Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Nederlandse Ministerie BuZa met fact-finding missie naar Iran (open brief)

Naar aanleiding van het voornemen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om de “kennissamenwerking” met Iran te intensiveren middels een fact-finding missie, hebben wij een open brief verstuurd aan de ministers Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Lees hieronder de volledige brief.

 

Open brief aan de ministers Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Betreft: fact-finding missie naar Iran en benoeming defensieattaché

c.c. minister van Defensie Ank Bijleveld, de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en voor Defensie

Den Haag, 5 juni 2018

 

Geachte minister Blok, geachte minister Kaag,

Wij zijn verbijsterd en bezorgd over uw voornemen de “Kennissamenwerking” te intensiveren met de “veelbelovende kennispartner” Iran, zoals is verwoord in de aankondiging van een “fact-finding missie” naar Iran die als doel heeft de kennisrelatie tussen Nederland en Iran “naar een hoger niveau te brengen”. Dit geldt ook voor het besluit een militair attaché naar Iran te sturen.

In de aankondiging van de fact-finding mission wordt weliswaar gewezen op het risico van de herinvoering van internationale sancties tegen Iran, maar dat gebeurt op een misleidend geruststellende toon en zonder enige verwijzing naar de ernstige achtergrond ervan. Ook nadrukkelijk onvermeld blijft dat Iran de eigen bevolking op brute wijze terroriseert, het land kent verhoudingsgewijs de meeste doodstraffen ter wereld. Tevens steunt Iran met alle macht en met alle middelen terroristische organisaties en regimes elders, waaronder Hezbollah en Hamas en het Syrische regime onder leiding van oorlogsmisdadiger Assad. Iran is een agressieve en destabiliserende factor in het gehele Midden-Oosten, van Jemen tot aan de Middellandse Zee. Ook onvermeld blijft het feit dat Iran op het gebied van moeilijk te vergaren kennis een partner is van Noord-Korea en Nederland daarmee op indirecte wijze dus eigenlijk ook. Teheran en Pyongyang zijn immers ook in economisch opzicht en waar het gaat om technologische samenwerking twee handen op één buik.

De Libanese sjiitische terreurorganisatie Hezbollah wordt al decennialang door Iran gefinancierd, getraind en bewapend. Daarbij is, onder het toeziend oog van UNIFIL en dat van u destijds, minister Kaag, het zuiden van Libanon in een reusachtige militaire stelling veranderd, hetgeen een flagrante maar ook door Nederland genegeerde schending van meerdere VN-Veiligheidsraadresoluties is. Vanuit dat gebied worden nu burgerdoelen in geheel Israel bedreigd met door Iran geleverde raketten, die te midden van de onschuldige Libanese burgerbevolking zijn geïnstalleerd.

In het licht van dit alles is ook uw keuze, en die van het Ministerie van Defensie, om een defensieattaché naar Iran te sturen onbegrijpelijk. Nederland lijkt hiermee haar koers gewijzigd hebben, zonder dat Iran iets goeds heeft gedaan. Op 25 november vorig jaar dreigde Iran Europese steden met langeafstandsraketten met een bereik van 2000 kilometer te zullen belagen als het zich door Europa bedreigd zou gaan voelen.

Wij verzoeken u deze “fact-finding missie” en het aanwijzen van een defensieattaché te annuleren, omdat u Nederland met deze en vergelijkbare activiteiten vierkant aan de kant plaatst van een van de meest misdadige, agressieve en gevaarlijke regimes op aarde en daarmee aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dat verdient ons land niet en dat verdient ook de Iraanse bevolking niet.

Hoogachtend.

Werkgroep het Iraanse regime Ontmaskerd

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.