Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Condities van het vredesverdrag van Hassan (RA) en Muawiyah (RA).

بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين

De volgende uitspraak is te lezen in meerdere voor de shia geaccepteerde boeken, met name Kashf al Ghummah, Bihaar al Anwaar en Jilaal al Uyoon.

”In de naam van Allah, de vergevingsgezinde, de genadevolle. Dit zijn de voorwaarden van vrede tussen Hasan bin Ali bin Abi Talib en Muawiyah bin Abi Sufyaan. De eerste voorwaarde is dat jij de Qur’an dient te volgen, de Sunnah en de Seerah van de RECHTGELEIDE KHULAFA” [i.e. Abu Bakr, Umar en Uthman, Ali radiallahu anhum ajma3in).

De vraag die hier wordt gesteld. Hoe kan Hassan radiallahu anhu, die zelf een khalifah was, Muawiyah radiallahu anhu aansporen en als voorwaarde stellen dat hij de seerah en de sunnah van Abu Bakr, Umar, Uthman en Ali ra moet volgen?
De shia hebben genoeg sprookjes gelezen over de Sahaba die Fatimah ra hebben ”aangevallen” en dit is te lezen in sprookjes zonder bewijs, die zelfs star wars versteld doet staan. Onze vraag is, het is een feit dat Hassan radiallahu anhu deze overeenkomst heeft gesloten met Muawiyah ra, ten eerste. Hoe kan hij vrede sluiten met iemand die volgens jullie een kwaadaardig persoon was, en hij als ”onfeilbare” imam zou toch moeten weten om de Ummah niet aan een dergelijk persoon over te laten? Ten tweede, hoe kan Hassan ra het als voorwaarde stellen om de seerah van Abu Bakr ra, Umar ra, Uthman ra aan te houden als jullie van mening zijn dat zij slecht waren?

Hoe kunnen de shia deze feiten harmoniseren met het gif dat zij ter consumptie krijgen aan fantasieverhalen van de shia ayatu shayatin?

Bron: Jilaal al Uyoon #232 (Majlisi), Kashf al Ghummah (Ali al Arbili), Bihaar al Anwaar volume 10. 

Ter controle: shiaonlinelibrary

One Comment

 1. reden waarom er aangespoord werdt om de khalifa te volgen is:

  omdat de khalifa dicht genoeg met de echte soennah van de profeet waren

  En zodat de islamitische ummah niet uiteen zal vallen.

  Wat wel gebeurd is, zelfs in hedendaagse tijd.

  Kijk naar de demonstratiesn in bahrein en saudi arabie waar meerdere gelovige sjieieten zijn neergeslagen en gedood, welke wel geloven in de eenheid van ALLAH en geloven in de Heilige Soennah van profeet mhmd Vrede zei/ zaaien met hem.

  EDIT ADMIN: Aub: https://www.sjiieten-ontmaskerd.nl/de-sjiieten-van-bahrein-schijnheilige-onrustzaaiers/ Wel praten over een handjevol terroristen in Bahrain, maar de duizenden baby’s in Syrie effe negeren; bedankt voor de bevestiging.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *