyarah. Ze geloven in reincarnatie. En ze zeggen ook nog: “Adam Aleyhisselam is de ziel van Allah. Van Allah is het overgegaan naar hem.” De diepdenkenden van hen zeggen over reincarnatie: “Een ziel wat naar deze aarde is gekomen en weer uitgaat met de dood, gaat eerst naar een kameel en daarna naar een kleinere lichaam. Steeds tijdens het veranderen van een lichaam kiest deze ziel telkens een kleinere lichaam totdat deze ziel in de lichaam gaat van een made wat in de stront zit van een mens.

Sommige van hen hebben de volgende gezegd: “de ziel van rebellen komen in de vorm van ijzer , modder of kom (bakje) en zo worden ze bestraft. IJzer wordt bestaft met vuur en deze wordt geslagen met hamer en deze smelten ze etc.”

 1. 3.       Mansuriyyah

Deze zijn aanhangers van Abu Mansur. Deze denken dat Abu Mansur is verheven naar de hemel en is aan zijn haren geaaid door Allah. (Estachfirullah)…

Ze beweren ook nog dat Allah als eerst Isa Aleyhisselam heeft geschapen en daar İmaam Ali Radıyallahu Anhu. Ze geloven dat de profeten achterelkaar zonder enige tijdverschil komen. Een groepje van hen zegt dat de paradijs en hel niet bestaat .

En weer een adere van hen zeggen dat een groep van 40 mensen wat hen tegenspreken gedood zullen worden en waarvan één van hen naar de Paradijs zult gaan.

Ook zeggen ze dat het afpakken van goederen van mensen is toegestaan (halal).

Ook zeggen ze dat de Engel Gabriel Aleyhisselam zich heeft vergist tijdens het geven van de profeetschap. Het moest volgens hen gegeven worden aan İmaam Ali Radıyallahu Anh. Wie over de profeetschap zo iets beweerd is zonder twijfel Koeffar geworden.

 1. 4.       Mugayriyyah

Deze zijn aanhangers van Mugayre b. Saad. Hij heeft zich als profeet bekend gemaakt. Hij heeft beweerd dat Allah Subhanehu zich heeft verbeeld in de Noor van de mens.

 1. 5.       Khattabiyyah

Deze zijn aanhangers van Abu Khattab. Ze beschouwen İmaams als profeet. Ze hebben ook beweerd dat in elke tijd twee profeten zijn wat ene spreekt en de andere zwijgt. Volgens hen is dan Mohammad (Sallallahu Aleyhi wa Alihi Wasallam) de sprekende en Ali de zwijgende.

 1. 6.       Muaammeriyyah

Deze hebben dezelfde beweringen zoals van Khattabiyah alleen in deze sekte hebben ze de salaat verlaten.

 1. 7.       Beziiyyah

Zijn aanhangers van Bezin. Ze beschouwen Jafar als God. God kun je niet zien maar Hij is in beeld gekomen van Jafar. Ze geloven dat ze openbaring krijgen en zich kunnen verheven tot de hemel.  (Estachfirullah, dit is de grootste leugen, hoe durven ze dit te zeggen? Deze zullen niet naar de hemel kunnen maar naar de “Asfal-i Safiliin” en zelfs naar de diepste plaats in de hel.

 1. 8.       Mufaddaliyyah

Deze zijn aanhangers van Mufaddal Sayrafi. Ze beweren de profeetschap voor hem. Wat Christenen zeggen over İsa Aleyhisselam, beweren zij dezelfde over İmaams.

 1. 9.       Mutenasihah
 2. 10.   Sheriiyyah

Ze zijn aanhangers van Sheri. Deze geloven dat God bestaat uit vijf personen en dat zijn; Mohammed (Sallallahu Aleyhi wa Alihi Wasallam), Abbas, Ali, Jafar en Ukayl.

 1. 11.   Sebiiyyah

Deze zijn aanhangers van Abdullah b. Sebe. Deze bewren de volgende: “İmaam Ali is niet dood en zult voor de dag des oordeel terugkomen.”

 1. 12.   Mufavvidiyyah

Ze zeggen dat Allah de regering van het volk aan İmaams heeft overgelaten.

Ze zeggen dat Allah de macht aan Mohammed (Sallallahu Aleyhi wa Alihi Wasallam) heeft gegeven om de universum te scheppen. Ze beweren dat Allah Subhanehu dezelfde macht wat Hij heeft aan Mohammad heeft gegeven om te scheppen. Ook zeggen ze dat dit aan İmaam Ali is gegeven.

Deze zeggen ook dat de wolken onder bevel van İmaam Ali is en dat İmaam Ali in de wolken zit.

 

Rafidah (Rafidiyyah) bestaat uit 14 sektes

 1. 1.       Kat’iyyah

Deze naam hebben ze gekregen omdat ze definitief hebben besloten voor de dood van Musa b. Jafar. Zij geven de khalifaatschap aan Mohammed b. Hanefi.

 1. 2.       Kisaniyyah

Deze zijn aanhangers van Kisan en zij geven ook de khalifaatschap aan Mohammed b. Hanefi.

 1. 3.       Keribiyyah

Deze zijn vrienden van Ibn Kerib Darir.

 1. 4.       Umeyriyyah

Deze zijn aanhangers van Umeyr. Tot opkomst van Mahdi is hij de Imaam.

 1. 5.       Muhammediyyah

Deze zien de autoriteit voor de Imaam als Mohammed b. Abullah b. Hasan b. Hossein. Ze zeggen; Hij heeft de khalifaatschap overgelaten aan Abu Mansur en niet aan kinderen van Hashiem.

 1. 6.       Hosseiniyyah

Deze zeggen dat Abu Mansur zijn zoon Hossein heeft aangewezen voor Khalifaatschap.

 1. 7.       Navisiyyah

Deze zijn verbonden aan Navis Basri. Zijn zien Jafar als Imaam en zeggen: “Hij is eeuwig, gaat nooit dood en hij is de Mahdi.

 1. 8.       Karamitiyyah

Zij geven de Khalifaatschap aan Jafar en Jafar heeft zijn plaats volgens hen gegeven aan Mohammad b. Ismael en hij is eeuwig, overleid niet en hij zal de Mahdi worden.

 1. 9.       Mobarekiyyah

Deze zijn aanhangers van Reis Mobarek. Mohammed b. Ismael is volgens hen dood en niet eeuwig en de khalifaatschap is over naar de zoon van hem.

 1. 10.   Shumaytiyyah

Deze zijn aanhanbers van Shumayt. Ze beweren: Khalifaatschap is van Jafar en is overgegaan naar Mohammed b. Jafar en dan weer naar de zoon van hem.

 1. 11.   Muammeriyyah

Ze worden ook wel Eftahiyyah genoemd wat betekent naar breedheid. Deze naam krijgen ze omdat de voeten van Abdullah b. Jafar heel breed waren. Ze beweren dat na Jafar zijn zoon Abdullah de imaam moet zijn. Ze hebben niet veel aanhangers.

 1. 12.   Matmuriyyah

Deze zijn een groep van Kat’iyyah.

 1. 13.   Museviyyah

Deze naam hebben ze gekregen door Musa b. Jafar. Ze zeggen: “We weten niet zeker of Musa dood is of niet.

 1. 14.   Imamiyyah

Zij geven de Khalifaatschap aan Mohammed b. Hossein. Ze zeggen:  Hij (Mohammad b. Hossein) is aan het wachten en zult ooit komen en overal gerechtheid verspreiden.

 

 

De overige zes sektes zijn:

 1. 1.       Zeydiyyah

Deze zijn verbonden aan de gedachte van Zaid b. Ali en Zaid die accepteerde de Khalifaatschap van Abu Bakr en Omar b. Khattab Radiyallahu Anhu.

 1. 2.       Jarudiyyah

Deze zijn aanhangers van Abu Jarud. Deze dachten dat Mohammad (Sallallahu Aleyhi wa Alihi Wasallam) de khalifaatschap overgaf aan İmaam Ali. De bewering daarvoor is dat Rasulullah dit adjecitef heeft verteld en daarbij geen naam heeft opgenoemd. Daarna hebben ze de khalifaatschap gegeven aan İmaam Hossein en na hem hebben ze dit gelaten aan onderling overleg.

 1. 3.       Suleymaniyyah

Deze zijn aanhangers van Suleyman b. Kesir. Ze zijn overtuigd dat İmaam Ali de eerste khalief is. Trouw aan Abu Bakr en Omar b. Khattab Radiyallahu anhu is verkeerd. Deze hebben dit niet verdiend.

 1. 4.       Beteriyyah

Deze zijn aanhangers van Newa. Volgens hen is trouw aan Abu Bakr en Omar niet verkeerd want İmaam Ali heeft de khalifaatschap zelf verlaten. Deze hebben twijfels over Uthman Radiyallahu Anh en daardoor zeggen ze: Tijdens trouw aan Uthman was İmaam Ali als khalief.

 1. 5.       Nuaymiyyah

Deze zijn aanhangers van Nuaym b. Yeman. Deze denken dezelfde als Beteriyyah maar alleen zij schelden aan Uthman.

 1. 6.       Yakubiyyah

Deze zijn aanhangers van iemand genaamd naar Yakub.

Deze hebben trouw aan de khalifaatschap van Abu Bakr en Omar b. Khattab. Alleen ze zeggen dat İmaam Ali hoger is dan hen in deugd.

Van hen is er een groep die de verlatenheid van İmaam Ali over de Khalifatschap niet accepteren en ze haten de eerste twee Khaliefs.

 

De overeenkomsten van Joden en Rafidahs:

 

–          Joden zeggen dat de khalifaatschap alleen zal behoren aan kinderen van David

Rafidahs zeggen dat de khalifaatschap alleen behoort tot kinderen van Ali b. Abi Talib.

–          Joden laten de avondgebed totdat het ze in de donkerheid de sterren kunnen zien.

Rafidahs doen hetzelfde.

–          Joden schuiven tijdens gebed iets van de Qibla en Rafidahs doen dat ook.

–          Joden laten zijn kleren los tijdens gebed en Rafidahs doen dat ook.

–          Joden zien het vergieten van bloed van moslims als halaal en zo vinden de rafidahs ook.

–          Joden hebben de Thora vervalst en zo vinden de rafidahs dit voor de Qor’an en ze zeggen de volgende hierover: Qor’an is veranderd. Is niet hetzelfde zoals het is geopenbaard.Wordt niet gelezen zoals het is gekomen van Rasulullah. Er zijn dingen bijgevoegd en dingen weggehaald.

–          Joden zijn kwaad op Gabriel Aleyhisselam en zeggen: “Tussen Engelen is hij ons vijand.” Zo vinden de Rafidahs ook en zeggen: “Gabriel heeft zich vergist tijdens brengen van Profeetschap. Hij had het aan İmaam Ali moeten geven en vergiste zich en gaf het aan Mohammed.

 

Dit zijn allemaal leugens. En wee voor hen, o wee! tot de dag des oordeels..

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *