Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Dr. Adnan Ibrahim: Een lasteraar die de moslims voor de gek houdt.

 

adnan ibrahim betrouwbaar niet sunni soenniet sjiiet

 

Bismi Allahi Rahmani Raheem.
(In de Naam van Allah, de Meest Erbarmer, de Meest Genadevolle)

Ons Geloof, de islaam, leert ons dat we wijsheden en de wetenschappelijke kennis die door mensen verworven zijn, (en die niet tegen ons geloofsleer ingaat!) dienen te accepteren, ongeacht van wie deze vandaan komen. Maar wij mogen absoluut nooit iemand of iets boven Allah de Almachtige, en Zijn Boodschapper [Allah’s vrede en zegeningen zij met hem] plaatsen, en tevens niet boven de Vrome Metgezellen [Allah’s welbehagen zij met hen allen]!

INTRODUCTIE: Kennis is een gouden handvat, die iedere mens (en vooral een moslim) zou moeten bezitten. De waarheid van valsheid onderscheiden is één van de belangrijkste punten om verder te komen in het leven; zowel in de materiële alsook in de religieuze zin. In de religie is het belangrijk dat men de bewijzen volgt, en de valsheid omtrent onze Deen (geloof/islaam) verlaat en verwerpt. De Profeet Mohammed (Vrede zij met hem) heeft ons alles duidelijk gemaakt. Zijn pad dienen we dan ook te volgen. In de Koran staat meerdere malen dat we Allah EN de Profeet (salla Allahu 3alayhi wa sallam) dienen te volgen.

ADNAN IBRAHIM: De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat bepaalde mensen dingen roepen om daarmee vooral de niet-moslims mee te verblijden, zodat zij hun eigen agenda’s kunnen continueren. Dit zien we terug bij veel afgedwaalde sekte’s, die net zoals in het sjiisme zaken halal verklaren, terwijl ze haram zijn verklaard door Allah subhanahu wa ta3ala. Één van deze mensen is de spreker Adnan Ibrahim. Hij trekt bekijks met zijn ‘interessante uitspraken’. Zo spreekt hij zich uit “tegen” Bashar al-Assad, tegen de slappe situatie waarin de moslims en hun leiders van nu zich in bevinden en tal van andere onderwerpen waarbij mensen zich in kunnen vinden. Hij lijkt op het eerste gezicht een slimme onderzoeker, maar wie verder zoekt zal schrikken van de grote theologische fouten die deze persoon maakt. Verder houdt hij veel moslims voor de gek die naar hem luisteren en als voorbeeld nemen in hun dagelijkse leven. Doorgaans houden we er niet van om een artikel te schrijven over een specifiek persoon, maar in dit geval laat Adnan Ibrahim ons geen andere keus. Wanneer iemand zichzelf als doel heeft gesteld om de moslims te doen afdwalen, dienen we de mensen ervoor te waarschuwen. Zijn uitspraken spreken de islaam, Sunnah en Tawheed tegen. Zijn uitspraken gaan eigenlijk zo ver, dat het zelfs mogelijk is dat Adnan Ibrahim zich van de islaam heeft afgekeerd (zandaqa).  Veel moslimgeleerden hebben hem dan ook weerlegd en tegengesproken. In 2018 ontving dr Adnan Ibrahim een totaalverbod in Saudi Arabie.

Wie is deze “Dr. & Sheikh” Adnan Ibrahim?  Hoe kan het zo zijn dat hij telkens weer probeert om de massa te misleiden met leuke uitspraken? Is deze persoon betrouwbaar, of is hij dwalend en nodigt hij mensen uit naar een weg die de Profeet niet heeft gevolgd? Wat zijn de bewijzen hiervoor, en wat is de oplossing?

Hieronder zullen we proberen om de waarheid naar boven te halen omtrent deze man, immers: wanneer je van iets goeds houdt, dien je het door te geven!

 

Biografie:

 • Zelfgegeven titels: Dr, Sheikh
 • Origine: Palestijns (Gaza)
 • Residentie: Europa (Oostenrijk)
 • Beheert een klein moskee en Islamitisch Centrum in Wenen.
 • Geloof: Adnan zegt zelf dat hij een “normale moslim” is, maar de uitspraken die hij doet en de daden die hij verricht behoren toe aan een mengelmoes van incorrecte sektes, waaronder die van de Mu’tazila,  “Asharia” & Twaalver Sjiisme. 

Religieuze claims en uitspraken:

Op zijn eigen YouTube kanaal en Facebook accounts komen vele tientallen video’s langs waarin hij de basisaspecten van de islaam ontkent. Enkele van deze uitspraken hebben we hieronder opgesomd, waar mogelijk met de bewijsvoering.

 • Hij ontkent de terugkeer van Jezus (Alayhi Salam)
 • Meent dat een Jood of Christen geen moslim hoeft te worden wanneer diegene gelooft in de Profeet Mohammed (Salla Allahu 3alayhi wa sallam)
 • Moslims oproepen om het Koranische systeem van erfrecht aan te passen, en vrouwen hun erfrecht gelijk te stellen met dat van mannen (zie bewijs hieronder)
 • Hij heeft de meeste grote vroegere moslimgeleerden, waaronder Imam Bukhari e.a., als leugenaar bestempeld
 • Spreekt goed over Westerse filosofen en wetenschappers, maar vervloekt en verketterd sommige Metgezellen!
 • Adnan Ibrahim ontkent De Mahdi (messias)
 • Beledigd en beschuldigd de Vrouwen van de Profeet, waaronder Aicha (Radia Allahu 3anha) (zie bewijs hieronder)
 • Interpreteert de islaam op zijn eigen manier, om de niet-moslims tevreden te houden.
 • Neemt alleen de Hadith aan die bij zijn denkwijze aansluiten, en beschouwt veel andere Hadith als vals
 • Promoot enkele sjiitische standpunten die, wanneer we de bewijzen ernaast leggen, kant noch wal slaan.
 • Filosofeert over zaken die theologisch gezien indiscutabel zijn.
 • Claimt dat Abu Huraira, (Radia Allahu 3anhu) veel overleveringen van Joden haalt, en dat hij bij het huis van de Profeet bleef om voedsel te krijgen
 • Claimen dat Uthman (Radia Allahu 3anhu) niet de leider (derde Khalief) van de moslims mocht zijn omdat hij zwak was
 • Claimen dat Talha (Radia Allahu 3anhu) verliefd was op Aicha, en op de dood van de Profeet wachtte zodat hij met Aicha kon trouwen
 • Accepteert de evolutietheorie van Darwin’s, maar een aantal Ahadith uit Bukhari afschilderen als ‘fabeltjes’
 • Het zwart maken van moslimgeleerden als Ibn Taymiyyah, maar sjiitische geleerden zoals Baqer Assadr (die de Metgezellen in zijn boeken verketterd) verheerlijkt
 • De Jahmiyah, Mutazilah en Sjiitische sektes de hemel in prijzen

 

 

Politieke claims en uitspraken:

De gevoelige plaat: Adnan Ibrahim met Prins Waleed bin Talal Al-Saud: Samen vechten ze ieder op hun eigen manier tegen de Islam (verbaal & financieel). Het Saudisch Koningshuis is één met die van de VS.

De gevoelige plaat: Adnan Ibrahim met Prins Waleed bin Talal Al-Saud: Samen vechten ze ieder op hun eigen manier tegen de Islam (verbaal & financieel). 

 

Hij prijst extreme Rafidhi-sjiieten
Adnan Ibrahim heeft in het verleden extreme Twaalver-sjiieten, waaronder extremist Yasser Al-Habib (Londen) geprezen. Mohammed Baqir-Al-Sadr, Ali Shariati en Tabarsi hebben eveneens complimenten gekregen van Adnan Ibrahim. Nu moeten we erbij zeggen, dat deze sjiieten geloven in onder andere de corruptie van de Koran, het verketteren van de Edele Metgezellen en veel meer…

Hij vindt dat Koranregels aangepast dienen te worden
De Shariah (Islamitische wetgeving) is een feit; de compleetheid ervan zorgt ervoor dat de implementatie ervan ten alle tijde mogelijk is. Adnan Ibrahim stelt echter dat de erfrecht dient te worden aangepast; Adnan vindt dat de vrouw én de man evenveel moeten erven, waardoor hij simpelweg tegen het Oordeel van Allah de Verhevene ingaat!

Wat zeggen anderen over Adnan Ibrahim?
In de Arabische wereld verzetten steeds meer moslims zich tegen de corrupte denkwijze van Adnan Ibrahim. We zien echter dat veel sjiieten videofragmenten en uitspraken van Adnan Ibrahim gebruiken om “hun” visies te bekrachtigen, omdat de “soenniet” Adnan Ibrahim eenzelfde mening deelt.

 

 

We tonen jullie nu een filmpje van een Arabische programma waarin video’s van Adnan Ibrahim en de uitspraken die hij daarin doet, worden ontkracht. 

Sheikh Uthman al-khamees zegt: Hij doet alsof hij van Ahl Assunna is vervolgens geeft hij Ahl Assunna een klap! Hij noemt hem dan ook een Rafidhi. (minuut 20:45)

Hij noemt haar (Aisha) in deze clipje een “djaahila” beetje achterlijk (3a9liya bida2iyah), ze begrijpt niet. (Let ook op de toon). Hij geeft in dit filmpje aan dat Aisha dacht dat Allah haar in de nacht niet kon zien.
De geleerden zijn het er unaniem over eens en Imam Adhahabi heeft gezegd dat zij de meest wijze vrouw is van alle vrouwen op aarde! De wijste vrouw op de aardoppervlakte!

Aisha is opgevoed door de Profeet vrede zij met hem, en van hem heeft ze de Aqeedah (geloofsleer) geleerd. Als zij niet de juiste Aqeedah had, wie heeft het dan wel? Boven alles lezen we in de Koran dat de Vrouwen van de Profeet de “Moeders der Gelovigen” worden genoemd.

“De Profeet is dichter bij de gelovigen dan zij zelf, en zijn vrouwen zijn hun moeders.”
(Soerat al-Ahzaab: 6)

(minuut 23:25)
Ook zegt sheikh al Khamees dat hij hem heeft horen zeggen dat: “3Aisha mannelijk is (Rajilah), (O5t arrjiaal) Zus van de mannen, ze rijd op paarden en kamelen en het kan haar niks schelen.”

Dit zegt hij, terwijl er een overlevering is van Abou Dawoud dat de profeet zei: La3ina Allahu arrajilata mina Annisaa! (vertaald: Allah vervloekt de mannelijke vrouwen)

Ook zegt hij dat Mu3awijah haar veel zwijggeld gaf om niet te spreken! (allemaal verzinsels die door de sjiieten worden verspreid)

Ook zegt hij over de moeder van de gelovigen dat zij op het verkeerde pad zat en dat ze fout zat, zie video.

(minuut 27:21)
Ibrahiem zegt: “Als je tegen mij zou zeggen of Aisha vergeven is in het paradijs? Dan zeg ik haar zaak behoort tot Allah! Oordeel niet voor Allah! Moge Allah ons en iedereen die fouten heeft begaan in deze wereld en klaar. We stoppen hier”

Veel zouden zeggen wat is hier nou mis aan? Hij zegt toch niks verkeerds? Hij zegt “Radhia Allahu Anha” vervolgens zegt hij haar zaak ligt bij Allah maar het niet zeker dat ze het paradijs betreed!

Als de moeder der gelovigen niet het paradijs betreedt, wie heeft dan het recht die te betreden?

(minuut 29:58)
Ibrahiem noemt hier Yazid “Ibn Haraam”! Zoon van Haraam! En hij zegt dat Maysoun bint Ba7dal, de vrouw van Mu3awiyah, een Christelijke vrouw was, en dat ze een relatie had met Serjoun (die een werker was o.i.d. bij hen) en waarschijnlijk heeft ze Yazid dus verwekt met Surjoun. In andere woorden hij wilt zeggen dat Yazid niet de zoon is van Mu3awiyah maar dat hij dus Ibn Haraam is! (Een kind verwekt uit een haraam relatie) Vervolgens roept hij ik ben van Ahl Assunnah wal djama3ah?!!

Ibn Kathir (rahimahullah) heeft gezegd dat de vrouw va Mu3awiyah een vrome Moslima was, en de geschiedsboeken getuigen hiervan. Adnan Ibrahim? Die maakt van haar niet alleen een Christen, maar ook een ontucht pleegster!

Nogmaals halen we de Koran erbij. Allah zegt in vers 23 van Soerat an-Noer (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, degenen die de getrouwde, argeloze en gelovige vrouwen valselijk beschuldigen, zijn vervloekt in deze wereld en in het Hiernamaals. En voor hen is er een geweldige Bestraffing.”

(minuut 41:48) Hier beledigd hij de Metgezellen van de Profeet, vrede zij met hem!

Hij zegt: “Ten eerste ze komen de huis binnen van de Profeet zonder uitnodiging. En ze komen ook lang voordat het eten überhaupt klaar staat.” Hij zegt dat het eten klaar staat om 12 uur, en zij (de metgezellen) komen rond 10 uur hangen in de huis van de Profeet.” Adnan Ibrahim schildert de Edele Metgezellen hier af alsof het schaamteloze mensen waren zonder opvoeding, subhanAllah. Wat lezen we in de Koran over de Metgezellen?

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En de allereerste van de Moehaadjiroen (uitgewekenen) en de Ansaar (helpers) en degenen die hen volgden in goede daden; Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onder de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”

(Soerat at-Tawbah: 100)

Dit waren slechts enkele fragmenten van Adnan Ibrahim, die hier wordt weerlegd door Sheikh Uthman al Khamis (die overigens regelmatig Nederland bezoekt).

 

We sluiten af met een fatwa over diegene die de verschijning van de Dajjaal ontkent, iets wat Adnan Ibrahim dus doet:

Vraag: “Wat is de regelgeving betreft iemand die de verschijning van de Dajjaal ontkent?”

Antwoord: Deze persoon die het ontkent terwijl hij de bewijzen kent is een Kafir (ongelovige), dat is zo omdat hij iets ontkent wat vastgesteld is aan de profeet صلى الله عليه و سلم . Maar als hij een onwetende is en hij kent de bewijzen niet, dan wordt het voor hem duidelijk gemaakt. Als hij daarna nog steeds doorgaat met het ontkennen terwijl het duidelijk is gemaakt voor hem dan wordt er over hem geoordeeld dat hij een Kafir is. Ja, dat is zo omdat hij Allaah en de Profeet صلى الله عليه و سلم betuigd heeft van leugens. (Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124546 Door: Sheikh Saalih Fawzaan Al-Fawzaan)

 

Conclusie

Het is zeer belangrijk dat men Adnan Ibrahim, een man die zonder kennis spreekt over ons geloof, de islaam, links laat liggen. Hij verspreid leugens en gif onder de onwetenden. Zijn uitspraken en overtuigingen gaan frontaal tegen die van de islaam in! Ondanks dat er sommige ‘mooie’ woorden uit zijn mond komen, moeten we deze man verwerpen en elkaar voor hem waarschuwen. Samen met reformisten en sjiieten proberen zij de islaam van binnenuit te vernietigen. Dit hebben anderen ook al geprobeerd, maar altijd zullen de boosdoeners hierin falen.

Moge Allah subhanahu wa ta3ala ons allen de juiste kennis verschaffen, Adnan Ibrahim leiden, en eventuele fouten die gemaakt zijn door de broeders/zusters in dit stuk vergeven. Zodra Adnan Ibrahim zijn valse standpunten verlaat en openlijk verklaart zijn valse overtuigingen achter zich laat, zullen we dit artikel per direct verwijderen.
We roepen iedereen op die meer informatie of klachten heeft omtrent dit artikel, om ons te benaderen

Een aantal weerleggingen tegen de loze beweringen van Adnan Ibrahim in het Arabisch.
يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي فطلع
حديث: “يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي, فطلع معاوية”

Weerleggingen, de uitspraken over Muawiyah en de onkunde van Adnan Ibrahim i.v.m. de Hadithwetenschappen.
فرية معاوية سَنََّ شتم علي بن أبي طالب على المنابر

Zijn uitspraken over Hasan Al Basri.
فرية طعن الحسن البصري في معاوية بن أبي سفيان !

Zijn uitspraken over o.a. Aïcha.
فرية أمر السيدة عائشة بقتل عثمان بن حُنيف!

Een uitdaging aan Adnan Ibrahim.

Sheikh Rachid Nafe3 (Stichting as-Sunnah, Den Haag) daagt Adnan Ibrahim uit tot een debat. Tot nu toe is hij er niet op ingegaan. Af en toe bezoekt Adnan Ibrahim ons land, dus we hopen dat hij het debat aan durft.

 

Vrij recentelijk kwam Adnan Ibrahim tijdens een preek met een afschuwelijke vraag, namelijk “of de engelen in Allah geloven“. Ieder kindje van 4 zelfs direct dat het antwoord hierop “ja” is, maar “Imam” Adnan Ibrahim (met zijn verdorven ideologie) heeft blijkbaar de Koran niet gelezen. Hij beweert namelijk dat er nergens in de Koran staat dat engelen in Allah geloven.  We zijn werkelijk met domheid geslagen. Lees bijvoorbeeld Surat al Ghafir, vers nummer 7!

Audiovisuele weerleggingen van Adnan Ibrahim door moslimgeleerden:
Facebook pagina’s over Adnan Ibrahim:
Bronnen:

4 Comments

 1. hypocriet hasbuna allah wa ni3ma lwakil

 2. wie zijn jullie om over hem te spreken?
  la hawla wala quwata illa billah

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.