Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Journalistiek: Waarom boekte IS zoveel vooruitgang?

De afgelopen weken hebben verschillende journalisten en redacteuren contact met ons opgenomen naar aanleiding van de schrijnende situatie in Irak. Verder kwamen onder andere vragen langs die betrekking hebben op terreurgroep IS en de situatie in Nederland tussen ‘soennieten‘ en ‘sjiieten‘. Om onze lezers en journalisten tegemoet te komen hebben wij een artikel samengesteld met antwoorden over de huidige situatie in het Midden-Oosten.

 

V: Waarom boekt ISIS zoveel vooruitgang en lijkt het erop dat vrij veel Irakezen uit achtergestelde gebieden ISIS steunen?
A: Toen ISIS Mosul binnentrok, werden veel lokale Irakezen herinnerd aan de ontelbare misdaden die op hen zijn gepleegd door de Iraakse overheid. Onder Al-Maliki werden voornamelijk soennieten en koerden achtergesteld. De koerden hebben heel wat autonomie gekregen, maar de soennieten niet. De regeringstroepen van Al-Maliki (sjiitisch, uiteraard gesteund door de Iraanse overheid) zijn vaak meedogenloos en sektarisch ingesteld. Begin dit jaar heeft Al-Maliki in een toespraak verteld dat hij vindt dat Karbala (stad met daarin sjiitische heiligdommen) de nieuwe Qiblah (bidrichting) moet worden, en dat de demonstranten (eind 2013, vreedzame demonstraties over heel Irak) de vijanden zijn van de overheid (hij noemde de demonstranten Yazidis). Voor deze uitspraken vond er een massaslachting plaats in Hawijah, waar vreedzame (soennitische) demonstranten meer vrijheid eisten. Rond 2006 heeft er een heuse genocide plaatsgevonden in Irak onder de soennitische bevolking. Sjiitische milities hebben toen vrouwen opgepakt omdat ze de (soennitische) naam Aïcha droegen (HRW). Kinderen zijn zelfs wel eens levend in de oven gestopt door sjiitische militieleden omdat ze de naam “Omar” droegen en in Baghdad, Basra en andere steden zijn soennieten grotendeels verdreven. Dit zijn de welbekende verhalen uit Irak van de afgelopen jaren. Veel Iraakse (en Syrische) burgers zijn moe, boos en achtergesteld door diens sektarische overheid. Hierdoor kunnen sommige burgers uit Nineveh, Al-Anbar en Salah-e-Din zich vinden in de doelstellingen van IS in de hoop dat Al-Maliki zal worden verstoten van zijn troon. Naast soennieten zijn ook veel sjiieten tegen Al-Maliki, maar die durven zich daar niet altijd voor uit te geven.

Na de aanslagen van 9/11 stelde Iran de VS in staat om haar luchtruim te gebruiken, en werkten de Iraanse overheid (Khatami) samen met de VS om de Taliban aan te vallen (soennieten). De Taliban waren namelijk een vijand van de Iraanse overheid.
Enkele jaren later herhaalde Tehran hetzelfde spelletje maar dan in Irak. In zowel Afghanistan alsook Irak werden soennitische leiders de laan uit gestuurd, en werden er sjiitische (gedomineerde) regeringen ingesteld. De vele honderden miljoenen soennieten, van Libanon, Syrië, Irak, Iran en Afghanistan werden dus allemaal geregeerd door de sjiieten. De geschiedenis leert ons dat dit soort heerschappijen niet lang kunnen duren. De verwachting is dan ook dat de leiders van deze landen (een gedeelte van) hun bevolking altijd zullen onderdrukken; of er nou een soennitische of sjiitische leider aan de macht is.
In Libanon en Syrië hebben sinds 1982 veel massaslachtingen plaatsgevonden op soennieten (al dan niet in vluchtelingenkampen). Veel Syriërs zijn dit niet vergeten. In Irak zijn vanaf 2003 soennieten achtergesteld, gevangen genomen en vermoord. Ook dit speelt nog dagelijks bij de Iraakse burgers.
Wat we zien gebeuren in Syrië en Irak is niet zozeer de (volledige) acceptatie van de meeste Iraakse (sunni/koerdische) burgers van ISIS, maar vooral een tegenantwoord op Al Maliki en Iran.
V: Op TV zien we dat de verhoudingen tussen sjiieten en soennieten in het Midden-Oosten op scherp staat. Is dat in Nederland ook zo?
A:  Helaas zien wij dat dit onderwerp vaak wordt aangehaald door (voornamelijk) enkele journalisten, terwijl er in realiteit niet veel aan de hand is.
Ja, natuurlijk zijn soennieten en sjiieten het vaak oneens met elkaar (al 1400 jaar), maar om een vergelijking te trekken tussen de vele bomaanslagen, onthoofdingen en overige misdaden in het Midden-Oosten naar ons  land slaat werkelijk alles. Dit soort vragen hoeven we niet te stellen omdat het de verhoudingen bij de gematigde moslims alleen maar verder op scherp zet!
We dienen elkaar te onderwijzen met betrekking tot de verschillen. Verder is het belangrijk om de theologie, regeringsleiders en groeperingen los te zien van de individuen, welk geloof deze individu dan ook aanhangt.
Enkele maanden geleden werd hierover een artikel gepubliceerd door NRC.next. Een knap staaltje puberjournalistiek. Men heeft getracht om van geen nieuws, nieuws te maken. Dit artikel hebben we van begin tot eind ontleed. EditieNL volgde dezelfde lijn.
Donderdag 19 juni: Een Syrische vluchteling bedelt met zijn kind op schoot in de straten van Istanboel, Turkije. Door het geweld in Syrië zijn tienduizenden mensen gevlucht naar omliggende landen.

Donderdag 19 juni: Een Syrische vluchteling bedelt met zijn kind op schoot in de straten van Istanboel, Turkije. Door het geweld in Syrië zijn tienduizenden mensen gevlucht naar omliggende landen.

Een vluchteling uit Mosul die binnenkort terug zal keren naar Mosul zelf, zegt dat er geen ‘ISIS’ bestaat. Hij verteld ons dat er weer volop stroom beschikbaar is.

 

Zeer emotioneel: Een soenniet uit Baghdad belt naar een Egyptisch Satelliet zender om zijn beklag te doen. 

 

Alawitische soldaten die een Syriër mishandelen.

U ziet in dit filmpje bijvoorbeeld hoe Alawitische (Assad) soldaten (sekte binnen het sjiisme) een man (wss een burger) mishandelen, steken, vernederen, vermoorden en daarna nog mutileren. (18+)

Babies worden niet ontzien door de misdadige overheden.

Iraakse slachtoffers van Al-Maliki (de sjiitische Hitler van Irak). (18+)

Ruim 30 (nederlandstalige) beeldfragmenten over de dictaturen in Syrië en Irak.

Sjiitische milities in Irak gebruiken moskeeën als martelkamers.
(CNN) In de moskee werden zowel soennieten als (gematigde) sjiieten gedood.

Sjiitische doodseskaders in Baghdad: De stad hebben ze grotendeels gezuiverd van de soennieten.
(2006/7 genocide) Hierbij zijn honderdduizenden burgers gedood.

ISOF Iraq killed civilian

Iraakse leden van de Special Forces (ISOF) het afgelopen jaar.

 

 

De gevolgen van sektarisch geweld in Baghdad.

Baghdad raakte zeer gesegregeerd in de jaren na de Amerikaanse/Iraanse invasie van 2003. Hiervoor was Baghdad voornamelijk een stad met gemixte buurten. Michael Izady (Colombia University), toont ons wat er is veranderd in Baghdad.

 • Geel: Soennitische meerderheid.
 • Rood: Sjiitische meerderheid.
 • Paars: christelijke meerderheid.
 • Groen: Gemixte gebieden.

2003: Voor de Amerikaanse/Iraanse invasie leefden de verschillende bevolkingsgroepen vredig naast elkaar. Er woonden evenveel soennieten en sjiieten. (Juan Cole, University of Michigan, professor en Midden-Oosten expert)

 

baghdadEthnicity-2003-ai2html-180

Baghdad voor 2003: Gemixt.baghdadEthnicity-2009-ai2html-180Baghdad enkele jaren later.

We hoeven u niets uit te leggen, het is overduidelijk dat er in de jaren na de invasie er een genocide heeft plaatsgevonden waarbij de soennitische bevolking werd afgeslacht of verbannen.

 

V: ISIS in Irak vs ISIS in Syrië: wat zijn de verschillen?
A: ISIS als groepering kent verschillende departementen. ISIS uit Syrië wordt voor een groot deel gevormd door ‘buitenlanders’, terwijl ISIS in Irak vrijwel helemaal bestaat uit Irakezen zelf. Er gaan berichten rond dat men de Iraakse tak van ISIS hierdoor een stuk gematigder vindt dan de groep uit Syrië, wat tegelijkertijd verklaart waarom ISIS zoveel land kon innemen in een korte tijd in Irak. Het is zeer moeilijk om de berichtgevingen over ISIS te verifiëren.

V: We hebben gehoord dat er 1600 mensen zijn afgeslacht door ISIS in Mosul.
A: Er wordt een hevige oorlog in Irak. Sommige regeringssoldaten gaven zich over, anderen wilden strijden tegen ISIS en de rest vluchtte uit de stad. In een interview met een regeringssoldaat (Al Maliki) verteld de man dat zijn meerderen (generaals, commandanten etc.) net als reguliere soldaten zich ontdeden van hun militaire kledij en normale (civiele) kledij aantrokken. Dit komt ook in andere Iraakse steden voor zoals we kunnen zien in een andere videoopname. Kortom, het Iraakse leger streeft ernaar om ISIS-leden te doden, en omgekeerd. Niemand kan een oorlog verbloemen: of er daadwerkelijk zoveel mensen zijn vermoord, en of het allemaal militairen waren kan niet worden geverifieerd.

V: Hoe staat het ervoor met de Christenen in Mosul?
A: Vanuit Mosul komen twee geluiden; enerzijds worden de christenen onderdrukt maar anderzijds zijn er christelijke sprekers die het tegenovergestelde menen. Vaticaan: ‘ISIS laat kerken en christenen met rust’ Het Vaticaan laat bijvoorbeeld laten weten dat ISIS de kerken met rust laat. Ook de christenen worden met rust gelaten. Priesters kunnen vrij reizen om hun werkzaamheden te verrichten.

V: We hebben gehoord dat 500.000 inwoners van Mosul zijn gevlucht?
A: Dat wordt gezegd, ja.  Echter, veel vluchtelingen geven te kennen dat ze niet zozeer gevlucht zijn voor ISIS, maar eerder uit vrees voor eventuele (lucht)aanvallen van de Iraakse sjiitische dictator Al-Maliki. (VICE.com) Hieromtrent kan men genoeg informatiebronnen raadplegen. Er duiken regelmatig videofragmenten op waarop we zien dat de bevolking wordt geholpen door ‘ISIS’.

Een groot deel van de vluchtelingen zijn inmiddels teruggekeerd. Het is verder belangrijk om te vermelden dat de opstand in Al-Anbar en de rest van Irak wordt gedirigeerd door de Iraakse stammen. De stammen in samenwerking met andere strijders, voeren dus een gezamenlijke strijd tegen de dictatuur.

10408093_309105122596977_6496110880972760261_n

Vluchtelingen uit Mosul vluchten niet uit vrees voor ISIS, die geen enkele kogel heeft afgevuurd op burgers. (aldus Alice Fordham)

1524967_309105449263611_2626121738515385597_n

Inwoners van Mosul over ISIS: “Mensen zijn van ze gaan houden; met de nutsvoorzieningen gaat het beter dan voorheen en de ISIS-leden gedragen zich goed.”

 

V: Steunen jullie ISIS?
A: Dit is een vraag die al enkele keren is langsgekomen. Het antwoord hierop is ‘nee’. De werkwijze van ISIS wordt tevens door veel moslimgeleerden veroordeelt. Wij keren ons tegen alle misdaden; of die nou gepleegd zijn door ISIS, Hezbollah of de Iraanse overheid; men dient zich duidelijk uit te spreken tegen dit soort groepen. Wij zijn echter ook van mening dat men zulke algemene vragen niet kan beantwoorden, vooral niet omdat wij hier in Nederland via de media een oordeel zouden moeten vellen over de groep. Onze website richt zich voornamelijk op het sjiisme als theologie, maar hedendaags kan men het sjiisme niet meer loskoppelen van politiek. De politiek heeft er namelijk voor gezorgd dat de Irakezen onderscheid zijn gaan maken tussen soennieten en sjiieten, dus naast het sjiisme zijn we genoodzaakt om soms ook politieke ontwikkelen te verslaan. Op onze website bevinden zich een vijftal artikels die over ISIS gaan. Hierin wordt uitgelegd wat de verschillende interesses zijn van bepaalde landen om ISIS al dan niet (geestelijk) te steunen. In drie artikels hiervan hebben we echter leugens over ISIS ontkracht. We sporen alle mensen aan om met betrouwbare informatie op de proppen te komen, en niet met leugens. Veel sjiitische media hebben de afgelopen weken echter vooral leugens toegeschreven aan ISIS. We hebben op onze website twee artikelen die zich eveneens richten op leugens, maar dan die zijn verspreid door soennieten (over sjiieten). Wij zijn niet gebaat bij het verspreiden van leugenachtige artikelen omdat we geloven dat we de Waarheid (de Islam) aan onze zijde hebben. De leugens en onjuistheden worden dus door beide groepen verspreid.

ISIS is een oncontroleerbare verzamelnaam geworden van (politieke) tegenstanders van de Iraakse en Syrische overheid. Zelfs onschuldige burgers worden aan ISIS toegeschreven, ook wanneer ze dat niet zijn. Verder voegen jan alleman zich toe aan groeperingen zoals ISIS, Al Qaeda, Jabhat an-Nusra en de PVV. Kan een mens een hele groepering over 1 kam scheren wanneer een percentage of enkeling zich ongepast gedraagt? Absoluut niet. We dienen ons dus te richten op individuen. Hierover hebben wij het volgende over te zeggen.

Mensen die oorlogsmisdaden plegen moeten daarvoor worden gestraft.  Ongeacht groepering, status, leeftijd of afkomst. Wij erkennen dat mensen het recht hebben om zichzelf te verdedigen. Dit doet het Amerikaanse leger naar eigen zeggen, zo ook veel ISIS-leden. Deze week dook er een videofragment op waarop te zien is hoe een ISIS-leider een burger vernederd. De ISIS leider is uit zijn functie ontheven en opgepakt.

 

V: Hoe  nu verder? Wat kan er in Irak gebeuren?
A: De Irakezen zijn moe. Irak is een land dat altijd al problemen heeft gekend, dit zal ook niet veranderen en al helemaal niet wanneer er zoveel verschillende bevolkingsgroepen wonen die door de overheid worden gemarginaliseerd. Sommigen vrezen een burgeroorlog tussen de soennieten en sjiieten. Anderen hebben het over een mogelijke opdeling van Irak. Bij het laatste kan men verwachten dat vooral Turkije daar een stokje voor zal gaan steken. De door Iran geïnitieerde mediaoorlog tegen haar politieke tegenstanders gaat door. De gevestigde orde wilt niets weten van concurrentie op het gebied van leiderschap en dus zullen de huidige leiders (VS, Irak, Iran) zich verenigen om de opstandelingen uit te schakelen.

 “Al-Maliki moet per direct opstappen. Vervolgens moet er een eenheidsregering worden geformeerd waarbij de Koerden, Sjiieten en Soennieten ieder evenveel macht krijgen. 
 
 Zal Al-Maliki aanblijven? Dan zal het land zich storten in een burgeroorlog, gevolgd door een opdeling in drie stukken. 

 

Bronnen: (naast de interne bronnen)
http://nos.nl/artikel/663203-vs-medeverantwoordelijk-voor-irak.html
http://demoslimkrant.nl/home/2014/6/549.html
http://www.strategypage.com/qnd/iraq/20131030.aspx

4 Comments

 1. het is allemaal heel ingewikkeld ik wil hier niet op ingaan maar het lijkt me slim om de chaos in het midden oosten te negeren want het houdt nooit op!

  • Hoe kun je dat nou zomaar negeren?
   Zoveel broeders en zusters worden er afgeslacht, maar zolang het jij hier in het westen een goed leven hebt, kan het jouw dus geen moer schelen.
   Wat een moslim, wat een moslim.

   EDIT ADMIN Waarschijnlijk is de reactie niet gericht op de moslims aldaar, maar op de (politieke) chaos.

 2. hier vinden jullie een mooie uiteenzetting als aanvulling

  http://www.juancole.com/2014/06/iraqi-sunnis-revolt.html

 3. En het gaat al eeuwen zo,oorlog,haat,afgunst,corruptie,wraak,enz…allemaal slachten ze elkaar af en onder drukken ze de vrouwen,die niks te zeggen hebben alleen maar baren en koken en voor de kinderen zorgen.Assad is gestoord en zijn familie,mee dogenloos,als hun het maar goed hebben.maar ook die soenieten en sjieten kunnen er wat van,en allemaal verwijten ze elkaar dat hun geloof niet goed is of dat ze verkeerde dingen aanbidden en nog meer van die onzin.Mensen als die groep nou in die gelooft en die groep in die ander?Laat ze toch.Of men gelooft in de zelfde God,alleen die doet het of ziet het weer anders,laat elkaar toch…ik ben ook gelovig,wat kan mij het schelen of ze hier in nederland zoveel geloven hebben en niet geloven of atheisten.Wat kan mij het schelen of die nog in sinterklaas gelooft of niet,ik laat ieder in zijn waarde,zal niet wijzen en alleen mijn mening zeggen als men mij erom vraagd.

Trackbacks/Pingbacks

 1. 150 Zieltjes demonstreren voor Hezbollah en Assad. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] demonstratie werd hard neergeslagen door Bashar Al-Assad, die net als zijn vader de Syrische burgers monddood wilde maken a…
 2. Wedstrijdje liegen over ISIS begonnen! | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Wat de laatste maanden echter opvalt is dat er een heuse mediaoorlog gaande is omtrent alles wat met IS…
 3. Islamic State - […] […]
 4. BREEK: Iran voert heimelijke nachtelijke terreurvluchten uit. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] en Syrië als gevolg. De”Islamitische Staat” houdt niet voor niets stand in die landen. Veel burgers kiezen noodgedwongen voor…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *