Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Nahjul Balagha (Nahj al Balagha): Als het té mooi lijkt om waar te zijn…

Mafatih Jenan, Nahj al Balagha, Kafi… Deze boeken hebben één ding gemeen; er staan veel leugens en tegenstrijdigheden in over de Ahlalbayt (radia Allahu 3anhum). Het is door en door triest dat de sjiitische geleerden hun (naieve) volgers dom wil houden door de emoties bij hen te vergroten met verzonnen gebeurtenissen, dua’s die shirk bevatten en andere zaken. We zullen nu slechts een kijkje nemen in de wereld van een boek dat erg populair is bij sjiieten; ‘Nahj al-Balagha’.

 

Shaykh al-Islâm Ahmad ibn Taymiyya rahimahullâh zei :

“De meeste preken die de auteur van “Nahj al-Balâgha” vermeld in zijn boek, zijn een leugen tegen ‘Alî. ‘Alî (radiyAllâhu ‘anhu) is te nobel en te waardig om zo’n woorden te hebben uitgesproken. Maar deze mensen verzonnen leugens en dachten dat ze lof (prijzing) waren, maar ze zijn geen waarheid noch een lofprijzing. Al wie zegt dat de woorden van ‘Alî of andere mensen dan hem boven de woorden van een ander schepsel staan, heeft een fout begaan, want de woorden van de Profeet (sallAllâhu ‘alayhi wasallam) staan boven zijn woorden, en ze zijn allebei geschapen…

Bovendien is de authentieke betekenis die gevonden wordt in de woorden van ‘Alî, te vinden in de woorden van anderen dan hem, maar de auteur van “Nahj al-Balâgha” en zijn gelijken hebben veel van de woorden van de mensen genomen en daarvan woorden van ‘Alî gemaakt. Er zijn (woorden) verteld van ‘Alî die hij (inderdaad) gezegd heeft, en sommige zijn ware woorden waarvan het gepast is dat hij ze zou uitgesproken hebben, maar het zijn eigenlijk de woorden van anderen dan hem.

En daarom vinden we in “Kalâm al-Bayân wat-Tabyîn” van al-Hâfiz en andere boeken dan deze woorden van anderen dan ‘Alî, terwijl de auteur van “Nahj al-Balâgha” ze tot woorden van ‘Alî heeft gemaakt. En waren deze preken die vermeld worden in “Nahj al-Balâgha” allemaal uitgesproken geweest door ‘Alî, dan zouden ze aanwezig zijn geweest (in andere werken), voor dit boek geschreven werd, met overleveringsketenen en andere.

Het is gekend bij diegene die ervaring hebben in (de studie van) overleveringen dat velen van hen (de preken), zelfs de meeste van hen, hiervoor onbekend waren, dus dit leert ons dat het leugens zijn.

Dus de auteur moet daarover verduidelijken in welk boek dat vermeld staat, en wie degene is die het overlevert van ‘Alî en wat zijn overleveringsketen is, zoniet kan eender wie een verklaring doen (en beweren dat het van ‘Alî komt). Zij die ervaring hebben met de kennis van de hadithgeleerden en met overleveringen en overleveringsketenen en die de waarheid van de leugen kunnen verduidelijken : zij weten dat deze (personen) die zulke verhalen overdragen van ‘Alî de mensen zijn die het verst staan van overleveringen en van (het kunnen) onderscheiden tussen waarheid en leugen.”

[Bron : “Minhâj as-Sunna an-Nabawiyya”, 8 / 55-56]

 

Imâm adh-Dhahabî rahimahullâh zei (toen hij het het had over Sharîf al-Murtadâ) :

“En wie zijn boek “Nahj al-Balâgha” gelezen heeft, is er absoluut zeker van dat het gelogen is over de Leider der Gelovigen ‘Alî radiyAllâhu ‘anhu, want in het (boek) staan flagrante beledigingen en vernederingen tegenover de twee heren Abû Bakr en ‘Umar radiyAllâhu ‘anhumâ. En in het (boek) bevinden zich tegenstrijdigheden en verachtelijke zaken waardoor (de geleerden van) hen die later kwamen die bekend waren met (de weg van) de Metgezellen uit de Quraysh en anderen dan hen, er absoluut zeker van waren dat het merendeel van het boek valsheid (leugen, misleiding) is.”

[Bron : “Mîzân al-I’tidâl” van Imâm adh-Dhahabî rahimahullâh, 3/124]

 

Shaykh al-Fawzân hafidhahullâh zei :

“En dit zijn de imams : Shaykh al-Islâm, en imam adh-Dhahabî, en Hâfidh Ibn Hajar : allen waren ze absoluut zeker van de leugenachtigheid om wat in dit boek staat, of het meeste daarvan, toe te schrijven aan ‘Alî ibn Abî Tâlib radiyAllâhu ‘anhu en dat het behoort tot de woorden van de schrijver.”

[Bron : “Al-Bayân li-Âkhtâ’i Ba’d al-Kitâb” van Shaykh al-Fawzân hafidhahullâh, p.72]

 

 

Verder willen we de lezer erop wijzen, dat Nahjul Balagha enkele ‘verhalen’ bevat die het sjiisme op alle fronten tegenspreken. In de preek 226 (en diens sjiitische exegese) lezen we bijvoorbeeld dat Ali (moge Allah tevreden zijn over hem) Omar of Abu Bakr (moge Allah tevreden zijn over hen) prijst.  Preek 163 toont ons dat Ali niet meer kennis had dan Uthman en de andere Twee Khaliphen; de Profeet (vrede zij met hem) leerde de Metgezellen dus erg veel zaken (en niet Ali meer dan de rest).

Wij willen de sjiieten met dit artikel duidelijk maken dat men niet mag en kán liegen over dit soort zaken. Natuurlijk, het zijn voornamelijk de sjiitische (zogenaamde) geleerden die jullie met dit soort leugens volgooien, maar trap er dus niet in want uiteindelijk zijn jullie zelf verantwoordelijk voor wat je je ziel aandoet! Indien jullie vragen hebben kunnen jullie zoals altijd contact met ons opnemen.  😳

Allah weet het best!

Bronnen:
Meer informatie over Nahjul Balagha.

steekwoorden; nederlands nederlandse boek shia sjiitisch sjiitische boeken mefati jenan balhaqa balhaqha nahjul balagha nahl al el balagha nahjalbalagha 

One Comment

 1. Beste,
  U behoed mensen van Nahj Al Balagha
  Nahj Al Balagha iets slecht maar brengt geen voorbeelden
  Uw reactie is meer dan welkom.
  Gegroet
  Mohamed

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *