Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Ik ben pas bekeerd.

Bekeerling

 

Leer eerst de Islaam kennen, voordat je de moslims leert kennen. 

 

Waarschijnlijk heb je het bovenstaande al eens gehoord. Als dat nog niet het geval was, bij deze: Welkom op onze site. InshaAllah zal deze website je het een en ander kunnen uitleggen over de sektes binnen de Islaam, en dan met name de sektes die jammer genoeg van het ware pad zijn afgedwaald.

Voordat we uberhaupt wat dieper in de stof gaan graven, willen wij je een aantal tips geven: let HEEL goed op met wie je bevriend bent. Neem geen kennis aan van mensen waaraan je twijfeld, totdat je het op authenticiteit hebt geverifieerd. Let ook goed op de boeken die je leest.

Daarnaast is het wereld wijde web een hemel, maar tegelijkertijd ook een hel! Je weet immers niet wat wel of niet betrouwbaar is, omdat jan alleman  zelfs een website kan oprichten.

 

HET BEGIN
Okay. Je bent dus moslim geworden. De een heeft al jaren verstand over de Islam, terwijl de ander pas binnen komt kijken.  Je weet onbetwist wat de geloofsgetuigenis inhoudt.. Namelijk dat je alleen Allah aanbidt; niets of niemand anders en dat je getuigd dat Mohammed de laatste profeet was. De Islam propageert dus Tawheed (monotheïsme).

Veel mensen en/of groeperingen die zich aan de Islam toe-eigenen, doen dit echter niet. Zij sporen hun volgelingen juist aan om graven te aanbidden, of andere ‘heiligen’ als tussenpersoon te nemen. Dit is ten strengste verboden, omdat dit Shirk is (meergoden aanbidderij).  De Islam is perfect, mensen zijn dat niet. Iedereen zal je naar hun eigen groepje, sekte of leider willen toetrekken. Waar je dan voor moet opletten, is dat je alleen luistert naar mensen die je naar de Koran, de (levenswijze) van de Profeet (vrede zij met hem) en Allah (de Verhevene) uitnodigen! Er zijn dus heel wat afgedwaalde sektes die dit niet doen.

We raden je aan om de Koran te lezen, en kennis op te doen en ons geloofsleer (Aqidah) onder de knie te krijgen. Hierna zal men automatisch onderscheid kunnen maken tussen valsheid en juistheid. 

 

SJIIETEN

Sjiieten zijn aanhangers van een afgedwaalde sekte, namelijk het sjiisme. Op deze site ontkrachten wij de basiselementen van het sjiisme. Vanuit de boeken van deze sekte kunnen we aantonen dat zij tegen de Profeet, de Metgezellen (waaronder de Ahlalbayt) en de Koran ingaan.

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.