Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Ali, Karamallahu Wajhu

Ali ibn Abi Talib was net als Uthman, Omar en Abu Bakr een vooraanstaande Metgezel. Het was de (vierde) Kalief die zijn dochter Umm Kalthoum liet trouwen met niemand minder dan Omar ibn Al Khattab, en naast Hassan en Hussein nog andere zonen had waaronder Abu Bakr (radia Allahu 3anhum).

 

Moslims eren de Metgezellen door “radia Allahu 3anhum” te zeggen na hun naam. (Allah’s Welbehagen met hen) Hiermee bevestigen wij de Woorden van Allah:

In de Koran (9:100) zegt Allah (interpretatie van de betekenissen):

En degenen die (anderen) zijn voorgegaan en (die) de eersten waren (in het omarmen van de Islam) onder de Moehaadjirien (moslims die van Mekka naar Medina emigreerden) en de Ansaar (bewoners van Medina die de Moehaadjirien opvingen), en degenen die hen in het goede (d.w.z. in het geloof) volgden, Allah is tevreden met hen, en zij zijn tevreden met Hem. En voor hen heeft Hij Tuinen gereedgemaakt waaronder rivieren stromen, voor eeuwig en voor altijd (vertoeven zij) daarin. Dat is de grandioze Overwinning.

Nu vragen we jullie jullie: behoorden de Metgezellen (waaronder Abu Bakr, Ali, Aïcha en Fatima) hiertoe? Het antwoord kennen we allemaal…

Om deze reden zien we dat de “normale moslims/soennieten” overeenkomstig met dit Koranvers de positie bevestigen van de Metgezellen. We zien dat sommige andere groeperingen, waaronder de sjiieten, andere termen gebruiken (dus i.p.v. de Koranische radia Allahu 3anhu). Termen als “Vrede zij met hem” en “Moge Allah zijn gezicht zegenen” zijn enkele van deze specifieke achtervoegsels. Hoe zit het hiermee?

 

De term “Karamallahu Wajhu” achter de naam van Ali radiallahu anh heeft zijn oorsprong in de Khilafah van Ali radiallahu anh en daarna. De Khawaarij die Ali radiallahu anh eerst als goddelijke leider zagen betwistten zijn verbond met Muawiyah en namen hem dit kwalijk tot op het punt zij bestreden werden door Ali radiallahu anh. De Khawaarij zouden over hem (Ali) zeggen Moge Allah zijn gezicht zwart maken” De moslims hebben toen de gewoonte genomen om juist te zeggen “Moge Allah zijn gezicht zegenen


قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال ” عليه السلام ” من دون سائر الصحابة أو ” كرم الله وجهه ” ، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم والشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم .
تفسير ابن كثير ”  3 / 517 – 518 

Ibn Kathir zegt dat er niets mis is met deze termen, alayhi salam, karamallahu wajhu, maar het is niet geoorloofd om dit (alayhi salam, karamallahu wajh) uitsluitend voor een metgezel te gebruiken en niet voor de rest. Vooral wanneer er Metgezellen waren die beter in rang waren dan Ali radiallahu anh zoals Abu Bakr en  Omar.

Het sjiisme is een religie van extremisme. Zij hemelen enkelen op tot de status van goden, terwijl zij anderen (Metgezellen) verketteren. Dit alles zonder bewijsvoering. De middenweg is een zeer belangrijk handvat die de moslims zichzelf moeten toe-eigenen. Sommigen menen “Alayhi Salaam” en “Karamallahu wajhu” achter de naam van Ali te plaatsen omdat hij nooit de awrah van een ander zou hebben gezien en omdat hij nooit een afgod heeft aanbeden, maar deze zaken zijn ook op veel andere (geboren moslim) Metgezellen van toepassing.

Volg dus gewoonweg de Koranische bevestiging, dat Allah tevreden is over hen. Radia Allahu anhu!

 

En Allah weet het best

 

Ali Kalief

 

http://islamqa.info/en/10136

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.