Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Drie “onfeilbare” sjiitische imams, drie tegenstrijdige antwoorden!

De mainstream sjiieten (twaalver imami’s) dienen te geloven dat de “twaalf imams” totaal onfeilbaar (=goddelijk) zijn, en dus niet in staat zijn om fouten te maken. Middels emoties spelen de sjiitische geleerden in op de sjiieten in de hoop hen niet te verliezen (aan het soennisme). Natuurlijk is het voor d weldenkende mens logisch dat mensen fouten kunnen maken, en ja; ook de (eerste 11) sjiitische imams waren mensen die fouten konden maken. (ps: de 12e sjiitische imam heeft nooit bestaan)

We laten de sjiieten  heel kort en bondig zien dat zelfs volgens (verschillende) autoritaire sjiitische boeken aantonen dat de imams elkaar tegenspreken. (volgens de sjiitische “hadithwetenschappen” zijn de volgende overleveringen authentiek)

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم
[`Ali bin Ibrahim, from Muhammad bin `Isa, from Yunus, from Mu`awiyah bin Wahb that he said: I asked abu `Abdillah (as) about sleeping in the Masjid al-Haram and the Masjid al-Nabawi, he said: It’s allowed.]

“Ik vroeg Abdillah (AS) over het slapen in de Masjid al-Haram en de Masjid al-Nabawi, hij zei: Toegestaan”
Sjiitische “authentieke” bron: al-Kafi 3/369 #10.

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به، إلا في المسجدين: مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسجد الحرام
[`Ali bin Ibrahim, from his father, from Hammad, from Hurayz, from Zurarah bin A`yyan that he said: I told abu Ja`far (as): What is your verdict on sleeping in the Masaajid? He said: No harm in this, except for two: Masjid al-Nabi and Masjid al-Haram.]

“Ik vroeg aan Ja’far (AS): Wat is jouw oordeel over het slapen in de moskeeën? Hij zei: Geen probleem, behalve bij de twee moskeeën (Mekka en Madina).”
Sjiitische “authentieke” bron: al-Kafi 3/370 #11.

عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام؟ قال: لابأس، وسألته عن النوم في مسجد الرسول؟ قال: لا يصلح
[From `Abdullah bin al-Hasan, from his grandfather `Ali bin Ja`far, from his brother, He said: I asked him about sleeping in the Masjid al-Haram? He repied: No harm in this. Then I asked him about sleeping in Masjid al-Rasul? He said: Not allowed.]

Abdullah bin al-Hasan, zijn grootvader (…) Ik vroeg hem over het slapen in de Masjid al-Haram (Mekka). Hij zei: Doet geen kwaad. Toen vroeg ik hem over het slapen in de Masjid al-Rasul (Medina)? Hij zei: Niet toegestaan.
Sjiitische “authentieke” bron: Qurb al-Isnad pg.69 #6382.

We zien hier duidelijk dat drie verschillende “onfeilbare” sjiitische imams drie totaal verschillende dingen zeggen.

al-Baqir zegt dat je niet kan slapen in al-Masjid al-Nabawi en al-Masjid al-Haram, maar wel in andere moskeeën
al-Sadiq zijn zoon spreekt hem tegen en zegt dat het is toegestaan om in alle moskeeën te slapen
al-Kadhim zijn kleinzoon spreekt hem tegen en zegt dat het is toegestaan om in de moskee van Mekka te slapen, maar niet die van Madina
Onfeilbaarheid? Dat is onmenselijk, onlogisch en wie de sjiitische literatuur erbij pakt ziet in een oogwenk dat alles elkaar tegenspreekt. We hopen dat de sjiieten die dit artikel tot zich nemen, ook beseffen dat het sjiisme geen goddelijke religie is, maar een religie die door corrupte sjiitische “ayatollahs” in stand wordt gehouden. We hopen dat deze sjiieten dan ook hun geloof achterwege zullen laten en de traditionele islaam omarmen.

 

Vraagteken

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.