Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Het sjiitische concept van at-Tienah

[3] At-Tienah staat voor de overtuiging dat een sjiiet geschapen is uit bijzondere klei en de soenniet uit weer andere klei. Daarna zijn deze twee kleien vermengd met elkaar geraakt. Alle zonden en verdorvenheden die bij een sjiiet voorkomen zijn volgens deze overtuiging het gevolg van de vermenging met de klei van de soennieten. En alle verdiensten en goede daden die bij een soenniet voorkomen zijn het gevolg van de vermenging met de klei van de sjiiet. Daarom menen zij dat op de Dag des Oordeels de goede daden van Ahl us-Soennah geschonken worden aan de sjiieten en dat de slechte daden van de sjiieten de soennieten worden aangerekend.  (Bihaar ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 230, voetnoot 3, Bihaar ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 247-248)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *