Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Iraanse vrouwen plegen massaal zelfmoord i.v.m. onrecht.

Het toekomstperspectief van jonge vrouwen in Iran is niet rooskleurig. Het sjiisme in combinatie met de corrupte Iraanse overheid zorgen er samen voor dat veel Iraanse burgers het leven niet meer zien zitten. In Iran kent de vrouw minder rechten dan de mannen.  Dit zorgt ervoor dat Iran de hoogste zelfmoordcijfers kent van alle ‘islamitische landen’.

 

Elke dag zijn er in Iran 13 officieel (Iraanse ministerie van volksgezondheid) geregistreerde zelfmoorden (de regering voert druk uit op ziekenhuizen niet alle gevallen kenbaar te maken; ze zijn bang dat vrouwen dit nieuws als aanmoediging zien) , en 8 tot 25 pogingen hiertoe. Twee-derde hiervan zijn jonge vrouwen (50% is jonger dan 29 en de jongste meisjes die werden opgenomen na een zelfmoordpoging waren slechts 6 jaar). Iedere dag stromen de slachtoffers van mislukte zelfmoordpogingen de Luqman Ziekenhuis (Tehran) binnen.

In de rest van de wereld is het aantal zelfmoordgevallen onder mannen 3 keer hoger dan onder vrouwen, in Iran zijn het dus de vrouwen die zichzelf vaker wat aandoen dan de mannen.

Een van de grootste (indirecte) oorzaak van de zelfmoorden is een Iraanse/sjiitische gebruik, namelijk Muta (BBC). In de volksmond noemen we dit prostitutie. Binnen het sjiisme worden vrouwen misbruikt: vaak hebben vrouwen die deze praktijken uitvoeren geen (vast) inkomen, worden ze verkracht en mishandeld en een hele reeks bastaardkinderen. De mannen verlaten massaal de vrouwen waardoor de vrouwen alleen achter blijven, al dan niet met een baby.

De uitzichtloze vrouwen kiezen dan vaak voor de makkelijkste uitweg: weg uit dit leven. Hierover zijn veel internationale en Nederlandstalige documentaires verschenen. We tonen u een gedeelte van een britse docu.

In de documentaire krijgen we te zien hoe de arme vrouwen als vuil worden behandeld; zij weten helaas niet beter en de vraag is dan ook: wat doe JIJ om deze vrouwen te helpen? Zij hebben onze hulp nodig in de strijd tegen het onrecht dat ze wordt aangedaan. Niet alleen komen de normale Iraanse burgers nog meer in het nauw door de hoge prijzen voor het levensonderhoud; corruptie in Iran doet er een schepje bovenop. 

“De Iraanse overheid stelt alles in het werk om ieder teken van geluk en vrijheid de kop in te drukken.” aldus Potkin Azarmehr, een Iraanse blogger en oppositielid uit Londen. De Iraanse politie heeft 17 tieners opgepakt in Bandar Abbas (zuid Iran) omdat ze een watergevecht hielden in een parkje. Is dit “Islam”?

Azarmehr legt ons verder uit dat de mensen gedeprimeerd zijn omdat de volksopstand in 2009 mislukte. De zogenaamde Groene Revolutie-opstand werd geweldadig neergeslagen door de Iraanse burgermilities: veel Iraniërs hun dromen vielen hierbij in duigen. “De Iraanse burgers voelen zich ontbonden. Ze hebben het gevoel alsof ze het (corrupte) regime nooit meer kunnen veranderen, en alles zal alleen maar erger worden.”

 

 

De arme regio’s zoals Ilam, Bushehr, Kahkilooieh e Boyeer-Ahmad, Khuzestan, Fars en Kerman staan bovenaan op de lijst als het gaat om het aantal zelfdodingen, onder andere doordat vrouwen daar weinig kansen maken, ze worden gedomineerd door mannen, worden verkracht en als minderwaardig worden beschouwd.

Vrouwen en meisjes worden regelmatig uitgehuwelijkt waardoor ze in een situatie belanden waarin ze zelfdoding als laatste uitweg zien.

Andere redenen die worden opgegeven zijn verkrachting en het misplaatsen van hun gedrag, hobby’s en passies.

Al deze minderwaardige behandelingen van vrouwen lijden tot depressie met als gevolg daarvan de grote hoeveelheid zelfmoord(pogingen). In Iran bestaan onder vrouwen zelfs trends over de manier waarop je als vrouw zelfmoord pleegt. Op dit moment zijn het voornamelijk zelfverbrandingen, volgens de ziekenhuizen en mortuaria.

Door: Madeleine

Bronnen:

 

 

 

wife_on_fire

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *