Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Een scheur (barst) in de Kaaba. (Sjiitische leugens weerlegd)

Het valt ons op dat bijna alle sjiitische propagandisten op social media deze maand (mei 2015) leugens verspreiden over de Yamani-hoek van de Kaaba en de geboorte van Ali ibn Abi Talib (radia Allahu 3anhu). Er zijn ook vragen binnen gekomen van sjiieten over dit onderwerp, waardoor we dit moment hebben aangegrepen om drie artikelen te hierover te publiceren. Dit is de eerste keer dat dit onderwerp wordt behandeld; er zijn helaas nog geen Arabische of Engelstalige artikelen hierover te vinden.

Een bekend sprookje binnen de sjiitische gemeenschap is dat er ieder jaar tijdens de maand Rajab iets speciaals gebeurd met de Kaaba in Mekka. Een van de hoeken van de Kaaba zou wonderbaarlijk splijten waardoor de spleet voor iedereen (op de 13e) zichtbaar zou moeten zijn. Zij menen dat de spleet ontstond toen de moeder van Ali ibn Abi Talib, Fatima bint Assad, op het punt stond om te bevallen van Ali. Fatima trad volgens de sjiieten de Kaaba binnen via die spleet, om de Kaaba drie dagen later via dezelfde spleet te verlaten nadat zij in de Kaaba was bevallen van Ali. Volgens de sjiieten zouden de “wahhabisten” (Saudi-Arabie) er alles aan doen om de spleet te bedekken en te repareren, maar tevergeefs.

Een kort overzicht van de sjiitische standpunten omtrent de Kaaba, de spleet en de geboorte van Ali:

 • Fatima bint Assad zou op een wonderbaarlijke manier door de spleet de Kaaba zijn binnengetreden
 • (We zullen het voor the sake of argument even niet hebben over de onreine toestand van een vrouw, inclusief de kraambloeding die daarop volgt)
 • Ze maakte vreemd genoeg geen gebruik van de deur
 • Ze verbleef 3 dagen in de Kaaba
 • Toen de dagen om waren opende de spleet zich en kwam Fatima naar buiten met een baby (Ali)
 • Sindsdien opent de hoek zich ieder jaar op de 13e Rajab
 • Uit de spleet in de hoek (Yamani) komt een lekkere geur
 • De “wahhabis” proberen er alles aan te doen om de spleet te dichten en te verbergen

Sommige sjiieten gaan nog een stapje verder en menen ook dat:

 • De Kaaba is gebouwd zodat Ali daarin ter wereld zou komen
 • Sjiieten naar de Kaaba moeten bidden, omdat Ali daar is geboren
 • Dat Maria (moeder van Jezus) naar de Kaaba kwam toen zij wilde bevallen van Jezus, maar dat een engel haar van weerhield omdat de Kaaba voor iemand anders was bedoelt (Ali)

 

 

Van deze opsomming blijft niets over, wanneer we hen vragen om bewijzen hiervoor naar voren te schuiven. Er zijn namelijk geen bewijzen dat de vierde Kalief, Imam Ali, in de Kaaba geboren is (wel van een andere metgezel, zie ons ander artikel hierover) en de zogenoemde “scheur in de Kaaba” is een steen die 400 jaar geleden tijdens een renovatie beschadigd raakte, waarna de architecten de oorspronkelijke status van de steen zoveel mogelijk hebben getracht te waarborgen. Hierdoor heeft men gebruik gemaakt van naalden en ander materiaal (zie ons uitgebreid artikel hierover).

Scheuren en beschadigingen aan gebouwen worden opgevuld

De Kaaba bevat net als alle andere gebouwen in dezelfde windstreek (haar)scheuren, die indien nodig worden gerepareerd. In het artikel De beschadiging aan de Yemeni hoek van de Kaaba kun je er meer over lezen.

 

Enkele vragen voor de sjiieten die in deze mythe geloven

 • Wat zou de connectie zijn tussen het sjiisme, Ali en de Kaaba, mocht het inderdaad zo zijn dat de Kaaba ieder jaar zou splijten?
 • Stel dat Ali in de Kaaba zou zijn geboren, zou zijn geboorte beter of belangrijker zijn dan bijvoorbeeld de geboorte van de Profeet Mohammed (salla Allahu 3alayhi wa sallam)?
 • De mythe gaat in tegen de rationaliteit en logica en autoriteit van de geldende maatstaven.
 • Hoe kon Fatima bint Assad überhaupt plaats vinden om te bevallen, aangezien de omgeving van de Kaaba de meest drukbezochte plaats is in die omgeving?
 • Toon ons een authentieke overlevering die de geboorte van Ali in de Kaaba bevestigd, inclusief overleveringsketen.
 • Hoe zit het trouwens met de polytheïsten die rond de Kaa’ba afgoden aanbaden: zou men in die tijd überhaupt willen worden geboren in de Kaa’ba?
 • Waarom eren de sjiieten de metgezel Hakim ibn Hizam niet, waarvan wel is aangetoond dat hij in de Kaaba geboren is?
 • Waarom is de moeder van Ali (radiallahoe anhu) volgens hen in onreine staat de Kaaba binnengetreden?
 • We zouden het erg leuk vinden als de sjiieten ons een video-opname konden tonen waarop het magische moment wordt vastgelegd!

De “wahhabis” (Saudi-Arabië) zouden dit “wonder” willen verbergen?

Lachwekkend is de claim dat de Saudische autoriteiten er alles aan zouden doen om dit “sjiitisch wonder” te verbergen. Als de Saudische autoriteiten het zouden willen, dan kunnen zij de honderden jaren oude steen verwijderen en de hoek herbouwen net als de andere drie hoeken, maar de moslims in Saudi-Arabië hechten veel waarde aan de historie. Zoals jullie nu zullen weten doen zij er juist alles aan om het gebouw zoveel mogelijk in haar originele staat te behouden (vandaar de reparaties), zoals jullie in ons ander artikel kunnen lezen.  De hoek is zichtbaar voor alle bedevaartgangers, en wordt op TV getoond. Als Saudi-Arabië het wilde, zouden ze de hoek voor altijd kunnen verbergen voor de massa, maar de sjiitische verhaal over de hoek is zo lachwekkend dat niemand hier ooit in mee zal gaan.

 

De pogingen van sjiieten om de vragenstellers de mond te snoeren

Wanneer soennieten de sjiitische propagandisten op de tegenstrijdigheden wijzen wordt hen op de social media per direct de mond gesnoerd (geblokkeerd en de reacties verwijderd). Voorbeelden hiervan zijn talrijk.

Conclusie

De Kaaba is na de geboorte van Ali meerdere malen malen vernietigd en herbouwd (onder andere door de vernietiging ervan door de Qaramitanen (sjiitische sekte!), waardoor het verhaal tegen de logica indruist. Tevens zijn geen bewijzen dat Ali in de Kaaba is geboren, wel van de metgezel Hakim ibn Hizam.

Er zijn de afgelopen eeuwen meerdere aardbevingen en overstromingen geweest in Mekka, waardoor er hier en daar in gebouwen scheuren zijn ontstaan. Omdat deze beschadigingen niet van dusdanige ernst zijn zal men de Kaaba logischerwijs niet helemaal opnieuw bouwen. Op het internet tonen sjiieten regelmatig foto’s van 1 van deze scheuren aan de Kaaba, om hun mythe kracht bij te zetten, maar helaas voor hen kunnen ze de Efteling een verzoek sturen om een spleet-attractie aan het park toe te voegen.

Voor moslims is de Vierde Kalief, Ali ibn Abi Talib een zeer belangrijk persoon. Maar het sjiisme maakt van Ali een god, door hem goddelijke eigenschappen toe te kennen en incorrecte zaken over hem te beweren. Wij roepen hierbij de sjiieten op om hun leiders ter verantwoording te roepen, en het sjiisme te verlaten.

 

Lees ook de volgende twee verhelderende artikelen over dit onderwerp!

 

kikker

 

Imam Ali in de KaabaHelaas worden kritische vragen van sjiieten en soennieten omtrent dit onderwerp verwijderd, worden de gebruikers geblokkeerd zodat de rest van de sjiieten niet op de hoogte kan worden gebracht van de realiteit. Ook sjiitische academici geloven helaas in dit sprookje (screenshot).

 

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. De beschadiging aan de Yemeni hoek van de Kaaba. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Een scheur (barst) in de Kaaba. (Sjiitische leugens weerlegd) […]
 2. Was Ali in de Kaaba geboren? | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Een scheur (barst) in de Kaaba. (Sjiitische leugens weerlegd) […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *