Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Waarom slaan sommige sjiieten zichzelf tijdens Ashora tot bloedens toe?

‘Aashoeraa – Helaas zien wij dat deze dag door een enkeling wordt aangegrepen om zich schuldig te maken aan verdorven zaken, zoals het geselen, verminken van zichzelf en wenen. Het gaat hier om krokodillentranen. Benieuwd waarom?

Read More

De grote gunsten van Abu Bakr en Ali.

Read More

Geloven sjiieten dat Ali de laatste Profeet is?

Read More

De dood van Omar ibn Al-Khattab.

Read More

Abu Bakr en Omar in de Koran: “O jullie die geloven”

Read More

Laylat Al-Qadr: Sjiitische verzinsels verwerpen wij.

Read More

Het Taraweeh gebed is geen bid3ah (vernieuwing).

Read More

Volgens sjiitische bronnen zijn de “Eerste Drie” legitiem.

Read More

Nahjul Balagha (Nahj al Balagha): Als het té mooi lijkt om waar te zijn…

Read More

Paradox: De Shia ‘Mahdi’ is een bloeddorstig lafaard

De sjiitische (verzonnen) Twaalfde Imam (Mahdi) is volgens de sjiitische bronnen bang, een onthoofder, moordenaar en Arabierenhater.

Read More

Sjiieten mogen liegen tegen soennieten wanneer het sjiisme wordt ontmaskerd.

Read More

Ali, Karamallahu Wajhu

Read More

De metgezel waarover Allah tevreden is (Abu Bakr).

Read More

Groot ayatullah Sistani, een “Thuglife Outlaw”, mét tattoos!

Read More

In de waan van de rechterdij: Imam Mahdi

Read More

Het verbod op Mut’ah in Shi’a authentieke hadith

Read More

Umar ibn Khattaab (RA) feliciteerde Ali (RA), waarom?

Read More

Waarom werd Fatimah Zahra radiallahu anha s’nachts begraven ?

Read More

Sjiieten, zelfkastijding (matam), kindermishandeling en Ashora: ‘Wij doen het niet, hoor’

Read More

De vader & stichter van het sji’isme, de Jood Ibn Saba.

Read More

Wie was de eerste die de openbaring van de Qur’aan ontving?

Read More

Onfeilbaarheid ontkracht: 33:33 Maakt niemand onfeilbaar!

Read More

Was er vijandschap tussen Banu Hashim en Banu Ummayah?

Read More