Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Laylat Al-Qadr: Sjiitische verzinsels verwerpen wij.

Bismillahi ar-Rahmaani ar-Raheem. Alle moslims zijn bekend met “Laylatul Qadr”. Binnen het sjiisme worden echter enkele zaken omtrent dit onderwerp verzonnen of aangepast. Zo menen de sjiieten dat de dag (vrijwel) per definitie valt op de 21ste dag van de Ramadan (daar zijn geen enkele bewijzen voor). Daarnaast horen de sjiieten volgens vooraanstaande sjiitische literatuur zoals Mafati Jenan, enkele (verzonnen en onislamitische) smeekbeden (dua) te verrichten, vele honderden tot duizenden malen (?!).

Tot slot komen we een verachtelijke daad tegen, namelijk het plaatsen van een Mushaf (Koran) op onze hoofden. Hierover hebben we reeds een vrij uitgebreide foto-reportage over gemaakt.

In kerkelijke omstandigheden voeren enkele sjiieten tijdens de 21ste nacht (volgens de sjiieten Laylatul Qadr) dit ritueel uit, waarbij ze verwachten dat de Koran als een “barriere” dient tegen de bestraffing van Allah (de Verhevene). Dit is een regelrechte poging om de Koran te vernederen en het geweten uit te schakelen. 

We hopen dat we met dit artikel de sjiieten kunnen onderwijzen omtrent dit onderwerp. Nu volgen enkele belangrijke islamitische (soennitische) bewijzen. Wanneer sjiieten vragen hebben kunnen ze contact met ons opnemen. We zullen alle emails beantwoorden.

 

 

LAYLAT AL-QADR

Laylat al-Qadr is een gezegende nacht en behoort tot de nachten van Ramadan..
Zij werd Laylat al-Qadr (de Waardevolle Nacht) genoemd vanwege haar enorme waarde en aanzien..
Ook is er gezegd: zij werd Laylat al-Qadr genoemd, omdat de daden van aanbidding een grote waarde hebben in deze nacht..
Beide betekenissen komen op hetzelfde neer..

Laylat al-Qadr is een nobele en geweldige nacht..
Tijdens deze nacht worden de goede daden vermenigvuldigd, de slechte daden worden uitgewist en de zaken worden voorbeschikt..

Allah – Verheven is Hij – heeft deze nacht onderscheiden van de andere nachten: de openbaring van de Koran begon in deze nacht, de zaken worden tijdens deze nacht voorbeschikt en de edele Engelen dalen tijdens deze nacht neer naar de aarde..
Daarom is de aanbidding tijdens deze nacht meer waard dan de aanbidding van duizend maanden..

Bron: Taysier al-‘Allaam Sharh ‘Oemdat al-Ahkaam van Shaykh ‘Abdoellaah Aal Bassaam

 

WAAROM IS LAYLAT AL-QADR VERBORGEN VOOR ONS?

In de Koran en de Soennah staan bepaalde zaken die niet duidelijk zijn..
Allah heeft deze onduidelijk gelaten als een test voor Zijn schepping, zodat de ijverige persoon onderscheiden zal worden van degene die niet ijverig is..

Een voorbeeld hiervan is Laylat al-Qadr, dat zich in de laatste tien dagen of de laatste zeven dagen van Ramadan bevindt..
Het is echter niet duidelijk in welke nacht dit is..
Op deze manier zullen de mensen hun best doen goede daden te verrichten tijdens al deze nachten, hopend op deze nacht..
Als het bekend zou zijn welke nacht het is, dan zouden de mensen namelijk alleen hun best doen tijdens die ene nacht en tijdens de andere nachten niet..

Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien van Imam Mohammed ibn Saalih al-’Oethaymien

 

DE ONEVEN NACHTEN VAN DE LAATSTE TIEN

Laylat al-Qadr is één van de laatste tien nachten van de maand Ramadan. Het is authentiek van de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) overgeleverd dat hij zei:


‘Laylat al-Qadr is één van de laatste tien nachten van Ramadan.’
(Sahieh al-Boekhaarie: 2022)

Laylat al-Qadr vindt plaats in één van de oneven nachten van de laatste tien.

Het kan zijn dat dit oneven getal betrekking heeft op de dagen van Ramadan die voorbij zijn. In dat geval dient men deze te zoeken op de 21e, de 23e, de 25e, de 27e en de 29e nacht.

Ook kan het zijn dat het oneven getal betrekking heeft op de dagen die nog over zijn, zoals de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei:

‘Wanneer er negen dagen over zijn.. Wanneer er zeven dagen over zijn.. Wanneer er vijf dagen over zijn.. Wanneer er drie dagen over zijn..’
(Sahieh al-Boekhaarie: 2021)

In het laatste geval wanneer de maand uit dertig dagen bestaat, zal Laylat al-Qadr plaatsvinden in de even nachten. De 22e nacht is dan wanneer er negen dagen over zijn. De 24e nacht is wanneer er zeven dagen over zijn. Op deze manier heeft Aboe Sa’ied al-Khoedrie dit uitgelegd in een authentieke overlevering (Sahieh Moeslim: 1167) en zo heeft de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) het uitgevoerd.

Wanneer de maand echter uit 29 dagen bestaat, zijn zowel de dagen die voorbij zijn als de dagen die over zijn oneven.

Als dit duidelijk is, dient de gelovige Laylat al-Qadr te zoeken in alle tien de laatste nachten, zoals de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei: ‘Zoek Laylat al-Qadr in de laatste tien nachten.’

Laylat al-Qadr vindt vaker plaats in de laatste zeven nachten en vooral in de 27e nacht.

Bron: Madjmoe’ al-Fataawaa (25/284) van Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah

 

WANNEER IS LAYLAT AL-QADR?

De Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) zonderde zich af in de moskee tijdens de eerste tien dagen van Ramadan en vervolgens tijdens de middelste tien dagen van Ramadan..
Daarna werd er tegen hem gezegd dat Laylat al-Qadr zich in de laatste tien dagen van Ramadan bevindt, waarna hij zich de laatste tien dagen in de moskee afzonderde (i’tikaaf)..
(Sahieh al-Boekhaarie: 813 en Sahieh Moeslim: 1167)

Laylat al-Qadr is dus één van de laatste tien nachten van Ramadan..
Maar om welke nacht gaat het precies? Dat weet alleen Allah..
Het kan de 21e nacht zijn, de 30e nacht of een nacht hiertussen..

Het is niet zo dat Laylat al-Qadr een vastgestelde nacht is in elk jaar..
Het meest waarschijnlijke is echter dat het de 27e nacht is..
Het kan zijn dat Laylat al-Qadr dit jaar de 27e nacht is, het volgende jaar de 21e nacht, het daaropvolgende jaar de 25e nacht, enzovoorts..

Allah (Verheven is Hij) heeft deze nacht om twee redenen verborgen:

Ten eerste: zodat degene die waarachtig is in het treffen van deze nacht onderscheiden wordt van de luilak..
Degene die waarachtig is, vindt het namelijk niet erg om zich tien nachten lang te vermoeien om Laylat al-Qadr te treffen..
Wat echter de luilak betreft, die zal niet in staat zijn om tien nachten lang te bidden omwille van het treffen van Laylat al-Qadr..

Ten tweede: zodat de moslims veelvuldig beloond zullen worden vanwege hun vele aanbidding..
Hoe meer aanbidding men namelijk verricht, des te groter de beloning zal zijn..

Bron: Tafsier Djoez- ‘Amma van Imam Mohammed ibn Saalih al-’Oethaymien

 

 

DE LAATSTE TIEN NACHTEN VAN RAMADAN

Wanneer de laatste tien dagen van Ramadan aanbraken, zonderde de Profeet – moge Allah hem prijzen en beschermen – zich af van zijn gezin, verbleef in de moskee en nam afstand van alle wereldse zaken om alleen met zijn Heer – de Almachtige – te zijn..
Hij hield zich bezig met het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het vragen om vergiffenis, het aanroepen van zijn Heer, het nachtgebed..

De Profeet – moge Allah hem prijzen en beschermen – was gewoon zich in de laatste tien nachten extra in te spannen om Laylat al-Qadr, de Waardevolle Nacht, niet te missen..
Doe dus je best om de beloning van deze nacht niet voorbij te laten gaan.

De Profeet Mohammed – moge Allah hem prijzen en beschermen – zei:

“Zoek haar (Laylat al-Qadr) in de oneven nachten van de laatste tien nachten (van de maand Ramadan).” (Sahieh al-Boekhaarie)

 

Lees verder: Al-Yaqeen.com (1)  Al-Yaqeen.com (2)

One Comment

  1. ik was eerst tegen de site maar moge Allah jullie helpen ik ben een van julie

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *