Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De metgezel waarover Allah tevreden is (Abu Bakr).

Salam Aleikom warahmatullahi wabarakatuh,

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل

“Zij zijn ontbloot voor de mensheid, en een onderwerp van spot. Iedere bezitter van verstand drijft de spot met hen.” ~Ibn al Qayyim Al Jawziyyah~

Dit waren de woorden van Ibn al Qayyim, de imaam van de gelovigen. En hoe waarachtig zijn deze woorden. Het geloof dat Shi’isme heet is werkelijk een onderwerp van spot, niet omdat de mensen er de spot mee drijven omdat zij niet beschikken over de juiste akhlaaq en manieren, maar omdat het Shi’isme op zichzelf een buitensporig ideologie is die niet omarmd kan worden behalve door degene die geen bezitter is van gezond verstand.

De Rawafida doen weer mee aan de ‘’Shialympics’’ en de uitblinkers zijn natuurlijk niemand minder dan de deelnemers van de ‘’Copy & Paste’’ ‘’We hear and we obey’’ generatie van de ayatu-shayaatin. En moge Allah deze mensen leiden naar hetgeen hem behaagt.

Dit artikel gaat over een aanval, zoals de vele valse en ongefundeerde aanvallen van de vijanden van de gelovigen en de vijanden van Allah, aan het adres van de beste Sahaba [metgezel] van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam, Amir al Mu’minin Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, waarover Allah azzawajal verzen heeft doen neerdalen vanuit de zeven hemelen.

De uitspraken van de Rawafid zijn gequote in dit artikel. Ik zal enkel ingaan op de shubuhaat die zij gewend zijn te gebruiken in discussies en fora. Het zou immers veel beter zijn als dit volk een geleerd persoon zouden hebben die geletterd zou zijn en zou kunnen terug lezen in de boeken die hij/zij plakt. Jammer genoeg zijn de Shi’a veel te druk om snoep uit te delen op de dag dat Sayyidna Hussayn ra is gedood, of de vele verjaardagen te vieren van de ontelbaar aantal Imams, waarover ze nooit eenduidig overeenkomen, laat staan diens opvolgers.

De eerste stap van de Shi’i rafidi is een knipsel van zijn grote geleerden, waarin komische argumenten worden genoemd i.v.m. de Hijra van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam met Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ik Quote de Shi’a :

We kennen allemaal wel het verhaal van Abu Bakr en de profeet (saw) toen zij in een grot schuilden voor de polytheïsten van Quraish. Over deze gebeurtenis staat een vers in de Koran. Volgens de Sunni’s werd er in deze vers lovend gesproken over Abu Bakr. Maar integendeel, deze vers in de Koran spreekt eigenlijk zeer negatief over Abu Bakr. De vers gaat als volgt:
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
Als gij hem (de profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven – toen hij één van de twee was – en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zeide: “Treur niet, want Allah is met ons.” Toen zond Allah Zijn kalmte op hem neder en versterkte hem met scharen die gij niet zag en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah’s woord is het allerhoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs. (9:40)
Deze vers 40 in Surah at-Tawba, wordt vaak door de Sunni’s aangehaald om Abu Bakr hiermee te prijzen. Zij zeggen de volgende dingen dingen aan de hand van deze vers:

1. Allah heeft Zijn kalmte (sakina) over Abu Bakr neergezonden (en heeft hem versterkt met scharen).
2. De profeet (saw) zegt tegen Abu Bakr: “Vrees niet, Allah is met ons.” Dus Allah is met Abu Bakr, waardoor Abu Bakr nu zeer prijzenswaardig moet worden geacht.
3. Allah noemt hem de “Sahabi” van de profeet (saw). Dit is positief, want Allah zal dit niet zo maar doen.

Duidelijk. Laten we de vers nu gaan bekijken, zodat we het stap voor stap gaan analyseren.
Wij wensen u veel leesplezier! 

end quote.

Dit zijn een aantal van de ‘’argumenten’’ van de Shi’a geleerden die de knip en plak Shialympics deelnemer heeft geplakt, en waarvoor die ongetwijfeld goud heeft ontvangen van de lokale Mut’ah pimp.

Zijn eerste argument, en ik quote:

Een stuk achtergrond informatie is heel nuttig om te vermelden. Deze gezegende reis van de Profeet met zijn metgezel Abu Bakr Siddiq kenmerkt enkele belangrijke zaken die de Islamitische geschiedenis tot nu toe kent, namelijk:

–       Het Islamitisch kalender (Hijri)

–       Het feit dat de Ansaar hun claim op leiderschap neerlegden, OMDAT Abu Bakr ‘’Saahib al Ghaar’’ was, en dat is een geweldige kwaliteit en een hoge rang onder de mensen.

Voor dit nader word besproken, de authentieke overlevering waarin de Profeet sallalahu aleyhi wasallam Abu Bakr Siddiq vraagt om hem te vergezellen naar Madinah:

‘’Sommigen migreerden naar Madinah, en de meesten die eerder naar Ethipie waren, keerden ook naar Madinah. Abu Bakr bereidde zich voor om te migreren naar Madinah, en de boodschapper van Allah zei tegen hem ‘’Wacht even, ik hoopte dat ik ook de kans kreeg om te migreren’’. Abu Bakr vroeg: ‘’Wil je dat O boodschapper van Allah?’’ Hij [de Profeet] antwoordde bevestigend. Abu Bakr migreerde niet naar Madinah omwille van de boodschapper van Allah, om hem vervolgens te vergezellen’’.

[Sahih al Bukhari #3905, Seerah- Ar Raheeq al Makhtum].

De Shi’a zijn het er allen over eens dat Abu Bakr Siddiq met de Profeet sallalahu aleyhi wasallam Hijra heeft verricht, daar kunnen zelfs de Shi’a tafasir en de scriptschrijvers van het Shi’isme niet omheen. De Shi’a zegt in zijn betoog dat de ‘’Kalmte’’ niet op Abu Bakr was neergedaald, een snelle worp op de aya vernietigd deze claim.

De Qur’aan aya honoreert Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu op VELE manieren, namelijk:

De Qur’aan refereert naar Abu Bakr  رضّى الله عنه  als de tweede van twee  وۡا ثَانِیَ اثۡنَیۡنِthaniya ithnayn. 

Ten eerste: Omdat Abu Bakr Siddiq de tweede van de twee was, en Saahib al Ghaar werd genoemd door alle gelovigen van de Ansaar en de Muhaajirin, hebben de Ansaar hun claim op leiderschap laten vallen tijdens de besprekingen in Saqifah. Deze reis was zo gezegend dat de islamitische kalender begint na deze dag.

Ten tweede: In deze vers gebruikt Allah subhana wa ta’ala het woord ‘’Saahib’’ voor Abu Bakr Siddiq, om zijn naaste relatie en affectie jegens de Profeet aan te duiden. De Profeet sallalahu aleyhi wasallam koos zijn meest geliefde metgezel om hem te vergezellen gedurende deze reis.

Ten derde: De Profeet sallalahu aleyhi wasallam hield van zijn metgezel Abu Bakr, daar zijn duizenden riwayaat en bewijzen voor te plaatsen, maar in deze context en aya kunnen we alleen al kijken naar de woorden van de Profeet naar Abu Bakr toe, hij zei ‘’  ”Treur niet, voorwaar, Allah is met ons.”   اِذۡ یَقُوۡلُ لِصَاحِبِہٖ لَا تَحۡزَنۡ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا

Als Abu Bakr volgens de Shi’i rawafid geen gelovige was, hoe kon Allah MET HEM ZIJN??

Abu Bakr is erger dan Iblies volgens het Shi’isme [En moge Allah met en afrekenen die deze mening delen en geen geloof zal zich in een dergelijk hart kunnen concentreren], hoe kan Allah met hem zijn volgens de Shi’a?

En de Kufr van het Shi’isme en vele Shi’a wordt nogmaals ontbloot met de Qur’an en de Sunnah. Zo ook de Kufr die de hedendaagse facebook/forum muqallidin spuwen. Een bevestiging dat deze Imami Shi’a ongelovigen zijn in de woorden van Allah azzawajal.

In deze vers zien we nogmaals dat de Profeet sallalahu aleyhi wasallam van zijn metgezel houdt, en hij stelt hem gerust van ‘’alles komt goed’’. Waarom was Abu Bakr Siddiq verdrietig? Dat lezen we in de Sahih overleveringen, namelijk:

‘’Abu Bakr was niet bang voor zichzelf, integendeel, zoals het is overgeleverd was hij ongerust om de boodschapper van Allah. Abu Bakr zei ‘’Als zij mij doden, dan ben ik slechts 1 man. Maar als zij jou doden o Muhammad, dan zouden zij de hele natie verwoest hebben’’. Dit was waarom de boodschapper van Allah zei ‘’Treur niet, voorwaar Allah is met ONS’’. Bron:  [Ar Raheeq al Makhtum, Sahih Bukhari 1/516,558]

De vragen die hierbij horen aan de Shi’a zijn dan ook,

–       Waarom noemt Allah, Abu Bakr zijn Saahib?

–       Waarom heeft Allah geopenbaard dat de Profeet heeft gezegd, ‘’Laa Tahzan, Innallaha Ma3ana’’ oftewel ‘’Treur niet, Allah is met ONS’’.

–       Als de Shi’a Abu Bakr niet als een gelovige zien, wat opzich al Kufr is, hoe legitimeren ze het feit dat Allah met Abu Bakr was?

Ten vierde:  Is het van belang om dit in meer detail te bespreken. Hoe kan Allah volgens de Shi’a rawafid met Abu Bakr zijn?

Ten vijfde: Is het feit dat de Profeet zei, ‘’Allah is met ONS’’ POSITIEF, aangezien de Profeet zichzelf hier meerekent.

Ten zesde: Is het woord ‘’Saahib’’ altijd gebruikt in de Arabische taal en voornamelijk in de Qur’aan om in de positieve zin een hechte relatie aan te duiden. Saahib, Sahaba, Sahabi etc. De Qur’aan is de moeder van de Arabische taal en daar zien we dat Allah subhana wa ta’ala het woord ‘’saahib’’ gebruikt voor Abu Bakr. In de pre-islamitische periode zouden de Arabieren het woord ‘’Kaafir’’ gebruiken om boeren aan te duiden die zaden in de grond plantten. Zou nu een geletterd persoon met gezond verstand het woord Kaafir in de context van de Qur’aan anders interpreteren dan bekend? Wallahi nee, enkel de Shi’a zou daartoe in staat zijn, aangezien de Qur’aan geen autoriteit heeft in het Shi’isme.

Ten zevende: De Sakinah [kalmte en rust] werd neergezonden op Abu Bakr radiallahu anhu, want het was Abu Bakr die verontrust was in eerste instantie. De kalaam van Allah, ‘’Treur niet’’, dat de Profeet tegen Abu Bakr Siddiq zei, was dan ook pure troost en liefde. Hetzelfde heeft Allah subhana wa ta’ala tegen Maryam gezegd in Surah Maryam:

فَنَادٰىہَا مِنۡ تَحۡتِہَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِیۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّکِ تَحۡتَکِ سَرِیًّا ﴿۲۴﴾

19:24 Toen riep hij (Djibril) haar van beneden de palmboom: “TREUR NIET, want jouw Heer heeft een beekje beneden jou verschaft.

Willen de Shi’i rafidi nu claimen dat er een verschil zit tussen deze troosting?

Hetzelfde is geopenbaard over Yusuf alayhi salaam:

وَ لَمَّا دَخَلُوۡا عَلٰی یُوۡسُفَ اٰوٰۤی اِلَیۡہِ اَخَاہُ قَالَ اِنِّیۡۤ اَنَا اَخُوۡکَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۶۹﴾

12:69 Toen zij bij Jozef binnenkwamen, nam hij zijn broeder (Benjamin) met zich mee naar zijn plaats, en zei: “Voorwaar, ik ben jouw broeder, TREUR DAAROM NIET over wat zij plachten te doen.”

En over Lut alayhi salaam:

وَ لَمَّاۤ اَنۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِہِمۡ وَ ضَاقَ بِہِمۡ ذَرۡعًا وَّ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ وَ لَا تَحۡزَنۡ ۟ اِنَّا مُنَجُّوۡکَ وَ اَہۡلَکَ اِلَّا امۡرَاَتَکَ کَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ ﴿۳۳

33. En toen Onze boodschappers tot Lot kwamen was hij verdrietig wegens hen en voelde zich daardoor in moeilijkheid. En zij zeiden: “VREES NIET, NOCH TREUR. Voorzeker, wij zullen u en uw familie redden, behalve uw vrouw die tot de achterblijvenden behoort.

 

En eveneens vele malen over Musa alayhi salaam Quran, 28:7, Muhammad sallalahu aleyhi wasallam Quran, 16:127, 3:139] etc.

De rafidi zegt en ik quote:

Maar in vers 40 van Surah at-Tawba word toch duidelijk aangegeven dat Abu Bakr geen kalmte ontving

De Sakinah werd gestuurd op Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, aangezien hij degene was die verontrust was, en de woorden ‘’Treur niet, Allah is met ONS’’, werden tegen hem gezegd door niemand minder dan de ProfeetEn wie was aan het treuren? Abu Bakr, hoe weten we dat? Omdat de Profeet tegen hem zegt, ‘’treur niet’’.

Pure logica.

Alle andere argumenten van de Shi’i lopen hier dood, omdat Allah met Abu Bakr was, en hier kunnen ze onmogelijk uit vluchten. Bovendien stuurde Allah zijn Sakinah [kalmte] neder op hem, omdat hij verontrust was voor de Profeet zoals we lazen in Sahih al Bukhari. Overigens was de beloning door de Mushrikin [polytheïsten] gezet op het gevangen nemen van de Profeet, en niet van Abu Bakr Siddiq. In deze zin had hij zelf niet zoveel te vrezen voor zichzelf, en zijn vrees was voor de Profeet sallalahu aleyhi wasallam.

De rafidi die dit heeft geschreven en ongetwijfeld aan zijn lotgenoten van de Mut’ah fabriek heeft gedeeld heeft nog veel meer blunders begaan. En dat lezen we hieronder.

De Shi’a geleerde, ibn Abi al Hadeeth al Mu’tazilli zegt in zijn boek ‘’Sharh Nahjul Balagha 2/50 het volgende:

وقال علي والزبير : ما غضبنا إلا في المشورة ، وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها ، إنه لصاحب الغار ، وإنا لنعرف له سنة ، ولقد أمره رسول الله ص بالصلاة بالناس وهو حي

‘’Ali en Zubayr zeiden: ‘’We werden niet afkerig [om enig andere raden, behalve dat we niet deel hadden genomen in de consultatie [v/d verkiezing van de khalifa]. We zien dat Abu Bakr het meest waardig van de mensen is, hij was de METGEZEL in de GROT, en wij houden vast aan zijn Sunnah, en de Profeet sallalahu aleyhi wasallam had hem aangesteld als Imaam van het gebed’’.

Lees Shi’a boek online:http://yasoob.com/books/htm1/m015/18/no1894.html

We lezen in Tabaqaat ibn Sa’d  3/183 en tevens overgeleverd door ibn Asakir het volgende:


14- 
وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر

‘’Ibn Saa’d leverde over een keten tot aan Hassan ibn Ali dat hij zei ‘’Ali zei: Toen Allah de ziel van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam nam, keken we naar onze positie en kwamen tot de positie dat de Profeet, Abu Bakr had gekozen als de Imam van het gebed. Dus accepteerden wij voor onze Dunya, wat de Profeet had gekozen voor onze Deen, en wij prefereerden Abu Bakr.

Online: http://shamela.ws/browse.php/book-12038/page-464

We hebben nogmaals kunnen zien hoe laag ontwikkeld en onwetend deze mensen zijn. De Rafidi/Shi’iten kunnen 1 Qur’aan aya niet in het Arabisch lezen en doen takfir op Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. En het blaffen van honden zal de gelovigen niet deren. Dit is hoe Ali radiallahu anhu omging met deze kulaab [honden]:

ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري

Ali radiallahu anhu heeft gezegd:

Diegene die claimt dat ik (Ali) beter ben dan Abu Bakr en Umar, zal ik zweepslagen geven gelijk als die van een lasteraar’’

” [Lisan al-Mizan, Volume. III Pagina  290]

في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة : ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه ، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم . من قال شيئا من ذلك فهو مفتر ، عليه ما على المفتري . وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء
الراوي: علقمة المحدث: الحكمي – المصدر: معارج القبول – الصفحة أو الرقم: 1181/3
خلاصة حكم المحدث: مشهور عنه من طرق لا تحصى

Tijdens de Khutbah op de Mimbar van Kufa heeft Ali ra gezegd: ‘’Het nieuws heeft mij bereikt dat sommigen mij prefereren boven Abu Bakr en Umar (moge Allah tevreden met hen zijn) Diegene die zoiets zegt, lastert en zijn straf zal dat van een lasteraar zijn. De besten van de mensen na de profeet waren Abu Bakr en dan Umar. Na hen gebeurden er dingen waarover Allah zal oordelen. (refererend naar de slag van Jamal, Siffin etc.)

Athar overgeleverd in Ma’aarij al Qubool en al Bayhaqi in Al I’itiqaad. De keten is betrouwbaar en overgeleverd via verschillende kanalen. Hadith is tevens mash’hur.

ONLINE: 
http://www.islamport.com/w/aqd/Web/2659/1132.htm

Dit is wat de voor Shi’a onfeilbare Imam heeft gezegd over de Shi’a en rawafid die de Shaykhayn [Abu Bakr en Umar] lasteren:

حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال سألت أبا جعفر وجعفرا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا يا سالم تولهما وأبرأ من عدوهما فإنما كانا أمامي هدى وقال لي جعفر يا سالم أبو بكر جدي أيسب الرجل جده قال وقال لي لا نالتني شفاعة محمد في القيامة إن لم اكن أتولهما وأبرأ من عدوهما

Ja’far as Sidiq (rah), de imam van Ahl ul Sunnah zegt over Umar en Abu Bakr radiallahu anhum.

Salim ibn Abu Hafs: ‘’Ik vroeg Abu Jafar and Ja’far over Abu Bakr en Umar (moge Allah tevreden over hen zijn). En zij zeiden: ‘’O Salim, bevriend hen en hou je ver van hun vijanden, voorwaar, zij waren rechtgeleide Imams’’ En Jafar as Sadiq zei tegen mij: ‘’O Salim, Abu Bakr is mijn grootvader, vervloekt een persoon zijn grootvader?’’ Moge de bemiddeling van Muhammad (sallalahu aleyhi wasallam) mij niet bereiken op de dag des oordeels als ik hen (Abu Bakr en Umar) niet bevriend en mezelf niet isoleer van hun vijanden’’

Overlevering is mutawaatir /authentiek
Bron: Siyar Alamun Nubala
http://islamport.com/d/1/trj/1/161/3729.html

 

Moge Allah jullie belonen voor het lezen.

Salam aleikom warahmatullah

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *