Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

De vader & stichter van het sji’isme, de Jood Ibn Saba.

Abdullah Ibn Saba

Ten tijde van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) bestond het geloof dat we vandaag de dag kennen als het “sjiisme” niet. Verre van zelfs; het zou verworpen worden door iedere weldenkende moslim.
Hoe is het sjiisme ontstaan? Wie heeft de sekte gesticht, en wat waren de drijfveren die hem hiertoe hebben heeft gebracht?

Het klinkt cliché, maar de stichter van het sjiisme was een (voormalige) Jemenitische  Jood genaamd Abdullah Ibn Saba. Sommige mensen gaan hiervan schrikken; veel sjiieten zelf zijn zelf nog niet op de hoogte van dit feit. Dit feit wordt erkend door de soennieten & (klassieke) sjiitische geleerden en de westerse historici. We zullen jullie uitleggen wie deze personage was en hoe hij het sjiisme beetje bij beetje heeft kunnen stichten.

Toen de  Joden vroeger zagen dat de Islam snel groot werd, wilden ze de groei van de Islam belemmeren en de Islam vernietigen. De Jood, Ibn Saba deed zich voor als moslim, en ging de moslims tegen elkaar opzetten. Vlak nadat hij zich “bekeerde” tot de Islam begon hij de mensen in zijn omgeving wijs te maken dat: “Ali de Profeet had moeten zijn, niet Mohammed”. Maar ook leugens als: “Die en die Metgezellen willen je vermoorden…., (onrust stoken)”
Ibn Saba meende dat Ali (radia Allahu 3anhu) een menselijke manifestatie was van Allah! Toen Ali van Ibn Saba hoorde, droeg hij hem en zijn volgelingen (Sabaieten) op om vergiffenis te vragen aan Allah voor hun misdaden. Ze weigerden dit, dus Ali gaf het bevel om deze mensen te doden. (Sahih Bukhari)

Toen Ali (moge Allah tevreden zijn over hem) stierf, meende Ibn Saba dat Ali helemaal niet dood was; de Satan had zijn lichaam meegenomen, maar Ali zou nog leven. ‘Ali kon niet sterven, want hij was god.’
Ibn Saba maakte zijn volgelingen verder wijs dat Ali in de eind ter tijden zou terugkeren (lichamelijk). Dit concept noem je in het sjiisme Rajah (reïncarnatie).

Ibn Saba en zijn directe volgelingen (Sabaiten) bestaan hedendaags niet meer, maar de basis werd gelegd voor de generaties erna… Zij, die het werk en de denkwijze van Ibn Saba voortzetten, kennen we hedendaags als de sjiieten, de Rawafidh.

Hedendaagse sjiieten zijn de sjiieten met alle hens aan dek bezig om het bestaan van deze man te ontkennen en verbergen. De grondlegger, die precies hetzelfde voor het sjiisme betekend, als Paulus voor het christendom heeft betekend.

Een groep sjiieten stelt dat Ibn Saba een verzinsel is.
Een andere groep stelt dat Ibn Saba slecht was, en dat Ali hem heeft vermoord. (zie sjiitische bronnen verderop)
Weer een andere groep stelt dat Ibn Saba eigenlijk een normale “sjiiet” was.

 

Een nieuw fenomeen: Huidige sjiieten willen het bestaan van Ibn Saba verdoezelen.
Daar waar de gerenommeerde en bekende (klassieke)  sjiitische geleerden het bestaan van Ibn Saba en zijn invloed op het sjiisme erkennen, zijn de hedendaagse sjiieten blind voor de waarheid. De laymen (reguliere volk) van de shi’ieten weten vaak niets af van zijn bestaan. De moderne sjiitische geleerden willen zijn bestaan verborgen houden voor de wereld; het valt namelijk niet te verkroppen dat de stichter van het sjiisme een Jood is.

Enkele bewijzen die we terug vinden in sjiitische boeken over Ibn Saba en zijn bestaan:

1: “Abdullah Ibn Saba was de eerste die geloofde in het Imamaat (12 Imams) en dat Hazrat Ali (Moge Allah tevreden zijn over hem), de enige God is (e3udubillah).”
Bron: [Anwar-ul-Na’umania, Vol 2, Pagina 234 – Gepubliceerd in Iran] http://www.kr-hcy.com/references/shia/070.shtml

2: Abdullah Ibn Saba komt ook voor in het meest betrouwbare boek voor sjiieten: ‘Isma ur-Rijal i Kashshi’. Imam Jafar Sadiq (Moge Allah tevreden zijn over hem) zei hierin dat Ibn Saba gelooft in de goddelijkheid van Ali; hij werd uiteindelijk levend verbrand nadat Ali hiertoe heeft bevolen. Over Ibn Saba zegt Rijal i Ksahshi:

“Veel mensen met kennis vertellen ons dat Abdullah bin Saba een Jood was die de Islam had geaccepteerd en erg toegewijd was aan Ali. Als Jood, overdreef hij de personages zoals Joshua, zoon van Nun en de Wasi van Moses. Nadat hij moslim werd, begon hij de persoonlijkheid van Ali erg op te hemelen. Hij was tevens de eerste persoon die de mensen opriep in het verplicht geloven in de Imamaat van Ali, en dat ze zich moesten distantiëren van zijn vijanden en hen tot ongelovigen moet verklaren.”

[Rijal-i-Kashi, page.71].

3: De sjiitische geleerde, genaamd Mohammad Ali Al-Muallim, student van “Ayatollah” Muhammad al-Muraghi, zegt in zijn boek “Abdullah ibn Saba Al Haqiqah al-Majhoulah, p.62:

“Alles wat Ibn Saba predikte was de waarheid en in lijn met het geloof van de Twaalvers-sjiieten, behalve zijn uitspraak “Er waren duizend profeten en iedere profeet had een opvolger” want we hebben overlevering die zeggen dat er meer dan duizend profeten waren. Niets wat Ibn Saba predikte was extremisme, sterker nog zijn personage blijkt een iemand te zijn die van Ali hield en een echte sjiiet was.”

4: In de sjiitische boek genaamd “Ikhtiyar Maa’refat Al Ridjaal” 1/324 lezen we:

“Een van onze imams (AS) zei: “Moge de vloek over Abdullah ibn Saba rusten, hij claimte dat Ali god is: Ali heeft hem gevangen genomen (…) en vermoord.”

Indien u alle bronnen en bewijzen wilt nalezen, kunt u dat doen op de volgende sjiitische website met een online-versie van Rijal i Kahshi.

5: Tabari (een bekende islam historicus)  meldt onder andere dat Ibn Saba een Jood was en in Sanaa woonde. Zijn moeder heette Sauda. Hij omarmde de Islam gedurende het Khalifaatschap van Uthman. Hij ging de moslimsteden langs om moslims over te halen om Ali op te hemelen. Hij begon in Hijaz en bezocht daarna Basra, Kufa en Syrië. De Syriërs wilden niet met hen samenwerken, sterker nog; ze verdreven hem. Vervolgens ging hij naar Egypte, en verbleef daar permanent. Daar wilde hij de mensen wijsmaken dat Jezus (Alayhi Salaam) niet zou terugkeren op aarde. Hetzelfde geldt voor de Profeet Mohammed.

De bronnen zijn talloos; zowel sjiitsche alsook soennitische bronnen. Vrijwel alle vooraanstaande sjiitische geleerden maken melding van het bestaan van Ibn Sahba. Onder andere Sayyid Qummi, Sheikh Taifah Tusi, Tastri in Qamus ur Rijal, Abbas Qummi in Tofhat ul-Ahbab, Khu Ansari in Raudhat ul Jannat, Sabhani in Nasikh ut Tawarikh en tevens de auteur van Raudat us-Safa hebben deze man genoemd. Voor de daadwerkelijke bronvermelding en/of schermopnames kunt u deze link aanklikken.

Link: Sjiitische overleveringen die het bestaan van Abdullah ibn Saba bevestigen.

Niet-moslims getuigen eveneens van zijn bestaan. Historici zoals Dweight M Donaldon, Dr. J. N. Hollister en Dr Walter C. Klein bevestigen dat Ibn Saba het sjiisme heeft gesticht.
De vooraanstaande ‘The  Jewish encyclopedia’ (wereldberoemd) heeft ook een artikel over Abdullah Ibn Saba.

Hedendaagse Sjiieten: ‘Abdullah Ibn Saba bestond, maar hij had niet veel te maken met het sjiisme en de Immamiyah.’
Er heersde tot de jaren 1900 concensus onder de sjiitische geleerden dat Ibn Saba dus bestond; slechts sinds de laatste eeuw zijn er sjiitische geleerden opgestaan om dit feit te verdoezelen. Ze willen de mensen doen denken dat ‘de soennieten’ de personage hebben verzonnen om het sjiisme in een kwaad daglicht te stellen.  De sjiitische ‘Ayatollah’ Murtadha Al-Askari heeft een boek genaamd “Abdullah ibn Saba en andere mythen” geschreven. Dit boek kan men bij vrijwel iedere pro-sjiitische website vinden. Ondanks alle moeite die deze sjiiet heeft gedaan, is ieder argumenten van zijn boek op academisch niveau weerlegd.

Verder claimen veel sjiieten dat de personage (Ibn Saba) slechts door één persoon, Sayf Ibn Omar al Tamimi is overgeleverd. Dit argument valt in het niets en is onjuist; de sjiitische website al-islam.org stelt bijvoorbeeld dat Ibn Saba door vele overleveringen (buiten Ibn Omar heen) is overgeleverd. Verder zijn er genoeg overleveringen omtrent dit onderwerp (Ibn Saba) waarbij Ibn Omar niet in de keten van overleveraars toe behoort. Op deze link vindt u zes overleveringen over Ibn Saba, die NIET afkomstig zijn van Ibn Omar. Deze overleveringen versterken echter wel het bewijs tegen de sjiieten.

http://www.youtube.com/watch?v=xjpeVc11yEg&t=3m23s Ammar Nakshawani, een bekende sjiitische prediker bevestigd zijn bestaan, en verteld wat Ali met deze mensen (extreme sjiieten) zou doen.

Conclusie:
Er is consensus onder de moslimgeleerden (en de sjiitische geleerden) dat Abdullah Ibn Saba bestaat. Tevens staat het vast dat zijn ideeën de basis vormden voor een sekte, die geen overeenkomsten heeft met iets anders dan het sjiisme. De corruptie en het gif waarmee Ibn Saba zijn volgelingen mee inspoot, zoals Tahreef al Koran, Ali ophemelen tot God (en de Ahlalbayt verheerlijken op een ongepaste manier), de afkeer en verkettering van de Metgezellen en de Usul al Furu’ zijn slechts enkele extremen waar Ibn Saba schuldig aan was. Hiermee was Abdullah Ibn Saba een extremistische sjiiet in spé. (Ghulat).

De sjiieten zijn voornamelijk onderverdeeld in drie groepen; één groep ontkent het bestaan van Ibn Saba. Een andere groep bevestigd het bestaan van Ibn Saba, en meent dat hij veel heeft betekend voor het sjiisme. Een laatste groep sjiieten erkent zijn bestaan, maar meent dat hij niet veel met het sjiisme te maken had.

Een video hierover volgt z.s.m.

Ibn Saba’s achterblijfselen…

Ibn Saba wilde de Islam vernietigen. Wat heeft deze man nu precies voor elkaar gekregen? Je kunt stellen dat de huidige extreme sjiieten (Rafidhi’s) de hedendaagse sabaieten zijn. Zij delen zijn meningen en visies en keren zich tegen de grote groep moslims. Zij ontkennen de compleetheid van de Koran, geven Ali en de Imams goddelijke eigenschappen en ga zo maar door.

De afgelopen twee jaar zijn de Rawafidh (extreme sjiieten) erin geslaagd om meer dan 100.000 moslims (soennieten) te doden in Syrië, Irak, Libanon en Iran. Dit is de missie die ibn Saba voor ogen had; de Islam vernietigen en chaos creëren binnen de Ummah. Vergeet niet, beste lezer, dat de zionisten in 60 jaar tijd niet eens dit aantal hebben behaald. Wat de Joden niet voor elkaar kregen, kregen de extreme sjiieten (met aan het hoofd Assad, Nasrallah en Khamenei) voor elkaar.

 

Ahlalbayt4iedereen: Amateuristische ontkenningen.
De heldere, duidelijke waarheid zal eenieder accepteren behalve zij met een agenda dat gebaseerd is op leugens en valsheid. De sjiieten van Ahlalbayt4iedereen, en dan met name Yasser al Alei, doen precies hetgeen we in dit artikel hebben uiteengelegd; zij verspreiden leugens omtrent dit onderwerp in de hoop dat normale sjiieten er niet achter komen. De zelfverklaarde Ayatollah met een afgeronde hawza-opleiding, Yasser Al Alei doet er goed aan om nogmaals lessen ‘Taqiyyah’ te nemen, daar hun artikel op alle vlakken kuren toont. Zijn knip en plak werk heeft afgedaan…

 

Surat Al-‘Isra 81;
“En zeg; Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.”

 

Moge Allah subhanahu wa ta3ala de sjiieten leiden tot de Islam, de Islam van Tawheed, Koran; de weg van de Profeet Salla Allahu 3alayhi wa Alehe wa Ashabi Adjma3een!

 

Enkele bronnen.
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_kashi2/1.html
http://www.youtube.com/watch?v=wn6zHd0cfHk
http://ahlulhadeeth.files.wordpress.com/2011/12/who-was-abdullah-ibn-saba.pdf
http://gift2shias.com/2013/04/23/ibn-saba-the-jew-the-spiritual-father-of-the-rafidha-an-unquestionable-truth/
http://gift2shias.com/2010/07/04/abdullah-ibn-saba/

http://www.schiiten.com/backup/AhlelBayt.com/www.ahlelbayt.com/articles/history/jewish-encyclopedia.html
http://youpuncturedtheark.wordpress.com/2012/05/05/part-2-defence-of-ahlelbaytwives-of-prophetmothers-of-believers-from-the-religious-slanderers/
http://twelvershia.net/wp-content/uploads/2014/09/Abdullah-bin-Saba-the-man.pdf

7 Comments

 1. wat ik niet kan begrijpen is dat veel sjiieten elkaar tegenspreken hierover ik heb met shia gediscuseerd die zeggen dat ze wel geloven dat ibn saba de eerste echte shia was maar dat hij beetje extreem was en andere zeggen dan van nee hij bestaat niet hoe kan dat

 2. dit klopt

 3. ik ben teleurgesteld dat er leugens worden verspreid. Wat me nog meer teleurstelt is dat er leugens worden verspreid vanuit ‘moslims’. Zoek goed op wat het sjiisme inhoudt ipv je tijd te verdoen aan het ontmaskeren. Open je blikveld. Open je ogen.

  EDIT ADMIN: Beste S, de bronnen staan aangegeven. Wat is volgens jou leugenachtig? Kun je specifieker zijn. BVD

  • HAHAHAHAHHA WELKE BRONNEN, ben je dom ofzo? wat jij nu vertelt lijkt op die prentenboeken die ik voorlees aan mijn dochter, fantasierijk. Ik zou graag die persoon die dit bedacht heeft willen ontmoeten, misschien kunnen we samen een prentenboek uitbrengen

 4. Haha wat een onzin… Dus het sjiisme is nou gestart door een jood of door majoosi? Haha domme wahabi’s. Ga maar door met het afslachten van onschuldige en kijk wat er gebeurd op de dag des oordeels.

 5. Beste schrijver, je weet niks maar dan ook niks over shjieten, shjieten volgen de leer en leefwijze van ahl albayt en dat zijn de nakomelingen en nazaten van de profeet saw. Ga eerst geschiedenles volgen voordat je mensen van dingen beschuldigd en futna creëert, mensen zoals jij zijn erger dan zionisten omdat jullie de fitna willen creëren waar onze profeet saw ons voor heeft gewaarschuwd.

 6. Je hebt alle tijd genomen of zeg maar te zeggen dat Ibn Saba, die “shia” sect heeft gestart. Tijdens de tijd van de rasool had je al Shia – Ali, natuurlijk niet als de sect nu.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Een aantal sjiitische overleveringen over Abdullah Ibn Saba. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] enkele sjiitische overlevering die het bestaan van Abdullah Ibn Saba bevestigen.  Hoofdartikel: Abdullah Ibn Saba Abdullah ibn Saba en…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.