Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

“Ayatollah” Ruhollah Khomeini

Ruhullah Ayatollay Khomeini

Ruhollah Khomeini. Een naam dat veel stof doet opwaaien. Erg veel stof.

De gekte in het sjiisme weerspiegelt zich in real-life in deze pedofiel, bloeddorstige moordenaar en ongelovige “Ayatollah Rugollah Khomeini”. In Nederland hechten veel sjiieten waarde aan deze pedofiel. Sommige sjiieten vinden het geen probleem om deze man te verdedigen; zij steunen hem dan ook om politieke, financiële of wereldse redenen.

In dit artikel behandelen we onder andere:

 • Het leven van Khomeini
 • Hoogverraad, pion van het westen.
 • Een man van valse beloftes aan de Iraanse bevolking
 • Fatwa’s & uitspraken.
 • Pedofilie, verkrachting van een meisje in Irak.
 • Kinderen de dood in sturen.
 • Zijn dood: een grote vernedering op aarde.

 

Het leven van Khomeini.
Ruhollah Musavi Khomeini (Perzisch: ‏‏آیت‌الله روح‌الله خمینی‏) (Khomein, 24 september 1902 – Teheran, 3 juni 1989) was een Iraans ‘ayatollah’ en de leider van de Iraanse Revolutie in 1979.
Van 1979 tot 1989 stond hij aan de macht in Iran en vormde het land om naar een streng religieus-fundamentalistische staat. De term ‘ayatollah’ is een term dat door sjiieten aan bepaalde leiders wordt gegeven, en soms door de leider zelf wordt gedragen. ‘ayatollah’ betekend letterlijk ‘Teken van Allah’. Oftewel ‘Teken van god’. Wij zijn hier uiterst op tegen, daar iedere mens gelijkwaardig is; de sjitiische achterban wordt met deze term dom gehouden met als gevolg dat ze de mensen met deze titel blind volgen. We zullen later in dit stuk uiteenleggen waarom men ‘Ayatollah Khomeini’ beter ‘Ayatosatan Khomeini’ kan noemen. Dat was hij immers; een teken van de Satan, de dood.

 

Hoogverraad, pion van het westen.

Na de val van Politieke of religieuze tegenhangers werden zonder pardon opgehangen of vastgezet. Zelfs andere Ayatollah’s moesten de weg ruimen. Khomeini maakte voor zijn heerschappij duidelijk dat een geestelijke nooit een president zou worden. (leugen) Water, elektriciteit en bustransporten zouden eveneens gratis worden. (nog meer leugens)

 

Een man van valse beloftes aan de Iraanse bevolking

Voordat de duivel aan de macht kwam in Iran, wilde hij zieltjes winnen. Hij liet de Iraniërs geloven dat hij, ‘Ayatollah’ Ruhollah Khomeini dé man bij uitstek was om het land te leiden. Hij zou het land verbeteren, laten bloeien en ervoor zorgen dat Iran een wereldmacht werd. Lees hieronder even verder.

 • Water en elektriciteit wordt gratis! (torenhoge prijzen)
 • Koop geen huizen, want huizen worden gratis. (gratis voor de corrupte ambtenaren, ja)
 • Een geestelijke (imam) zal nooit president worden. (totdat Khomeini de macht greep)
 • Marxisten zullen vrij zijn om hun ideologie te uiten. (Marxisten, soennieten en andersdenkenden verdwenen of kregen de strop)
 • Mensenrechten worden gerespecteerd. (you can say that again)
 • Ik (Khomeini) zal geen functie in het systeem vervullen. (as above)
 • In een Islamitische staat is er geen plaats voor een dictatuur. (as above & you can say that again)
 • Vrouwen zullen niet gedwongen worden om een hijab (hoofddoek) te dragen. (as above, as above, as above & ycsta)
Krantenknipsels met uitspraken van de terroristenleider Khomeini voordat hij de macht greep.

Krantenknipsels met uitspraken van de terroristenleider Khomeini voordat hij de macht greep.

En ga zo maar door. We zien het! Obama? Balkenende? Rutte? Nee, Khomeini is de grootste leugenaar ter wereld!

 

Fatwa’s & uitspraken.

Hier volgen enkele uitspraken van deze satan, met daarbij uiteraard iedere keer een bronvermelding. Uitspraken door de satan op seksueel gebied kunt u hier vinden.

De Profeet Mohammed is niet succesvol geweest. 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20100.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20101.jpg

“Elk profeet van de vele profeten is slechts gekomen om rechtvaardigheid te verspreiden. En het doel was de uitvoering van deze rechtvaardigheid, maar ze zijn [daarin] niet succesvol geweest. En zelfs de Zegel der Profeten [Mohammed] die gekomen was om de mensheid te  verbeteren en te leiden, [die tevens gekomen was om] rechtvaardigheid uit te voeren is [ook ] niet succesvol geweest. De Mehdi is degene die succesvol zal zijn en [ volledige] rechtvaardigheid zal brengen.

Koran is verdraaid en incompleet. 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2052.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2053.jpg

“En dit is één van de betekenissen van de verdraaiingen die in alle goddelijke boeken voorkomen. En na de vele vervalsingen eraan zijn de Eervolle Koran en de eervolle Ayat toegankelijk gemaakt voor de mensen …”

De profeet Mohammed was bang voor de mensen.

http://devilsdeceptionofshiism.files.wordpress.com/2011/10/kashaf-ul-asrar-021.jpg

“Door deze bewijzen en een groot aantal ahadith komen we te weten dat de Profeet (s) de mensen vreesde omtrent het preken van de Imaamschap [van Ali]. En als iemand de geschiedenisboeken leest en overlevert, zal hij begrijpen dat de angst van de profeet een geldige reden had. Maar God had hem eigenlijk bevolen om het kenbaar te maken en hem veiligheid beloofd en hij [de profeet] heeft het ook kenbaar gemaakt en ervoor gestreden, maar de oppositie partij liet hem zijn werk niet afmaken.”

Alle atomen aanbidden de Imams. KLIK HIER.

http://sonsofsunnah.files.wordpress.com/2011/09/khomine_imams.jpg

“Het is een vice-regentschap dat betrekking heeft op de gehele schepping. Op grond daarvan houden alle atomen in het universum zich nederig voor de Houders van Autoriteit [12 Imams]. Het is één van de essentiële overtuigingen van onze Sjiietische school dat niemand de spirituele status van de Imams kan bereiken, zelfs de cherubijnen van de profeten niet. In feite, volgens de tradities die aan ons zijn overgeleverd, bestond de meest nobele boodschapper en de 12 Imams vóór de schepping van de wereld in de vorm van verlichting onder de Goddelijke Troon. Zij waren superieur aan andere mensen, zelfs in het sperma van waaruit ze groeien en in hun fysische samenstelling. Hun verheven positie wordt door de goddelijke wil beperkt, zoals aangegeven door de uitspraken van Gabriel opgenomen in de overleveringen over de Mi’raj: ‘Als ik een vingertop dichterbij [ de Imams] was komen,  zou ik zeker verbrand zijn.’ De profeet zei zelf: ‘We hebben ervaringen met God die buiten het bereik van de cherubijnen en profeten zijn.'”

Soennieten zijn ongelovigen. 

http://sonsofsunnah.files.wordpress.com/2011/09/khom7.jpg
http://sonsofsunnah.files.wordpress.com/2011/09/khom8.jpg

“De Imam [VZMH] zei dus: ‘De zondige gelovige zal op die Dag worden beoordeeld, dus is Allah degene die hem zal beoordelen en niemand van de mensheid zal van deze beoordeling getuigen. Allah zal hem dan informeren over zijn zonden en wanneer hij zijn zonden toegeeft, zal Allah tegen Zijn Schrijvers zeggen: ‘Verander ze naar  beloningen en toon ze aan de mensen.’
Dan zeggen de mensen: ‘Heeft deze slaaf géén zonde?” Dan zal Allah bevelen hem naar het paradijs te brengen. Dit is dus de betekenis van de  vers en het is alleen voor onze Shia bestemd.
En het is goed bekend dat deze zaak exclusief voor de Shia van Ahlulbayt is en dat het verboden is voor iedereen behalve hen. Omdat geloof niet plaats vindt behalve met de Wilayah/Imamschap van Ali en zijn pure feilloze nakomelingen [VZMH]. In feite, het geloof in Allah en zijn boodschapper wordt niet geaccepteerd behalve vergezeld wordt met het geloof in de Wilayah en we zullen dit in het tweede deel [van dit boek] benoemen.”

De Imams zien wekelijks de door Engelen opgeschreven daden van de mensheid. 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2020.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2021.jpg

“De bladen met onze [opgeschreven] daden worden de Mehdi wekelijks getoond.”

Ik kan één  zijn met Allah.

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2013.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2014.jpg

“We hebben ervaringen met Allah [waarin] Hij ons is en wij Hem zijn en Hij Hem is en wij ons zijn.”

De Imams zijn tijdens elke doodsstrijd aanwezig.

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2020.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy205.jpg

“Zoals wij geloven en zij ook geloven en het nieuws heeft gesproken dat de leider der gelovigen (s) aanwezig is bij de hoofden van de stervenden, gelovigen, ongelovigen en hypocrieten.”

Fatima Zahraa is een goddelijk wezen. 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20104.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20105.jpg
http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20106.jpg

“Al-Zahraa was geen gewone vrouw, maar een spirituele majestueuze vrouw. ……………..ze was zelfs een goddelijk en machtig wezen met een vrouwelijke verschijning.”

Khomeini’s Fatwa omtrent het verketteren, lasteren en vervloeken van de Metgezellen.

Kitabul Tahaarah, deel 3, pagina 457: “Aicha, Talha en Zubair waren erger dan honden en varkens.”

 

Khomeini’s pedofiele bed avontuur met een 4-jarig oud meisje.
Het volgende stuk zal kwade ogen zetten. Het is ongelooflijk, onbegrijpelijk en onacceptabel dat een meneer met zoveel invloed tot zulke daden kan komen, maar de geschiedenisboeken laten er geen twijfel over bestaan: Ayatollah Khomeini was een pedofiel. En niet zomaar eentje; hij staat het toe voor andere sjiieten om eveneens pedofiele acties uit te halen. Een voormalige compagnon van Khomeini, Hussayn al Musavi, heeft bijvoorbeeld het volgende verhaal naar buiten gebracht.

Een stuk uit ‘Hal Ataaka Hadeeth ur-Raafidah?‘ door de sheikh Abu Mus’abaz-Zarqaawi (rahimahullah).

“De auteur van het boek “Voor Allah, toen voor de geschiedenis” (1) wijst ons op een voorval dat voor zijn eigen ogen plaatsvond, toen al-Khomeini in Irak leefde (2). Hij bezocht daar een Iranier, Sayyid Sahib. Hij zei dat Sayyid Sahib erg verblijd werd met ons bezoek, we arriveerden rond Dohr-tijd (middag) bij zijn huis. Hij maakte een diner voor ons klaar, en riep enkele familieleden bijeen en het huis raakte al snel vol.

Sayyid Sahib verzocht ons die avond om bij hem te overnachten, de Imam (Khomeini) stemde ermee in. Toen de nacht viel, namen gasten de hand van de Imam, en kusten die. Ze stelden de Imam vragen, en hij gaf telkens antwoord.

Toen het bedtijd was, verlieten veel gasten het huis, behalve diens inwoners. Al-Khomeini liet zijn blik vallen op een jong meisje, dat ondanks dat ze maar 4 jaar oud was, erg mooi was. De Imam vraagde haar vader, Sayyid Sahib, of hij die nacht met haar door kon brengen om van haar kon genieten. Haar vader stemde in, en was verblijd. (3) Die avond bracht Al-Khomeini door met het meisje in haar armen; we konden haar horen huilen en schreeuwen.

Voetnoten:
(1) Dit boek werd geschreven onder de alias Husayn al-Musawi, een voormalige  compagnon van al-Khomeini die later zijn geloof (sjiisme) verliet.
(2) Ayatollah Khomeini was de leider van de sjiitische revolutie in Iran in de jaren 80.
(3) De meeste sjiieten geloven dat de Ayatollah’s goddelijk zijn, en dus geen fouten kunnen maken. Wat ze doen is goed. Punt.
(4) Er wordt gezegd dat de vader van het meisje later soenniet werd, maar hier zijn geen bewijzen voor. Wij geloven hier dan ook niet in.

 

Kinderen de dood insturen.

‘Van liefde voor kinderen, naar minachting voor kinderen’. Zo kun je het eigenlijk wel noemen. Tijdens de Irak-Iran oorlog, hebben de Basji (bevolkingsinfiltranten/onderdrukkingsmachine) onder leiding van Ayatosatan Khomeini een nieuw manier gevonden om hun geloof (sjiisme) te misbruiken voor politieke en wereldse doelen. Kinderen kregen een plastic sleutel om hun nekken. Met wat religieuze leugens, werden veel vrijwilligers aangetrokken.  Vele tienduizenden kinderen moesten hiermee de mijnenvelden opruimen. Dit deden ze door zij aan zij naar de vijand te rennen. Golf na golf; de kinderen volgden elkaar op en de mijnen werden onschadelijk gemaakt.

Voor we het vergeten; deze plastic sleutels zouden de kinderen die sterven toegang verlenen tot het paradijs. Vele duizenden kinderen (volgens andere bronnen tienduizenden) stierven.

‘Zij komen naar ons toe in enorme hordes met hun eerste golf,’ klaagde een Iraakse officier in de zomer van 1982. ‘Je kunt de eerste golf neerschieten, en dan de tweede. Maar er komt een moment dat de lichamen zich voor je opstapelen, en al wat je wilt is schreeuwen en je wapen weggooien. Het zijn tenslotte mensen.’

 


Zijn dood: een grote vernedering op aarde.

Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenstreven: zij zijn degenen die tot de vernederden behoren.  
(De Edele Koran, 58:20)

“Ayatollah Khomeini”? Bij Allah’s wil heeft Hij, Allah, ZIJN teken duidelijk gemaakt voor ons omtrent ‘Ayatollah’ Khomeini. Zijn dood was wellicht de grootste teken. Een ongekende vernedering. Lees mee…

“Om de vernederende begrafenis van ayatollah Khomeini te verdoezelen probeerden de Iraanse autoriteiten elk filmrolletje in een menigte geschat op zo’n 2 miljoen in beslag te nemen. Een van die foto’s geraakte toch tot bij The Associated Press in Londen de volgende dag.  Wanneer de open doodskist van de ayatollah te Behesht-e-Zahara op de begraafplaats in Teheran werd gebracht, scheurden rouwenden het laken van het dode lichaam om het te kunnen aanraken. Het lijk viel op de grond, blote benen en voeten staken uit vanonder de witte lijkwade. De Revolutionaire Garde vuurde in de lucht en spoot met brandslangen. Soldaten duwden het lichaam een helikopter in. Het duurde nog eens vijf uur voordat er een andere – deze keer succesvolle – poging werd ondernomen om het lichaam naar zijn laatste rustplaats te brengen, deze keer in een metalen kist.”

DE PEDOFIEL KHOMEINI werd vertrapt door grote groepen mensen! Hij werd blootgesteld aan de wereld; een grootse vernedering. Een naakte bejaarde van 80 jaar; dit mocht natuurlijk niet naar buiten komen. Hoe kan het zijn dat een ‘Ayatollah’ publiekelijk wordt vernederd?

khomeinitekenhel

Khomeini’s eigen woorden… “Het vallen van een lichaam uit zijn kafan (doodskleed) is een teken van het hellevuur.” Hij viel er zelf ten minste drie maal vanaf!

Nog even geduld, dit was slechts het voorgerecht. De vernedering op zijn begrafenis was al erg genoeg, maar vele jaren later gebeurde er iets heel opmerkelijk. Een AWACS-vliegtuig stortte namelijk neer op zijn graf. Het toetje leest u hier.

khomeinisatan2

 

Overige links:
http://www.discoveringislam.org/Khomeini_british_agent.htm

Khomeini was a charlatan who was handed the throne of an ancient nation by foreign powers. He turned out to be more cruel and despotic than the Shah ever was in his 26-year rule.

Experts on Iran always wondered why the U.S. and other Western powers delivered arms to Iran in the 1980s if they considered the regime to be its enemy?
Why could Khomeini, a so called extremists according to the west, get asylum in the very west i.e. France, and on top of it flown from PARIS to TEHRAN to take over Iran. Could you ever imagine a western country giving shelter to an Islamist AND taking him with all security back to his country to to establish an Islamic state? Something IMPOSSIBLE! The west might be an enemy of Iran, but Iran and the west are enemies of the Muslims, the Ahl Al-Sunnah . Even IF Khomeini was sincere in his stance against America, the reality is that in practice he was pawn of the U.S. and British elite. Like all tyrants, he wanted power, blood and war.

The American role in the Rafidite Safavids clergy’s Rise to Power:http://sonsofsunnah.com/2012/08/21/2007/

Khomeini was a mass hypnotist much like Barack Obama, George Bush, Adolf Hitler, Bibi Netanyahu and other modern political personalities who rise to the top in politics by brainwashing the masses.Once the masses come under their hypnotic control they create false conflicts and wage wars in which millions of good men are misled and sacrificed. Don’t get fooled by the Iranian propaganda and read what the scholars said about Khomeini, and MORE IMPORTANTLY what Khomeini HIMSELF said in his book (behind his nifaqi slogans of Sunni-Shia unity!):

http://sonsofsunnah.com/2011/09/06/khomeini-the-heretic-enemy-of-islam/

https://www.facebook.com/sonsofsunnah/posts/598676456836788:0

3 Comments

 1. De ironie. Khomeini verbood alle vieringen van de dood van Omar als ook de vervloeking van de eerste 3 Kaliefen en Aisha, waarom Anti Khomeini gedrag?

  EDIT ADMIN: Over ironie gesproken… In Khomeini’s boek vermeldde hij dat 9 van de 10 uit het sjiisme Taqiyya is. Een leugen dus. Verder heeft Khomeini het vervloeken niet verboden, maar de Sjah. De Sjah was eerder dan Khomeini. We maken verder een onderscheid tussen wat mensen zeggen voor de camera, en hun daadwerkelijke uitspraken (sjiieten tussen elkaar).

 2. Bovendien was deze zindeeq van plan om het graf van umar ra open te maken en hun lichamen op te hangen . Lees zn boek Hukumat e Islami en Kashful Asraar.

Trackbacks/Pingbacks

 1. HRW: Iraakse veiligheidsdiensten misbruiken soennitische vrouwen. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] te sjiitiseren. Overal hangen nu pamfletten van grote sjiitische leiders, waaronder de pedofiel ‘Ayatollah’ Khomeini en Meester in Corruptie,…
 2. Iran onder Rohani: iedere 7 uur een executie. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Deze week zijn er ook nog 11 Iraniërs opgepakt omdat zij de sjiitische pedofiele “Ayatollah” Khomeini […]
 3. AMNESTY: Stop de executie van Reyhaneh Jabbari! | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Stuur onderstaande brief naar de dictatoriale leider van de “Islamitische” Republiek, “Ayatollah” ‘Ali […]
 4. Khomeini is ineens weer springlevend, aldus de Volkskrant. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] heeft de Volkskrant het niet over de pedofiel “Ayatollah” Ruhollah Khomeini, maar over de überdictator “Ayatollah”Ali Khamenei. Niet alleen…
 5. De situatie voor Iraanse moslims verergerd met de dag. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] voordat hij werd gekozen als “president”. De soennieten werd beloofd dat zij meer vrijheden zouden genieten, en dat er…
 6. Hoe Khomeini tieners met een smoesje de mijnenvelden opstuurde. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Khomeini was de grondlegger van de zogenaamde “Islamitische Revolutie” die Iran omtoverde van een hypermodern land met gelukkige mensen…
 7. Merendeel Nederlandse sjiitische organisaties steunen haatzaaiende predikers. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei, Ali Al-Sistani, Hassan […]
 8. Hezbollah: De babymoordenaars vallen net als dominostenen om, waar blijft hun ‘Mahdi’? | Sjiieten-ONTMASKERD - […]  ‘Islamitische Revolutie’ behelst. Een groots plan van voormalig pedofiele leider ‘Ayatollah Khomeini’ om de moslims naar hen toe te…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *