Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Een aantal sjiitische overleveringen over Abdullah Ibn Saba.

Als aanvulling op ons artikel over de stichter van het sjiisme, volgen hier enkele sjiitische overlevering die het bestaan van Abdullah Ibn Saba bevestigen. 
Hoofdartikel: Abdullah Ibn Saba
Abdullah ibn Saba en zijn sekte [Saba’iyyah] is een historisch feit, hier bestaat geen meningsverschil over. Dit zeggen de prominenten van het Shi’isme over hem:

Ni’matullah al Jazaa’iri, een metgezel van Muhammad Baqir al Majlisi, zegt over Ibn Saba in zijn boek

“Anwaar al Nu’maniyyah”, vol. 2, pagina 234:
قال عبد الله بن سبأ لعلي بن أبي طالب أنت الله حقاً فنفاه علي إلى المدائن وقيل إنه كان يهودياً فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي.
“Abdullah ibn Saba zei tegen Ali “waarlijk, jij bent Allah” Hij was voorheen een Jood, ten tijde dat hij [een jood was] zou hij zeggen dat Yoshua bin Nun na Musa, zoals hij zei over Ali [na de Profeet]. Hij begon over Ali te overdrijven en hij was de eerste die claimde dat het verplicht was om in zijn “Imaamah” te geloven. Ook zou hij afstand nemen van zijn vijanden en hen als afvalligen beschouwen”

Rijaal al Kaashi, al Kaashi 107, #174, de Shi’a rijaal “geleerde”:

ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبإ كان يهوديا فأسلم و والى عليا (ع) و كان يقول و هو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله (ص) في علي (ع) مثل ذلك و كان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي و أظهر البراءة من أعدائه و كاشف مخالفيه و أكفرهم فمن هاهنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع و الرفض مأخوذ من اليهودية.
“Sommigen van de mensen van kennis hebben gemeld dat Abdullah ibn Saba een jood was die Islaam had geaccepteerd en een ondersteuner van Ali was. Ten tijde van zijn Jodendom viel hij in extremisme en noemde Yoshua bin Nun de opvolger van Musa, en na het accepteren van de Islaam en ha het overlijden van de Profeet zei hij hetzelfde over Ali. Hij was de EERSTE die de verplichting van de Imamah van Ali verkondigde. Verwierp zijn vijanden, debatteerde met zijn opponenten en noemde ze ongelovigen. Hierdoor zeggen de opponenten van de Shi’a dat de Shi’a en de Rafidha hun kern hebben in het Jodendom”

Nog een riwaya over Ibn Saba, in de meest sterke keten van het Shi’isme:

1.) حدثني محمد بن قولويه، قال حدثني سعد بن عبد الله، قال حدثنا يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول و هو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبإ و ما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار.
“Hishaam bin Salim heeft overgeleverd dat hij van Imam Abu Abdullah AS hoorde dat hij zei: Abdullah ibn Saba nodigde de mensen uit naar de goddelijkheid van Imaam Ali AS. Hierop beveelde Ali hem om berouw te tonen, maar hij weigerde. Hiervoor heeft Ali hem verbrand”

Rijaal al Kaashi, #171

Al Kho’i heeft dezelfde riwaya gebruikt in zijn Mu’jaam al Hadith,
معجم رجال الحديث – السيد الخوئي – ج 11 – ص 206 – 207
وقال الكشي : ” ذكر بعض أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا ( عليه السلام ) ، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو ! فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي ! ! وأظهر البراءة من أعدائه ‹ صفحة 207 › وكاشف مخالفيه وأكفرهم ، فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية

Shaykh Tusi AD/385 , een pilaar van het Shi’isme noemt hem in zijn Ikhtiyaar Ma3rifah al Rijaal, volume 1, p.324
Al Nawbakhti AH/300 [Zeer prominent Shi’i theoloog] zegt over hem in zijn “Firaaq al Shi’a” [En hij was in leven ten tijde van at Tabari]

وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال: “إن علياً عليه السلام أمره بذلك” فأخذه عليّ فسأله عن قوله هذا، فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيره إلى المدائن.
وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بـهذه المقالة، فقال في إسلامه في علي بن أبي طالب بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه .. فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية

“En deze sekte heet de Saba’iyyah, de volgelingen van Abdullah bin Saba; en hij zou vijandigheid tonen jegens Abu Bakr, Umar, Uthman en de metgezellen, en zichzelf van hen distantiëren. En hij zou zeggen dat Ali hem had opgedragen om dat te doen. Ali vroeg hem hiernaar en hij bevestigde het. Hierop beval hij dat hij gedood zou moeten worden, maar de mensen protesteerden zeggende “O Amir al Mu’minin, zal jij een persoon doden die oproept tot liefde voor de Ahl al Bayt? en naar jouw loyaliteit en isolatie van jouw vijanden? Hierop verbande hij hem naar Al Madaa’in. Een groep van onder de mensen van kennis van de metgezellen van Ali AS oordeelden dat Ibn Saba een Jood was die hetzelfde over Yoshua bin Nun zou zeggen als datgene wat hij in zijn Islaam tijd zei over Ali na het overlijden van de Profeet. Hij was ook de eerste die het verplicht achtte om de Imaamah van Ali te accepteren. zich van zijn vijanden te ontdoen en hen als ongelovigen aan te duiden. Het was vanaf hier dat men zou zeggen dat de fundamenten van Ar Rafd een oorsprong hebben in het Jodendom”

Dit zegt ibn al Hadeed al Mu’tazilli in zijn Sharh van Nahjul Balahja

(١) عبد الله بن سبأ: رأس الطائفة السبئية،
Abdullah bin Saba’, de leider van de sekte genaamd Saba’iyyah”
http://www.balaghah.net/old/adm/_files/library/5.pdf

En hij zegt:
عبد الله بن سبا (١) قام إليه وهو يخطب، فقال له:
أنت أنت! وجعل يكررها، فقال له: ويلك! من أنا؟ فقال: أنت الله، فأمر بأخذه
وأخذ قوم كانوا معه على رأيه.
Grof vertaald: Ibn Saba noemde Ali , Allah, hij en zijn eensgezinde werden gevangen genomen”

Hij is ook genoemd in Rijaal al Hilli, Tustaari, Abbas al Qummi z’n “Alkuna wal Alqaab” , Al Majlisi noemt hem in 13 overleveringen van Bihaar al Anwaar, Al Kafi volume 7, p.258,

Zijn bestaan is via meerdere authentieke overleveringen vastgesteld, namelijk die van Abu Ishhaaq al Fazaazi, meerdere riwayaat van Ibn Abi Khaytama. Alle geleerden van Ahl ul Sunnah hebben hem genoemd, zoals Abu Haneefah, Abdul Qadir al Jilaani, Ibn Kathir, Ibn Hajar, ad Dhahabi, Ibn Jarir etc.

En voor Ibn Jarir is het bestaan van Ibn Saba en de Saba’iyyah overgeleverd door Al Thaqafi 250 AH, in zijn werk “Al Gharaat”

De oudste referentie naar Ibn Saba en de Saba’iyyah is te lezen in Diwaan Ashi Hamdaan, p.147, hij stierf in 83 AH.

شهدت عليكم أنكم سبئية وأني بكم يا شرطة الكفر عارف

De credo van Ibn Saba en zijn volgelingen was:

– Lasteren van Abu Bakr en Umar a.s.
– Geloven in Raj’ah
– Ghuluw [extremisme] inzake de Ahl al Bayt,
– Geloven dat de Qur’aan incompleet is
– Verwerpen van de Sahaba
– Geloven in de Ismaa’ onfeilbaarheid van Ali
Lees verder: Abdullah Ibn Saba

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.