Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Arba’een: Een verworpen, onislamitische verzinsel.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Ons geloof, de Islam, is voltooid. Het is een complete religie met een levenswijze die we hebben overgenomen van onze geliefde Profeet, de Profeet Mohammed (salla Allahu 3alayhi wa Alehe wa sallam). Wat wij niet doen is zaken verzinnen die geen basis hebben in de islam, of gaan we zeggen dat wij ons geloof beter kennen dan de Profeet, de Metgezellen of de Ahlalbayt (radia Allahu 3anhum)?

Het is dus niet toegestaan om zaken bij ons geloof te verzinnen, omdat dat vernieuwingen zijn. Vernieuwingen (bid3a) worden verworpen! Veel sjiieten begrijpen deze term niet; soms willen enkelen van hen soennieten zwart maken en  zeggen ze dat het hebben van een sportauto ‘bid3a’ is omdat er ‘vroeger toch ook geen sportauto’s bestonden’? Het gaat dus om de religieuze vernieuwingen, niet de wereldse!

Arba’een

Arba’een staat voor  ‘veertig’. Zoveel aantal dagen na de moord op Hussein, radia Allahu 3anhu, wordt er door de sjiieten ‘gerouwd’. De Arba’een optocht sluit deze rouwperiode af. Het is een bid3a, die logischerwijs niet door de Ahlalbayt of Profeet (salla Allahu 3alayhi wa sallam) werd uitgevoerd.

Arba’een is een daad dat in feite zelfs door een aantal sjiitische Marja’s (scholen) en ‘Ayatollahs’ (leiders) wordt verworpen. Één van deze leiders is Fadlullah. Fadlallah was een sjiitische leider in Libanon, met een erg grote aanhang in de rest van de wereld, en tevens één van de bekendere Marja-leiders. Deze leider keurt Ziyarat Arbaeen af, en wordt mede hierdoor door veel sjiieten als ketter beschouwd. Volgens enkele soennieten én sjiieten stierf Fadlallah niet als een sjiiet, maar als een soenniet.

Fadlallah zijn weerlegging op Arbaeen vinden we terug in enkele audiofragmenten, maar is ook in enkele boeken vastgelegd door o.a. Muhammad Ali al Hashmi al Mashhadi in zijn boek ‘Al Hawzah al Ilmiyah Tudain al Inhiraf’, p. 70.

“Sommige zaken hebben een basis in ons geloof, maar arba’een heeft geen enkele connectie met ons geloof (het sjiisme dus). In de Islamitische Shariah kennen we niet zoiets als een week lang rouwen, of veertig dagen lang (sjiisme). We mogen alleen drie dagen rouwen; wanneer mensen langer dan deze dagen rouwen, maken ze het zichzelf alleen maar moeilijk en verversen zij slechts het verdriet. Drie dagen dus, daarna is het herdenken over. Punt.  (…) Het zou wellicht een Jiddische origine hebben (het 40 dagen rouwen), maar dat is niet zeker. “

Fadlallah gaat verder: “Wat betreft Ziyaarat Arba’een (bezoeken van Karbala): dit is ons niet overgeleverd (het staat niet in sjiitische ahadith).” 

Fadlallah vertelt ons verder dat “Ziyarat Arbaeen” niets te maken heeft met het bezoeken van de graf van Imam Hussein (radia Allahu 3anhu), maar dat men 40 zieke mensen moet bezoeken. Het bezoeken van zijn graf (waarbij de sjiieten ter plekke helaas veel shirk / afgoderij plegen) is volgens Fadlallah niet profijtvol. Al die moeite doen de sjiieten dus voor niets. (PS: veel sjiitische geleerden weerleggen het argument dat “Ziyarat Arbaeen” inhoudt dat men 40 zieken moet bezoeken)

Sterker nog: wat de sjiieten nu doen hebben de “eerdere sjiieten” nooit gedaan. Er is geen enkele betrouwbaar bewijs te vinden dat zoiets is toegestaan. Alle sjiitische overleveringen hieromtrent worden zelfs door sjiitische oudgeleerden verworpen en zijn ‘mursal’.

 

arbaeen

 

Veel sjiieten die alsnog menen dat het “zin heeft” om Ziyarat Arbaeen te verrichten, doen dit met het argument dat de Ahlulbayt terugkwamen vanuit Syrië nadat ze gevangen werden genomen op de 20ste van Safar. Daar zouden ze Jabir bin Abdullah al Ansari hebben ontmoet. Dit is een misconceptie die uiteraard historisch gezien incorrect is.

 

Mafati Jenan en Kamil al-Ziyarah

Tijdens de 40 dagen worden verschillende ‘smeekbeden’ voorgelezen. Iedere dag worden ‘Ziyaraat Arba’een’ en ‘Ziyaraat Warith’ voorgelezen zoals de sjiieten wordt opgedragen door hun meerderen uit onder andere Mafati Jenan. Het verketteren van de drie Khaliphen, moge Allah tevreden zijn over hen, is hierbij gemeengoed!

Ook zijn er extreem veel sprookjes te vinden in deze sjiitische boekjes omtrent Karbala.

De oorsprong van bovenstaande vernieuwingen (bid3a) is onbekend, maar één ding staat vast; ze staan vol met shirk en Kufr (ongeloof). Dus beste sjiiet, verlaat deze onislamitische sekte, en omarm de Islam!

Conclusie

Ziyaraat Arba’een is onislamitisch. Het bezoeken van graven op de manier waarop sjiieten dat doen in bijvoorbeeld Karbala, is ongeoorloofd. Vaak wordt er shirk gepleegd omdat de mensen naar onmogelijke zaken vragen aan de doden. Mensen kruipen, lopen of rennen honderden kilometers omdat zij hierdoor denken ‘hogerop’ te komen.

Onze tip aan de sjiieten is dan ook: verlaat deze religieuze vernieuwing en lees de Arba’een Nawawi ahadith.

Steekwoorden: arbaeen arba3een feestdag shia sjiieten dawa bida bid3a vernieuwing onislamitisch sjiiet sjiieten shiieten shiiten soeni soenni sunni soenniet soennieten chehlum

 

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Slachtofferrol sjiieten onterecht gesterkt door NRC, Trouw & UVT. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] zijn erg belangrijk. Iedere shi’iet dient een nog levende imam te kiezen wiens interpretaties van de Koran hij volgt.…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *