Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De Moslim Omroep (MO): Een sjiitisch podium.

De afgelopen maanden hebben we meerdere malen contact gezocht met de “Moslim Omroep” naar aanleiding van een erg ‘opvallende’ zaak.

Deze zaak dienen we niet al te licht op te vatten, aangezien de Moslim Omroep stelt dat ze de Islam aan het publiek willen tonen. We hebben de afgelopen maanden enkele zeer onislamitische programmas en documentaires langs zien komen waarin deze onislamitische zaken in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzenden van programmas waarin afgoderij (shirk) en erg grote dwalingen (dalalaat) direct en indirect worden gepromoot. Tevens valt het ons op dat sjiitische programma’s, sprekers en medewerkers een te grote springplank krijgen. We voelen ons dan ook genoodzaakt om de Nederlandse moslims te waarschuwen voor deze valse Omroep, die overigens net als al haar voorafgaande “Islamitische” Omroepen vroeg of laat (uiterlijk eind 2015) ten onder zal gaan.  De NIO en NMO zijn hier enkele voorbeelden van.

De Nederlandse moslimburger
De Nederlandse moslims hebben net als andere bevolkingsgroepen recht op een eigen omroep. Terwijl de omroepen van andersgelovigen (Joden, Hindoes etc.) vele jaren stand houden, houden de “Moslim omroepen” het nooit lang vol. Dit heeft vaak te maken met interne corruptie, onenigheid, weinig animo bij de kijkers en programmas die de kijkers niet aanstaan. Tevens gaat de aandacht vaak uit naar kleinere groeperingen in plaats van de overgrote moslimgemeenschap. Er worden maar weinig kwalitatieve programma’s uitgezonden via de omroep die bijvoorbeeld gaan over de Biografie van de Profeet (vrede zij met hem), zijn Metgezellen (moge Allah tevreden zijn over hen allen) of Monotheïsme (Tawheed).

Sjiisme
In de introductie hebben we jullie gemeld dat de “Moslim Omroep” op vele vlakken het sjiisme promoot. We hebben enkele malen contact gezocht met de MO, maar zij gaven ons geen gehoor. In de Koran lezen we dat we ALLEEN ALLAH dienen te aanbidden. Dit is niet meer dan logisch, aangezien alle moslims dit trachten te doen. Het probleem is nu dat de website van de “Moslim Omroep” op tal van pagina’s foto’s gebruikt van een afgoderij-tempel. Deze tempel bevindt zich in Mashhad, Iran. Talloze sjiieten van over de hele wereld vertrekken naar deze tempel (sommigen noemen het een moskee) om de doden te vragen (Shirk).

Dit is binnen de Islam ten strengste verboden. Veler verzoeken om de foto’s te verwijderen of aan te passen zijn dan ook niet gehonoreerd. (dd. februari 2014 – augustus 2014).

Sedert februari worden er ook sjiitische programma’s uitgezonden, waaronder een Nederlandse documentaire die de emoties van Belgische sjiieten ten ore brengt. Tijdens deze lange documentaire werden sjiitische dwalingen gepromoot en werd er geen uitzendtijd besteed aan soennitische sprekers. De sjiitische aanvallen op de soennitische leerschool zouden namelijk erg snel te ontkrachten zijn, maar het MO heeft bij het maken van het programma gekozen om een eenzijdige, onislamitische programma uit te zenden.

Een van de belangrijkste redenen om tegen de Moslim Omroep te waarschuwen, is de seculiere insteek die de omroep heeft op haar uitzendingen en de bestuursleden die helaas niet (altijd) de mainstream Islam aanhangen. Sheila Belhaj bijvoorbeeld is een redacteur bij de Moslim Omroep. Naar eigen zeggen is ze een ‘vrijzinnige feministische moslima‘. Hoe kan men dit verkopen aan de tv-kijkers?

Hier blijft het niet bij.

Sjiitische sprekers:
Wat erg opvalt, zijn de (relatief) groot aantal sjiitische sprekers. Sinds een jaar zijn Nederlandse sjiieten actief aan het lobbyen bij de “Moslim Omroep” om programmas uit te zenden waarin het sjiisme wordt gepromoot. Dit wordt onder andere voor elkaar gekregen door sjiitische sprekers aan het woord te laten.

Neem bijvoorbeeld het NMO-programma “Vijf Minuten Over”. Nota bene de tweede uitzending al werd een sjiitische spreker uitgenodigd, namelijk Wail Al Khateeb. Wail Al Khateeb is een vooraanstaande sjiiet die ons verzoek om namens de Nederlandse sjiieten zich tegen terrorisme uit te spreken, heeft verworpen. De Nederlandse sjiitische organisaties hebben in geen geval sjiitische terreurgroepen als “Hezbollah” of de moorddaden van Assad veroordeeld, terwijl zij zich ten alle tijde soennitische groeperingen als “ISIS” en “Al Qaeda” keren. Wij vragen hen (waaronder Wail Al Khateeb) om zich uit te spreken tegen álle terreur, en niet alleen dat van de ‘soennieten‘. Tot nu toe gedragen de sjiitische organisaties zich erg sektarisch en hypocriet.

In dezelfde programmareeks zien we dat aflevering 6 alweer een sjiiet aan het woord is. Dit maal gaat het om “Arjen Buitelaar”, oftewel Abu Ilias.

Dezelfde Arjen Buitelaar werd enkele maanden geleden ook al uitgenodigd voor een discussie omtrent de Islam en zelfkritiek. Relatief gezien krijgen de sjiieten een zeer hoog percentage uitzendtijd, dat de samenstelling van de Nederlandse moslimbevolking extreem ver te boven gaat. Van de 950.000 Nederlandse moslims zijn slechts 45.000 tot 60.000 sjiieten.

 

Sjiitisch podium voor de MO

In besloten sjiitische Facebook groepen prijzen sjiieten elkaar om het feit dat ze zoveel uitzendtijd hebben bij de MO.

 

 

Hoe kan een omroep zichzelf islamitisch noemen, wanneer zij een spreekbuis vormen voor mensen die de Edele Metgezellen (Sahaba) zwartmaken en lasteren. 

Dit artikel vormt hierbij de basis voor een oproep aan alle Nederlandse moslims om de omroep te boycotten, en andere moslims ervoor te waarschuwen. Dit is namelijk het minste wat wij als moslimgemeenschap kunnen doen.

Samen met de bovenstaande punten zeggen wij: TOT HIER, EN NIET VERDER!

 

Munkar Omroep

2 Comments

  1. die arjan ken ik hij maakt het leven van anderen kapot om zelf hogerop te komen!

    • Ik ken hem heel goed en werk meer dan 10 jaar met hem samen op vele vlakken. Als je zo iets over hem zegt, kom je heel erg ongeloofwaardig over. Het zegt gelijk hoe jij in elkaar zit!

      EDIT ADMIN: Jahangir Shah, iedereen staat vrij om zijn mening te geven. Dat jij iets anders hebt ervaren sluit andere dingen uiteraard niet uit.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *