Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Merendeel Nederlandse sjiitische organisaties steunen haatzaaiende predikers.

Introductie

Jarenlang volgen wij met argusogen alle Nederlandse sjiitische organisaties. Enerzijds geven zij doorgaans aan hun achterban te kennen dat zij extremisme en terreur “afwijzen”, maar tegelijkertijd zien wij dat zij wel degelijk (sjiitisch) terreur en extremisme bagatelliseren.

De politieke sjiitische tegenstanders

Bijna alle sjiieten hebben wel een mening over hun eigen geloofsovertuiging, diens leiders en de volgers daarvan. We kunnen de sjiieten op politiek vlak onderverdelen in drie grote groepen:

1: De sjiieten die pro-regime (Iran en Irak) zijn.
Zij geloven doorgaans in het Wilayat e Faqih-systeem, wat inhoudt dat de hoogste geestelijke leider van Iran de goddelijke representatieve is van het sjiisme (aldus Khomeini in zijn boeken heeft vermeldt). Deze groep is tegen het openlijk lasteren van de soennieten en vooraanstaande soennitische figuren.

Sleutelfiguren: Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei, Ali Al-Sistani, Hassan Nasrullah

2: Sjiieten die anti-regime zijn (extremisten)
Zij zijn van mening zijn dat soennieten ongelovig zijn en dat (gematigde) sjiieten die toenadering zoeken tot de soennieten afvallig zijn. Zij (de sjiieten die volgens hen afvallig zijn geworden) worden “Batri’s”  genoemd. Naar de soennieten wordt verwezen met de term “Bakri’s“, verwijzend naar de eerste grote moslimleider na de Profeet (salla Allahu 3alayhi wa sallam), Abu Bakr de Waarachtige. Deze sjiieten praktiseren naar eigen zeggen het sjiisme het best, door de islamitische figuren waar moslims en de Koran veel waarde aan hechten (zoals Abu Bakr, Omar, Aicha en Hafsa) te lasteren en tot ongelovige te verklaren (takfir). Zij zijn naar onze mening dan ook de ware takfiri’s (mensen die moslims tot ongelovig verklaren zonder reden). Deze groep bestaat uit relatief gezien een kleine groep (5 tot 10% van alle sjiieten), maar is wel het actiefste en meest in het oog springende van de drie. De sjiitische leiders van deze groep zijn vooral Yasser Al-Habib (Londen) en Al-Shirazi. Zij zijn op dit moment de grootste sektaristen en haatpredikers ter wereld.

Sleutelfiguren: Yasser Al-Habib, Mojtaba Al-Shirazi

3: De a-politieke sjiieten.
Deze groep mensen noemt zichzelf alleen sjiiet bij naam, maar doet er verder niet veel mee. Zij belijden het sjiisme slechts passief of hechten geen waarde aan de politiek. De meeste Nederlandse sjiieten behoren tot deze groep.

Er heerst zeer veel publieke onrust tussen de drie sjiitische groepen onderling. De een meent dat de ander is afgedwaald, terwijl zij weer zeggen dat zij de échte sjiieten voorstellen. De Nederlandse sjiitische instellingen meenden zich tot nu toe altijd onder de eerste groep te scharen, maar wij merken dat deze bewering niet op de waarheid berust is.

 

Een testcase: het veroordelen van terreur

Helaas maken veel sjiitische instellingen zich schuldig aan hypocrisie. Wij zijn van mening dat de leden van deze instellingen en onze lezers op de hoogte moeten worden gehouden van de misstanden binnen deze instellingen. Geen een van de volgende sjiitische instellingen hebben zich ooit uitgesproken tegen de honderd duizenden burgerslachtoffers in Irak en Syrië (Ahlalbait Jongeren Organisatie, Ahlalbayt4iedereen, Stichting Alcauther, Wail Al Khateeb).

Meerdere malen hebben wij (in 2014) de eerder genoemde sjiitische organisaties benaderd met het verzoek om gezamenlijk terreurgroepen te veroordelen; tevergeefs.

We stelden hierbij voor om de volgende entiteiten af te keuren:

 • (ISIL en Hezbollah)
 • (Het Iraanse en Saudische regime)
 • (De Iraakse en Syrische overheden en terreurgroepen)

Terwijl wij alle terreurorganisaties (sjiitische en soennitische) veroordelen, blijven zij steevast sjiitische terreurentiteiten steunen, gewoonweg omdat zij ook sjiitisch zijn. Deze hypocrisie komt onder andere voor bij de voorman van Ahlalbait Jongeren Organisatie, Wael Al Khateeb, die zonder pardon de verzoeken (op zijn pagina/account) negeerde en/of verwijderde.

Frappanter is het om te zien dat leidende figuren binnen verscheidene sjiitische organisaties die hun achterban wijs maken dat zij tegen extremistische sjiitische predikers zijn, de oproepen, pagina’s en berichten van de extremisten delen en liken op persoonlijk niveau. Wie trachten zij hiermee voor de gek te houden?

Een van de sjiitische aanstokers hierin is Mohammad M. M. beheert de groep “Ahlalbayt4Iedereen”, waarin hij tezamen met de andere beheerders (waaronder Noonii A.) een beeld uitdraagt waarin zij gematigdheid prediken. Echter, beide beheerders liken en delen net als de overige beheerders de zeer extremistische sjiitische haatpredikers Habib en Shirazi. Mohammad M. gaat zelfs zover hierin dat hij zich als de leider van de Shirazi-aanhangers opstelt.

Sinds enkele weken zijn het voornamelijk deze mensen die ons beeld over deze organisaties hebben bevestigd. Het zijn hypocriete organisaties die de fouten in eigen kringen nooit durven aan te kaarten. “Alles wat soennitisch is, is slecht en alles wat sjiitisch is, is goed” zou zomaar eens een van hun slogans kunnen zijn. Zijn zij vergeten dat de sjiitische terreurentiteiten uit het Midden Oosten ruim 10x meer onschuldig bloed aan hun handen hebben dan alle andere “soennitische” terreurgroepen bij elkaar?

Zij keren zich tegen soennitische terreurgroepen, maar hebben zij dan niet gezien dat er sinds 2003 honderdduizenden soennitische burgers zijn afgeslacht door sjiitische terroristen in Irak? Waarom weigeren zij om deze misdadigers op het matje te roepen? Wij verzoeken deze sjiitische organisaties om hun zaken op orde te stellen (zonder taqiyyah!) en zich actief uit te laten tegen álle terreur.

 

Een recent praktijkvoorbeeld

 

Omdat de sjiitische voormannen zien dat onze artikelen het sjiisme op theologisch vlak totaal weerleggen, gebruiken zij zeer vaak Taqiyyah (hypocrisie/leugens) om zichzelf beter te doen lijken en ons zwart te maken. Vooral Yasser Al Alei weet van geen ophouden. Dit artikel hebben we opgesteld nadat is gebleken dat hij ons en enkele andere Islamitische instellingen van zware zaken beticht.

aja holanda

De persoon achter het account beschuldigd ons van het propageren dat:

 • sjiieten niet-moslims zijn (deze uitspraak hebben wij nooit gedaan, veel familieleden van onze auteurs en vrijwilligers zijn nota bene sjiiet!)
 • dat wij takfir promoten: ook hier geldt: klinkklare nonsens. Wij zullen nooit onwetende mensen tot ongelovig verklaren; dat is ook niet onze taak. Wij weerleggen slechts fundamentele overtuigingen binnen het sjiisme.
 • zij taqiyyah verrichten. Dat klopt, dat zal voor niemand een verrassing zijn (zie Yasser’s reactie)
 • dat zij de Metgezellen verketteren. Ook dat klopt, het is een vaststaand feit dat extreme sjiieten (zoals de volgers van Habib) de Metgezellen verketteren.
 • In een reactie zegt Yasser Al-Alei dat hij iemand van ons had uitgedaagd voor een debat, maar dat wij niet kwamen opdagen?! Nonsens!
 • Hij beschuldigd enkele beheerders ervan lid te zijn van de Ibn Taymiyyah moskee te Den Haag. Ook nonsens!
 • De imam van de Ibn Taymiyyah moskee zou hen hebben uitgedaagd voor een debat, maar “kwam niet opdagen”. Lulkoek. Ook hier zien we weer dat men leugens verzint over de soennieten om zichzelf te redden.
 • Yasser claimt verder op een boze manier dat niemand het sjiisme kan stoppen, nou Yasser, het sjiisme is een zinkend schip. En gelukkig besluiten steeds meer mensen om de traditionele islaam te volgen: een islaam zonder extremisme en andere gekke overtuigingen. Ook jou nodigen we uit om het sjiisme te verlaten. En noem soennieten aub voortaan gewoon “soennieten” en gene “bakri’s”, want dat bevestigd alleen maar dat jullie extremisme niet afkeuren.

Het zou deze mensen en organisaties sieren om te proberen om onze artikelen inhoudelijk te weerleggen. Natuurlijk zullen zij daartoe niet in staat zijn, maar dat lijkt ons beter dan dit soort gezichtsverlies.

Yasser Al-Habib is zoals gezegd een zeer extreme sjiitische prediker die het sjiisme meer kwaad dan goed doet. We hebben kunnen zien dat enkele bovengenoemde sjiitische organisaties deze extremistische prediker promoten. Wij zullen, aangezien de sjiitische organisaties ook niet stil zitten, dan ook gepast reageren op alle ontwikkelingen.

2 Comments

 1. ik vind niet kunnen dat yaser habib nog steeds in europa is hij is grote fitna zaaier de grootste aller tijden

 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  Spottend worden wij door hen “Bakri’s” genoemd.

  Dan zeg ik op mijn beurt dat Ali رضي الله عنه de eerste “bakri” was daar hij zijn zoon abu bakr heeft genoemd!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *