Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De smerige tong van Ayatosatan Khomeini

Bismillah,

Elke schepping en elk atoom in de hemelen en op aarde, is onderworpen aan de wil van Allah subhana wa ta’ala en hij heeft er alle macht en kennis over. Dit is de credo van de gelovigen en dit behoort tot de basale kennis die iedere moslim(a) wel kent.

Allah subhana wa ta’ala zegt in zijn edele boek:

2_148

2:148 En voor iedere gemeenschap is er een Qiblah. Wedijvert daarom met elkaar in goede daden. Waar jullie ook zijn, Allah zal jullie samen brengen.Voorwaar, Allah is Almachtig over alle dingen.

[Surah al Baqarah]

De woorden اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ  (Voorwaar, Allah is Almachtig over alle dingen) zijn talloze malen gebruikt in de Qur’aan, zoals in:

Surah Baqarah (2:20), (2:106), (2:109), (2:148), (2:259), (2:284), Surah Ale Imran (3:26), (3:29), (3:165), (3:189), Surah Maida (5:17), (5:19), (5:40), (5:120), Surah Anaam (6:17), Surah Anfaal (8:41), Surah Tawba (9:39), Surah Hood (11:4), Surah Nahl (16:77), Surah Hajj (22:6), Surah Noor (24:45), Surah Anqaboot (29:20), Surah Room (30:50), Surah Ahzaab (33:27),Surah Faatir (35:1), Surah Fussilat (41:39), Surah Shura (42:9), Surah Ahqaaf (43:33), Surah Fatah (48:21), Surah Hadeed (57:2), Surah Hahshr (59:6), Surah Taghabun (64:1), Surah Talaq (65:12), Surah Tehreem (66:8), Surah Mulk (67:1).

Een volk dat autoriteit toekent aan de woorden van hun schepper zal deze duidelijke zaak grondig begrijpen en accepteren zonder aarzelen. Het Shi’isme, en diens leiders die door miljoenen Shi’a worden geprezen en aangehaald als “Ayatullah” [tekenen van Allah] verloochenen en verdraaien de Islaam, waarna de schapen van onder de Shi’a schreeuwen “Allaahumma Salli alaa Muhammad”.

Een voorbeeld van een dergelijk, kaafir, en ongelovige zindeeq is “Ayatullah” Khomeini. Een persoon aan wie de paganistische revolutie in Iran aan toe wordt geschreven. De leider van miljoenen Shi’a wist echter niet wat Tawheed [i.e. monotheïsme] inhield volgens de Islaam en de talloze verzen van de Qur’aan. Zijn ongeloof hieromtrent lichtte hij toe in zijn boek “Hukumatul Islamiyyah, p.52″.

Khomeini schreef:

قال الإمام الخميني – عليه الرحمة – في كتابه الحكومة الإسلامية : وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل مَن عداه من الحكام ، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية .وخلافة تكوينية تخضع لولأيتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . وان من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من الروآيات والأحاديث فإن الرسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم “أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين”، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمهه الا الله. وقد قال جبرائيل – كما ورد في روآيات المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم (ع): إن لنا مع الله حالات لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام

Vertaling:

“Voorwaar, de imam heeft een geprezen positie, een hoge rank en universele soevereiniteit aan wiens bevelen en autoriteit alle atomen in het universum onderworpen zijn. En van de kenmerken van onze religie is dat onze imams een geprezen status kennen die noch door een grote Engel, noch door een gezonden profeet behaald kan worden. En volgens de overleveringen en tradities die wij in ons bezit hebben, waren de grootste Profeten en de Imams, licht voor de schepping van deze wereld, daarna verzamelde Allah hen rondom zijn troon. Het is van hun eigenschappen dat zij een status hebben bij Allah, die noch door een Profeet noch Engel behaald kan worden”.

Scan:

takhwiniyya1 takhwiniyya

Het ongeloof van deze man is bevestigd door meerdere factoren, waaronder de bovenstaande. Niemand behalve Allah subhana wa ta’ala heeft controle over de hemelen en de aarde. Het feit dat de Shi’a en het Shi’isme hun 12 fictieve imams boven de Schepper hebben verheven, daarvan is het Shi’itische concept genaamd “Wilayatul Takhwiniyyah” het resultaat.

Dit was 1 van de redenen waarom de geleerden van de Islamitische gemeenschap deze ongelovige als afvallige hebben bestempeld. Een Fatwa van Shaykh al Albani rahimahullah over hem:

كفر بواح ، وشرك صراح ، لمخالفته للقرآن الكريم ، والسنة المطهرة وإجماع الأمة ،

“Manifeste ongeloof, pure Shirk, tegenstrijdig aan de edele Qur’aan, de schone Sunnah en de consensus van de islamitische gemeenschap”

Moge Allah iedere Shi’a die na het lezen hiervan Khomeini prijst en verdedigd, op de dag des oordeels samen met Khomeini doen opwekken. Amin.

Getagd als Wilayatul Takhwiniyyah ahlelbait, ahlelbait.nl/quran. shia. sjia. sjiesme. Ali AS. Ghadeer, albani, Facebook, fatimah, Fatimeh, Ghadir,Imam, khoemini, quran, Reza, Rizaa, taqalayn, wilayah, zahra

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *