Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Het sjiitische concept van al-Badaa’ah (herziening)

Al-Badaa’ah, en wat weten jullie van Al-Badaa’ah? (ook wel bada badaa badaa2 badaaa)

 

INTRODUCTIE
Nadat de Islam gecomplementeerd was, namen de sjiitische religieuze vernieuwingen toe. Erg veel nieuwe verzonnen religieuze concepten (bid3a/nieuwlichterij) deden hun intrede. Het sjiisme zou niet bestaan zonder al deze concepten die onislamitisch zijn. Één van deze concepten is het concept van al-Badaa’ah. Vrijwel geen enkele (Nederlandse) sjiiet is van dit concept op de hoogte, noch wordt dit concept vaak aangehaald tijdens discussies tussen soennieten en sjiieten terwijl dit concept aan de basis staat van het overleven van het sjiisme. Zonder dit concept zou het sjiisme namelijk niet bestaan…

WAT BETEKEND AL-BADAA’AH?
Al-badaa’ah staat voor het verschijnen na verscholen (herziening) te hebben gelegen. Hiermee claimen zij dat voor Allah, de Verhevene, soms kennis verschijnt die eerder onbekend voor hem was. Met andere woorden, zij schrijven onwetendheid toe aan Allah. Ver verheven boven deze tekortkoming is Hij. (Oesoel ul-Kaafi, blz. 40)

In een ander sjiitisch boek wordt er verder over dit onderwerp gesproken.

“Allah liegt vaak, en maakt fouten.” (Usol Al Kafi, 328, Yaqoob Kulayni, Vol.1)

DIT CONCEPT BINNEN HET SJIISME
Waarom en wanneer deed dit concept zijn intrede in het sjiisme?  Zoals jullie allemaal weten geloven vrijwel alle sjiieten in het ‘Imamaatschap’, oftewel dat enkele mensen door Allah zijn aangewezen als leiders na de Profeet (vrede zij met hem). Vroeger ging echter niet alles volgens (sjiitisch) plan, waardoor dit concept zijn intrede deed.

WAT DIENT U TE WETEN OVER HET IMAMSCHAP?

 • De meeste hedendaagse sjiieten zijn ‘Twaalver” (Rafidhi) sjiieten.
 • De Twaalver Sjiieten menen dat ze de Twaalf Imams volgen
 • De Twaalfde Imam heeft nooit bestaan (sprookje)
 • De overige 11 Imams waren moslim, en het sjiisme had niets van doen met hen
 • Na enkele Imams wist men (vroeger) nog niet dat er in totaal Twaalf ‘Imams’ zouden zijn.
 • Het sjiisme kent vele subsektes; na iedere Sjiitische Imam raakten de sjiieten verdeeld en vormde zich een nieuwe sekte (Zaidi, Ismaili etc.)
 • Het sjiisme van nu kent Twaalf Imams omdat de Sjiitische geleerden vroeger een soennitische hadith konden ‘gebruiken’ (self fulfilling prophecy)
 • De sjiieten claimen en claimden deze Imams te volgen, maar dat doen ze niet (net zoals de hedendaagse Christenen Kerstmis vieren omdat ze van Jezus (alayhi salam) houden)
 • De sjiitische geleerden toentertijd schreven boeken en maakten hun volgelingen van alles en nog wat wijs
 • Na de dood van een Imam waren de meeste sjiieten in rep en roer over de opvolging: wie moet nu de leider worden?
 • Zo maakten Sjiitische geleerden volgers wijs dat de (oudste) zoon van die en die Imam de volgende Imam zou worden (logisch, nietwaar?)
 • Dit was dan echter een GODDELIJKE aanwijzing, aangezien sjiieten geloven dat de Imams door Allah (de Verhevene) zijn uitgekozen.
 • Soms STIERF de zoon (volgens sjiieten de troonopvolger) echter voordat hij een Imam kon zijn, terwijl de sjiieten dit wel meenden!
 • Dit is het punt waarin het sjiitisch concept haar plaats inneemt.
 • Tot slot geloven sjiieten dat hun Imams het ‘Ongeziene’ (de toekomst) kennen, dus ook dit concept is hiermee van de baan!

 

SJIITISCHE OVERLEVERINGEN (verzonnen hadith)
Ar-Rayan bin as-Sult zei:
‘Ik hoorde Ar-Ridha zeggen: “Allah heeft geen Profeet gestuurd zonder het verbieden van bedwelmende middelen en het geloven dat Allah aan Al-Badaa’a leidt.” Usool al-Kafi pg. 40

Abu Abdullah zei:
“Allah wordt niet beter aanbeden dan door het geloven dat hij beinvloedt is door Al-Badaa’a.” Usool al-Kafi Al-Kulayni vol 1 p. 331

Al-Hadi tegen Al-Hasan al Askari:
“O zoon, dank Allah, hij heeft een nieuwe keuze gemaakt over jou (omdat een ander stierf).” Al-Kafi, vol.1, p.326-327. Basa’er Al-Darajat by Al-Saffar, p.473. Al-Irshad by Al-Mufeed p.337. Al-Ghaybah by Al-Tusi, p.122

Imam Jafar as-Sadiq (s) zei:
“Als mensen wisten wat voor beloning ze zouden krijgen wanneer ze in Bada zouden geloven, zouden ze het niet nalaten.” Usul al-Kafi, p 84

Dit concept zien we terug in autoritaire sjiitische boeken zoals de schrijfwerken van Kulayni (Kafi), Mufid (Irshad) en Tusi (Al Ghaybah). In Usol al Kafi vinden we zelfs een heel hoofdstuk over dit onderwerp.

DE KORAN
“Zeg: “Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op de aarde, behalve Allah.” En zij weten niet waneer zij worden opgewekt.” De Edele Koran (27:65)

 

CONCLUSIE
Sjiitische geleerden beloofden hun volgers zus en zo, terwijl het uiteindelijk niet gebeurde. Wanneer dit niet gebeurde, zeiden de sjiitische geleerden dat Allah Zijn Keuze heeft veranderd!
Het concept houdt dus in dat er o.a. mensen stierven waarvan de sjiieten vroeger zeiden dat zij de volgende Imam zou worden. Zij schrijven dit ‘probleem’ echter af op Allah, omdat de sjiieten geloven dat de Imams gekozen zijn door god. Allah zou dus niet hebben geweten dat de ogenschijnlijke opvolger zou sterven, moge Allah ons behoeden van dit soort uitspraken!

Imam Jafar zou (volgens sjiieten) zijn zoon Imam Ismail als opvolger hebben aangewezen, omdat Ismail de oudste zoon was van Jafar. Ismail stierf echter waardoor niet hij, maar Musa al Kazim de Imam werd.  Hierdoor vond de grootste splitsing plaats in het sjiisme: de Ismaili sekte vond hier haar origine. De overige sjiieten zeiden dat Al-Badaa’a had plaatsgevonden, en volgden Musa al Kazim. Deze groepering kennen we zelfs vandaag de dag nog; dat zijn de Twaalver sjiieten.

Hetzelfde ‘probleem’ zien we terug bij Hasan Al-Askari.

Het concept van al-Badaa’a wordt ook als reden gebruikt door sjiieten bij contradicties of onjuiste voorspellingen.

Het sjiitisch concept van Imamaat kon dus alleen in stand worden gehouden door dit concept, Al-Badaa’a. Zonder Al-Badaa’a geen Twaalver sjiisme. Dus beste sjiieten, denk na, en moge Allah de Verhevene jullie leiden naar het Rechte Pad. Ameen!

 

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hoe dienen we de sjiieten te benaderen? | Sjiieten-ONTMASKERD - […] waaronder het Imamaat, Isma (totale onfeilbaarheid/goddelijkheid), Raja (reïncarnatie) en Al-Badaa (Allah maakt […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.