Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Het nalatenschap van een Ex-Sjiiet.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Voor de ene sjiiet is het verlaten van het sjiisme niet moeilijk, simpelweg omdat diegene er niet in geloofd of omdat de persoon in feite de soennitische leerschool volgt en zich alleen ‘sjiiet’ bij naam noemt terwijl er ook sjiieten zijn die wat moeilijker afstand durven te nemen van het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. We kregen van een vrouwelijke Ex-Sjiiet een aantal berichten met daarbij foto’s en uitleg van haar nalatenschap. Ze heeft, hoe moeilijk het voor sommige (emotionele) sjiieten dan ook kan zijn, haar verleden afgesloten.

In de Islam staat het aanbidden van Allah de Verhevene centraal. Wij aanbidden niets of niemand naast hem; thans hebben we genoeg aan ons innerlijke om Hem te aanbidden. Veel afgedwaalde sektes stellen echter het aanbidden van anderen naast Allah centraal (shirk), en dit kan men aanmoedigen door het gebruik van hulpmiddelen. Zo zien we dat er graftombes worden gebouwd waarbij mensen fysiek contact kunnen maken of houden onwetenden een amulet om hun nek die niet alleen tastbaar is, maar waar ze ook hun vertrouwen op stellen in plaats van Allah!

Hier volgt het Nalatenschap…

Doek van Imam Reza

Stukje doek. Helaas geloven de meeste sjiieten dat dit stukje doek geneest. (Shirk)

Een zeer groot deel van de Nederlandse sjiieten bezoeken de graftombe van de “achtste sjiitische Imam”, Imam Reza in Mashhad, Iran. Voor ons, moslims, is Imam Reza een rechtschapen moslim maar geen godheid zoals hij dat in het sjiisme wel is. De Imam heeft namelijk helemaal niets te maken met het sjiisme (net als de 10 voorgaande Imams). Bij de graftombe van de Imam scheuren sjiieten een stukje van het kleed dat erover ligt af omdat ze wordt wijsgemaakt dat het stukje kleed genezing brengt. Het stukje kleed wrijven ze dan over hun lichaam, maar weten de sjiieten dan niet dat de Imams zichzelf niet eens konden genezen?! Dat weten ze zeer zeker, maar alsnog negeren ze de logica. Zelfs de zussen van de Imams die ziek waren stierven zonder dat de Imams ze konden genezen; dit is uiteraard logisch want zoals we al zeiden zijn de Imams moslims, maar geen godheden. Frappant detail: veel Imams stierven door middel van de gifbeker. Zouden zij zichzelf niet hebben genezen als ze dat konden en sterker nog: volgens het sjiisme kennen de Imams het “Ongeziene” oftewel de toekomst; wat wordt er gezegd over zelfmoord binnen de Islam aangezien men zichzelf dan zou hebben vergiftigd?

Zand uit Karbala

Zand uit Karbala. Werkt zogenaamd genezend waardoor sjiieten hun vertrouwen stellen op dit zand i.p.v. op Allah (Shirk).

Net als hierboven denken veel sjiieten dat zand uit Karbala genezend werkt. Ook dit is Shirk (afgoderij) want zand is maar zand; wij dienen ons vertrouwen te stellen op Allah.

Tasbih gemaakt van grond uit Karbala

Tasbih (kraalkettingen) gemaakt van zand uit Karbala (volgens de makers, wij vragen ons af of het zand na al die jaren en al die producten nog niet op is).

De Iraakse sjiitische leiders zijn al eeuwen bezig met het maken van producten gemaakt van klei uit “Karbala”. Turbah, kettingen, zakjes zand: zelfs modder wordt verkocht. “Heilige modder” volgens sommigen. Is na al die jaren het zand nog steeds niet op?

Khumrah

Een Khumrah oftewel gebedskleedje voor het voorhoofd. De sjiitische varianten bevatten echter onislamitische teksten (Ya Ali). Dit komt verre van in de buurt van de échte Khumrah. Hierop leggen de sjiieten de Turbah.

Het is kwalijk dat mensen hun hoofd leggen op deze zaken; hierop wordt de Goddelijke Heerschappij aan anderen dan Allah toegekend (!). Hoe kun je naar eigen zeggen bidden voor Allah, terwijl alles wat je zegt, doet en aanraakt het tegenovergestelde impliceert?

De Edele Koran, Sura Al Baqarah (2)

Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing. (7)
En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag,” terwijl zij geen gelovigen zijn. (8)
Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen. (9)
In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen. (10)
En als er tot hen wordt gezegd: “Zaait geen verderf op aarde,” dan zeggen zij: “Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars.” (van de juiste normen en waarden) (11)
Weet: voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet. (12)
En als er tot hen wordt gezegd: “Gelooft zoals de mensen geloven,” dan zeggen zij: “Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?” Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet. (13)
En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: “Wij geloven.” Maar wanneer zij terugkeren naar hun Satans (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: “Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters.” (14)
Allah spot met hen en laat ben rusteloos in hun overtredingen verkeren. (15)
Zij zijn degenen die de Leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen. (16)

Turbah steentje

Een Turbah, of Mohr. Een steentje waarop sjiieten bidden. Iets dat geen basis heeft in de Islam; sterker nog we zien dat veel van deze steentjes (zoals op de foto) anderen aanroepen dan Allah. Heeft de Profeet (vrede zij met hem) zo gebeden? Nee!

Dit is de zoveelste onislamitische verzinsel die we binnen het sjiisme kunnen terugvinden. Dit is een steentje waarop veel sjiieten bidden, oftewel de “Turbah”. Hierover hebben we een uitgebreid artikel geschreven met ontkrachtingen. 

Ashora hangers

Sjaals en kledingstukken die veel sjiieten met zich mee dragen tijdens de terugkerende herdenkingstochten met als bedoeling dat de emoties naar boven worden gehaald. Ook hier: geen basis in de Islam.

Ashora ketting

Een ketting dat wordt gedragen tijdens Ashora. “Ya Aba Fadl Al Abbas” staat erop; regelrechte afgoderij. Het welbekende joodse/sjiitische “Handje van Fatima” vinden we hierop terug.

 

De zuster is van plan om alle bovenstaande middelen te verbranden. Iemand die echt gelooft in Allah en de Laatste Dag heeft een afkeer van deze onislamitische middelen. We vragen de sjiieten om zich te ontdoen van deze zaken en berouw te tonen. Indien ze het sjiisme willen verlaten kunnen ze een bekeringsverhaal opsturen.

We hopen dat jullie iets hebben aan dit artikel.

2 Comments

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    Moge Allah subhanahu wa ta3ala, de zuster en alle sjiieten die weer terug keren naar de waarheid bijstaan en hen blijven leiden naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta3ala

    اللهم امين

    Abu hudaifa

  2. maa sha Allah mooi artikel

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.