Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Door NL getrainde sjiitische milities schenden massaal mensenrechten.

Iraakse sjiitische elite-eenheden schenden op grote schaal mensenrechten. Gevangenen of verdachten, ook kinderen, worden zonder vorm van proces gemarteld of geëxecuteerd. Men laat hen van een hoogte bungelen en soms vallen. Militairen rijden rond met een afgehouwen hoofd aan hun jeep bevestigd.

 

FLASHBACK! De Syrische bevolking wilde de Syrische dictator Bashar Al-Assad in 2011 afzetten. Bashar stelde 70% van zijn bevolking achter en regeerde met harde hand. De vreedzame demonstraties werden met bruut geweld neergeslagen door het Syrische leger. Als reactie hierop besloten Syrische soldaten het staatsleger (SAA) te verlaten en sloten zij zich aan bij de Syrische burgers. Zij vormden verschillende groeperingen, waarbij de FSA (Vrij Syrisch Leger) het meest in het oog springt. Ook andere Syrische burgers (en buitenlanders) vormden groeperingen om de Syrische dictator af te zetten, vooral nadat Bashar Al-Assad aan de lopende band buitenlandse sjiitische terroristen importeerde vanuit Irak, Jemen, Libanon en Iran. Beide groepen werden extremer en de mensenrechten werden massaal geschonden. Het Westen (incluis Nederland) besloot om samen met Iran en de sjiitische Iraakse overheid ten strijd te trekken tegen de extreme IS-beweging, maar hierbij steunt men direct sektarische sjiitische terreurmilities die de afgelopen jaren (met als hoogtepunt 2006) niet minder dan 300.000 soennieten hebben gedood. Al met al worden sjiitische terroristen bewapend en getraind om soennitische terroristen te verslaan. Mensenrechtenorganisaties luiden de noodklok.

 

ABC News, de nieuwsafdeling van zender ABC, ging niet op het terrein in Irak op onderzoek maar wel op het internet, waar talloze filmpjes of foto’s met schendingen van mensenrechten worden verspreid, soms wellicht door de trotse daders. De zender vond dat in vele gevallen de uniformen van Iraakse elite-eenheden in beeld komen. Die eenheden worden doorgaans getraind door het Amerikaans leger.

Experts die de zender raadpleegde, geloven wel dat het om authentieke beelden van het Iraaks leger gaat, en zowel het Amerikaanse als het Iraakse leger vinden de beelden geloofwaardig genoeg om een onderzoek te starten. De beelden zijn verspreid langs kanalen die vaker door Iraakse legereenheden worden gebruikt.

De beelden, die ABC bewerkte voor een breed publiek (ze zijn nog altijd gruwelijk), tonen terechtstellingen, martelingen, ook in beide gevallen van kinderen of jongeren, mensen die over de grond voortgesleept worden, of die van een hoogte naar beneden dreigen te vallen, soms ook vallen. Op een van de beelden is een door de VS geleverde jeep te zien die met een afgehouwen hoofd wordt “opgesmukt” (ABC heeft het hoofd onzichtbaar gemaakt).

2989777

Een van de beelden die ABC op het internet vond – een man wordt boven een afgrond gehouden ©

 

 

“Doorgaans proberen strijdkrachten dit soort misdaden te verbergen”, aldus Sarah Leah Whitson van de mensenrechtenvereniging Human Rights Watch. “Maar in dit geval zien we dat de vreselijke daden trots getoond worden”. In tegenstelling tot soennitische groeperingen proberen sjiitische groeperingen hun misdaden te verbergen voor de buitenwereld door de daden zelf niet vast te leggen op film of foto.

Slag om Tikrit

Het bericht van ABC News komt er op het moment dat de Amerikaanse legerleiding laat weten dat het Iraaks offensief tegen Tikrit lijkt te zullen slagen. Dat offensief, dat volgens Iraakse bronnen bijna is afgerond, verloopt met steun van door Iran gecoördineerde sjiitische milities.

Bij de verovering van Tikrit door IS zijn in juni 2014 naar schatting 1.000 sjiitische soldaten of milities terechtgesteld, en de Amerikaanse regering vreest dat er bloedige represailles zullen komen.

In een reactie op de uitzending van ABC liet de Amerikaanse regering weten: “Als het Iraaks regeringsleger en de milities terrein winnen, moet hun gedrag boven verdenking zijn of ze riskeren over dezelfde kam geschoren te worden als IS”.

Knack.be


Dierenrechtenschendingen door de sjiitische/Iraakse militairen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *