Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De correcte tijd om het vasten te verbreken (uitleg voor sjiieten).

Read More

Sjiitische geleerde: “Ali gaf de eed aan Abu Bakr en Omar omdat zij de islaam verspreiden”.

Read More

Welke van de vier wetscholen is correct?

Read More

Vluchtte Omar tijdens de strijd van Uhud?

Read More

De dood van Hussein is geschiedenis, geen nieuwe theologie.

Read More

Was Moehammed Sa’ied Ramadaan Al-Boetie een “Paleisgeleerde”?

Read More

De honden van hawab كلاب الحوئب: Intentie van Aisha, Zubair en Talha voor de Slag van Al-Jamal.

Read More

Geloven is houden van de metgezellen.

Read More

De biografie van de vierde rechtgeleide kalief: Ali Ibn Abie Taalib

Read More

De biografie van de derde rechtgeleide kalief: Uthmaan Ibn ‘Affaan

Read More

De biografie van de tweede rechtgeleide kalief Omar Ibn al-Khattaab

Read More

De Biografie van Abou Bakr As-Siddieq

Read More

Het onvermogen van de doden om te horen

Read More

Ons standpunt betreffende Yazied ibn Moe’aawiyah

Read More

De Mahdi (volgens moslims en een weerlegging op de sjiitische “Mahdi”)

Read More

Is Faatimah onfeilbaar?

Read More

Leugens van de Raafidah (Shie’ah) omtrent het Boek van Allaah

Read More

Zien moslims Allah? Volgens de Koran wel, sjiisme niet.

Read More

Was Ali “onfeilbaar”?

Read More

De mythe dat het sjiisme (Ja’fari stroming) de “vijfde wetschool” is.

Read More

Aicha een slechte vrouw? “Goede mannen voor goede vrouwen!”

Read More

De sjiitische kalender: elke week een verzonnen feest of rouwdag.

Read More

Een aantal sjiitische overleveringen over Abdullah Ibn Saba.

Read More