Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Kader Abdolah: Het sjiisme ontleed binnen een minuut.

PROLOOG
Beste lezers. Het sjiisme is vele eeuwen geleden geinitieerd en wordt tot op de dag van vandaag in stand gehouden door voornamelijk mensen die de Arabische taal niet machtig zijn. Van een politieke mening vroeger, tot aan de sekte vandaag de dag: het heeft ons (de mensheid) niets goeds gebracht.

Alle groeperingen die zich van de main stream islam hebben afgekeerd, hebben gefaald. Tientallen sekten zijn afgedwaald en hebben ieder hun eigen geloofsleer, anders dan die van de islam.

KADER ABDOLAH
Kader Abdolah, een Iraniër (ex-sjiiet?) legt ons uit hoe het sjiisme is ontstaan, waar de haat van de Perzen jegens de Arabieren vandaan komt en hoe het sjiisme in stand wordt gehouden door de corrupte anti-islamitische sjiitische leiders, beter bekend als de ‘Ayatollahs’.

Voordat we verder gaan willen we duidelijk maken dat er een lichtje moet gaan branden bij onze lezers, wanneer het vooral Iraniërs (ex-sjiieten) zijn die de “Islam” verlaten in Nederland. Dit heeft noch met de Islam, noch met de Koran te maken. Het Iraanse regime en hun staatsgodsdienst is de schuldige, bewijze onze website.

Hier volgen enkele quotes van Kader Abdolah:

De oude Perzen, de Iraniërs (sjiieten) van nu, haten Omar. Ik weet het nog uit mijn kindertijd; we hadden een volksfeest waarin we de ‘Omar’-poppen verbrandden. De rook van de haat jegens de soennieten is bewaard gebleven in mijn geheugen.

1400 jaar geleden viel kalief Omar, (…) met duizenden gemotiveerde strijders het Perzische rijk binnen. Omar veroverde het hele rijk, stichtte het eerste kalifaat. En de koning werd gedood. Zo bleven de Arabieren zo’n 700 jaar in Perzië. 

De oude Perzen die onder de druk van Arabieren bijna bezweken waren, besloten (hebben geprobeerd) om de islam van Mohammad van binnenuit kapot te krijgen. Ze gebruikten hun vertellingskracht en verzonnen een verhaal: “Ali is de eerste kalief, de enige en juiste opvolger van Mohammad. Vervloekt zij Aboebakker, Omar en Osman. Lang leve Ali en zijn nakomelingen”.

Op die manier stichtten de Perzen het sjiitische geloof met twaalf heiligen; Ali met zijn elf nakomelingen. De kalifaat van de islam werd gescheurd: soennieten en sjiieten. Sinds die tijd zijn eeuwen verstreken, maar de haat is niet verdwenen. 

EPILOOG
Informatie over het sjiisme en de Iraanse overheid vergaren? Vraag het de Iraniërs zelf. Het is niet de eerste keer dat het sjiisme wordt ontleed door voormalige aanhangers daarvan. Zij kennen de sekte immers van binnenuit. Vaak zijn de ex-sjiieten dan ook de meest radicale en grootste anti-‘islamieten’ die er te vinden zijn.

BRONNEN

  • http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200806/kader_abdolah.shtml
  • http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1932629/2014/07/01/ISIS-zijn-oude-hongerige-wolven-die-uit-de-donkere-grotten-van-de-geschiedenis-zijn-gekomen.dhtml

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *