Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De haat van Sjiieten jegens andersdenkenden.

We concentreren ons nu op het sjiisme en de toon die zij en haar volgers uiten tegen niet-sjiieten (moslims) en anderen.

Er is al een uitgebreid artikel te vinden op onze website over racisme binnen het sjiisme, voornamelijk tegen Arabieren, Koerden en donkere mensen.

Ten eerste is het belangrijk om alle twijfel van de kaart te vegen; wij, als moslims, wensen het beste voor iedereen. Het is belangrijk om niet alle volgers van het sjiisme over één kam te scheren; sommige sjiieten zijn onwetend, en hebben nooit de mogelijkheid gekregen (van de Iraanse overheid bijvoorbeeld) om kennis op te doen over het soennisme. “Softe sjiieten en volgers van een subsekte, zoals de Zaidi-sekte, zijn gematigder dan de meeste andere sjiieten uit bijvoorbeeld Libanon, Irak of Iran. Wel komen de Zaidi-sjiieten vrij weinig meer voor in Jemen. Over de grootste groep sjiieten kunnen we duidelijk zijn; de Rafidha, zijn hard in hun koppigheid; alles wat niet in hun straatje past, moet uit de weg worden geruimd. Hier gaat dit artikel dan ook over; de visie op niet-sjiieten volgens de Rafidha (Twaalver sjiieten/grootste groep sjiieten) en hun zogenaamde geleerden en “Ayatollahs”.

Volgens het sjiisme is het eigendom van een “Nasibi” Halal. Een Nasibi volgens hen, is een “Vijand van Ali” (Moge Allah tevreden zijn over hem). Wat ze zelf niet weten, is dat zij, de Rafidha, de grootste Nawaasib (m.v. Nasibi) zijn! Het toeschrijven van zaken aan Ali, die hij nooit heeft gezegd of gedaan; ja, dát maakt je een Nasibi meneer Khomeini. Sjiieten mogen het eigendom, en zelfs het bloed van een niet-sjiiet als “Halal” beschouwen. Broeder Abu Musab Wajdi Akkari legt het in het filmpje uit (engels).

Een ander voorbeeld is te zien in een filmpje, waarin een Sjiitische hooggeleerde uit Irak sjiieten oproept om iedere soenniet te doden; de sjiiet zal dan worden beloond met de hemel… “Ayatollah Daneshmand” is een van de bekendste sjiitische spreker uit Iran. In een mooie compilatie is te zien hoe deze “Ayatollah” middels Taqiyyah de mensen aanmant om zich ‘goed te gedragen tegen soennieten‘, maar wanneer de camera uit staat scheldt hij de moslims (soennieten) nog meer uit dan je aankan.  Soms, heel soms, praktiseren de sjiieten geen Taqiyyah. Zo ook Abu Sajjad uit Baghdad. Abu Sajjad openbaart hetgeen waarmee veel sjiieten in het Midden Oosten vandaag mee bezig zijn; het afslachten van niet-sjiieten (Syrie, Irak, Libanon, Yemen). Hij bedreigd de moslims in Irak: wij gaan jullie afslachten. Baghdad is al van ons, nu de rest.

Ook hier in Nederland wakkeren de sjiieten de haat onder elkaar op; het verspreiden van leugens om de “Wahhabies” in een zwart daglicht te stellen.

Het is niet om gek te doen, maar volgens het sjiisme zijn spreeuwen, je weet wel; lieve kleine vogeltjes, soennieten. Iedere sjiiet zou spreeuwen moeten doden, ophangen en opeten omdat et ‘soennieten’ zouden zijn. Waar hebben we het over?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.