Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Omar trouwde met de dochter van Ali: pure liefde.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, Genadevolle.

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وعلى آله و صحبه اما بعد

 

Nikaah is een Arabische term dat gebruikt wordt voor het huwelijk. Het betekent ‘een contract’. De Qur’aan refereert naar het huwelijk als een ‘Mithaqun ghalithan’, wat ‘een plechtig/sterk verbond’ betekent. Allaah zegt (met referentie tot het huwelijk):

 

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

 

“En hoe zouden jullie ervan kunnen terugnemen, terwijl jullie al (als man en vrouw) tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een plechtige overeenkomst gesloten hebben? 4:21

 

De zwaarte van dit verbond wordt vrij duidelijk wanneer we zien dat dezelfde term wordt gebruikt (mithaqun ghalithan) voor het verbond tussen Allaah en Zijn profeten (vrede en zegeningen zij met hun allen).

 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

 

“En (gedenk) toen Wij met de profeten hun verbond aangingen en met jou (O Muhammad), en met Nuh en Ibrahim en Musa en Isa, de zoon van Maryam. En wij gingen met hen een plechtig verbond aan. 33:7

 

Het belang van het huwelijk mag niet worden onderschat. Een man geeft niet makkelijk zijn dochter weg (in het huwelijk) behalve als hij overtuigd is van de goedheid de toekomstige man.

 

Allaah De Almachtige beveelt de Moslims in de Qur’aan om alleen met vrome mensen te trouwen. Allaah zegt:

 

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

 

“En trouwt hen onder jullie die ongetrouwd zijn en de waarachtigen onder jullie slaven en slavinnen.” 24:32

 

Bovendien, is het Haraam voor een vader om zijn dochter weg te geven (in het huwelijk) aan een zondige man. Dit is bevestigd door alle top geleerden van de shi’iten (Shia maraje’), en hier zou dus ook geen twijfel over moeten zijn.

 

De shi’iten zijn er van overtuigd dat de eerste drie khaliefen, en hun dochters zondige en kwaadaardige mensen waren. De Shi’iten verklaren hun tot Nasibis en vijanden van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en van ahlu bayt.

 

De vraag is nu hoe kunnen de shi’iten leven met het feit dat de profeet, maar liefst twee van zijn dochters (moge Allaah tevreden met hen beide zijn) weg gaf (in het huwelijk) aan de derde khalief, Uthmaan ibn Affan (moge Allaah tevreden met hem zijn)? Waarom zou de profeet twee van zijn pure dochters weg geven aan deze ‘zondige en kwaadaardige’ man? (gelet op het feit dat de shi’iten geloven dat de profeet en ahlu bayt onfeilbaar zijn en de toekomst kennen). Door vraagtekens bij de vroomheid van Uthmaan’s karakter te plaatsen, verklaren de shi’iten automatisch dat de profeet zondig is door de regels van de Qur’aan te overtreden! (denkend aan de zwaarte van het huwelijks contract)

 

Abu Bakr (moge Allaah tevreden met hem zijn), de eerste khalief gaf zijn dochter A’ishah (moge Allaah tevreden met haar zijn) in huwelijk aan de profeet. Netzoals de shi’iten Abu bakr vervloeken, vervloeken zij ook zijn dochter, zij beweren dat zij een zondige overtreedster en een vijand van ahlu bayt is. De vraag die nu op komt is: Waarom trouwt de profeet met iemand die ‘zondig en goddeloos’ is? Ook hier word de profeet automatisch beschuldigd van een grote overtreding doordat hij een grote vijand van de Islaam als huwelijkspartner koos.

 

Gelet op de woorden van Allaah:

 

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ

 

“En huwt niet met de veelgoodenaabidsters totdat zij gelovigen zijn geworden.” 2:221

 

Zou een vrome man trouwen met een vrouw terwijl hij weet dat zij na een tijdje een murtad kafirah wordt??

 

De profeet trouwde ook met Hafsa (moge Allaah tevreden met haar zijn), die de dochter is van Umar ibn al-Khattaab (moge Allaah tevreden met hem zijn), de tweede khalief. Hoe kan de profeet keer op keer zulke ‘grote fouten en overtredingen’ begaan door telkens met de ‘vijanden van de islaam’ te trouwen? De Shi’iten beschouwen Umar en zijn dochter Hafsa namelijk als grote zondaren en vijanden van de Islaam.

 

En als kers op de taart, Ali (moge Allaah tevreden met hem zijn) gaf zijn eigen dochter weg (in het huwelijk) aan Umar ibn al-Khattaab. Hoe kan Ali nou zijn eigen dochter weg geven aan Umar terwijl hij Umar ‘haatte’ en de hel in vervloekte. Welke man met gezond verstand (volgens de shi’iten is Ali zelfs onfeilbaar in zijn keuzes) geeft zijn eigen dochter weg aan zijn aartsvijand?? Niemand inderdaad, de bewering dat Ali de eerste drie khaliefen haatte valt hierdoor ook compleet uit elkaar.

 

Wat dus duidelijk is geworden, is dat alle drie de khaliefen verbonden waren met de profeet doormiddel van het huwelijk, bloed of beide. Zo goed bevriend waren de drie khaliefen met de profeet. Daar boven komt nog het feit dat Ali zijn eigen dochter weg gaf aan Umar. Dat laat de shi’iten zitten in een groot dillema, de profeet en ahlu bayt zijn ‘onfeilbaar’ en ‘kennen de toekomst (Ongeziene)’, toch kiezen zij ervoor om zelf te trouwen met de ‘vijanden’ van de islaam, of ze geven hun eigen dochters er aan weg (in het huwelijk).

(Los van het feit dat er sommige shi’iten zijn die ontkennen dat de profeet andere dochters had naast Fatima, of dat Ali zijn dochter weg gaf aan Umar, zegt het al genoeg dat de profeet trouwde met A’ishah en Hafsa.)

 

 

De meeste Sjiieten menen dus dat Ali (radia Allahu 3anhu) de eerste Drie Kaliefen haatte. Ze proberen hierom zoveel mogelijk leugens over deze Metgezellen te verspreiden, maar soms zit de geschiedenis heel goed in elkaar en krijgen de sjiieten nul op het rekest. Zo is dat ook met deze zaak: “Ali, zijn dochter Umm Kalthoum, en de trouwerij met Omar Ibn Al-Khattab, de tweede Kalief“.

Het respect dat de Metgezellen voor elkaar hadden, was ongekend. Veel dochters van de Metgezellen zijn daardoor met toestemming van diens vader gehuwd met andere Metgezellen (vrienden). Een gebeurtenis waar de sjiitische ‘geleerden’ niet tegen kunnen en zelf geen antwoord op hebben, is de trouwerij van Umm Kalthoum met Omar, Radia Allahu 3anhum. Veel sjiieten weten hier niets vanaf, en zullen dus schrikken van hetgeen ze in dit artikel lezen.

 

Sjiieten hebben geen eenduidig antwoord op de trouwerij. Sommige sjiieten willen het voorval ontkennen, terwijl andere (belangrijkere) sjiieten het erkennen. Wij staan echter altijd achter de bewijzen; en in deze kwestie is het overduidelijk dat Ali zijn dochter trouwde aan Omar. Dit is een vaststaand feit dat door 98% van de moslims in de wereld wordt geaccepteerd.

Doorgaans gebruiken de sjiieten de volgende standpunten:

Omar was WEL met Umm Koulthoum getrouwd, maar Ali werd gedwongen.

Omar was WEL met Umm Koulthoum getrouwd, maar een andere (niet dochter van Ali).

Omar was NIET met Umm Koulthoum getrouwd: dit is een leugen.

Omar was met Sukaina bint Ali getrouwd; niet met Umm Kalthoum

Umm Koulthoum is Sayyeda Zaynab:
Onjuist, dit zijn twee aparte personen.

Umm Koulthoum heeft geen graf:
Sjiieten menen dat Umm Koulthoum in Damascus ligt begraven. (Op de plaats van Sayyeda Zaynab), terwijl wij (soennieten) geloven dat Sayyeda Zaynab begraven ligt in Cairo, en niet Damascus zoals de Sjiieten menen. Dit verklaart dan dat de sjiieten dit argument slechts als smoes gebruiken om hun ‘versie’ te legitimeren.

Umm Koulthoum was te jong:
Dit is eveneens een non-argument: Moslims consumeren een huwelijk altijd pas NADAT de vrouw volwassen is. Dit is niet meer dan logisch…

Umm Koulthoum ibn Ali was getrouwd met Katheer, de zoon van Abbas ibn Abdul Mutallib.

 

Omar trouwde met Umm Kalthoum de dochter van Ali

Op een extremistische (Rafidhi) Sjiitische pagina vragen sjiieten zich af hoe ze met dit onderwerp moeten omgaan. ‘Wat moet ons antwoord hierop zijn, er schijnen teveel (shia) bewijzen te zijn. Kunnen we het ontkennen? Zo niet, hoe kunnen we dit verzoenen met ons geloof?’

 

Sjiitische geleerden en vooraanstaanden die erkennen dat Omar met Umm Kalthoum (dochter van Ali) is getrouwd zijn o.a.:

De Sjiitische auteurs Muhammad Al-Hassun en Umm ‘Ali Mashkur hebben in hun boek (A’lam al-Nisaa al-Mu’minat) geschreven:
“…toont de rechtschapenheid van Omar aan, en de acceptatie van Ali van de trouwerij. Waarom zou Ali haar anders aan hem trouwen? Voor diegenen die de trouwerij ontkennen, of menen dat Ali zijn dochter onder dwang heeft afgestaan, willen Omar in een kwaad daglicht stellen…”

Een bekende Sjiitische website, Al-Shia.com, meldt het volgende: (als commentaar over een Shia Hadith waarin wordt bevestigd dat Umm Kalthoum met Omar trouwde, in “Furu Al-Kafi” (boek))
..omtrent Umm Koulthoum, die de dochter is van de Leider der Gelovigen Ali, Omar wilde haar hand vragen tijdens zijn (Omar’s) Kalifaat, in het begin weigerde Ali. Toen zei Omar wat hij zei, en heeft hij dat gedaan (e.g. trouwen met Umm Kalthoum bint Ali)..

De Sjiitische geleerde, Abu Qasim al Kufi (stierf in 352 A.H.), geloofde ook in dit feit.

Sheikh Tabarsi: (Sjiitische geleerde uit de 12e eeuw)
..Over Umm Kalthoum, zij is diegene die met Omar ibn al Khattab is getrouwd. Onze mensen zeggen dat hij (Ali) haar pas heeft laten trouwen na veel verzet, een aantal weigeringen en smoesjes. Uiteindelijk werd hij door omstandigheden gedwongen om het lot in Abbas ibn Abd al Muttalib’s handen te leggen, die haar trouwde aan Omar.

Het Aalim-netwerk van Al-Islam.org (grootste sjiitische website ter wereld) stelt:
Als het om de trouwerij gaat, ik denk dat dat verkeerd was. Als iemand deze gebeurtenis wilt gebruiken, moet diegene weten dat Omar met Ali en Fatima’s dochter trouwde (Umm Kalthoum). Daarnaast, toen Omar aan Ali vroeg om haar te trouwen, Imam Ali dit weigerde..

Ayatollah Fadlallah (Libanon, grote Marja):
Vraag: ´Is het correct (Sahih overlevering) dat Sayyidah Umm Kulthoum, vrede zij met haar, met Umar ibn al Khattab trouwde, of zijn dit (valse) beschuldigingen?´
Antwoord: ´Dit is wat in de correcte overleveringen is overgeleverd.´

Grootgeleerde Al-Khoei:
Vraag: Is het Saheeh (authentiek) dat de Tweede Kalief (Omar) met de dochter van de Imam (Ali) is getrouwd, vrede zij met hem?
Antwoord: Zoiets is vermeldt in de geschiedenisboeken en overleveringen.
Agha al-Tahrani
Al-Hurr Al-‘Amily
Al-Muhaqqiq al-Ardabili
Sheikh Abu Jaafar al-Tusi
Fadil al-Hindi
Mohamad Soleiman-Peneh
Hisham ibn Salim al-Jawaliqi

 

Vooraanstaande sjiitische geleerden die ONTKENNEN dat Omar met Ali’s dochter trouwde zijn o.a.:
Sheikh Mufid
Alama Al-Hilli

Muhammad Nishapuri

 

Shi’sme erkent het huwelijk van de dochter van Ali radiallahu anhu, Umm Khultum met Umar ibn khattaab radiallahu anhu 

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ( عليه السلام ) لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ . يقول المجلسي موثق21/197 يقول البهبودي صحيح3/121)

Vertaling:

Hameed bin Ziyad van Ibn Samaa’ah van Muhammad bin Ziyad van Abdullah bin Sinan van Muawiyah bin Ammar van Abu Abdullah (AS): “Ik vroeg aan de Imam over de vrouw wiens echtgenoot is overleden, is het noodxzakelijk dat zij haar periode van ‘iddah in haar huis of kan dat waar zij dat wil? De Imam zei: “Waar zij dat wenst, want Ali (AS) kwam naar het huis om Umm Khultum mee te nemen toen Umar ibn khattab overleed“.

Bronnen:

Usul al Kafi, vol. 6, p.115, hadith #1

Muhammad Baqir al Majlisi zegt dat deze hadith “Muwatthaq” is, i.e. betrouwbaar Mir’aat al Uqul, 21/197

Allamah Bahbudi, die Sahih al Kafi schreef, heeft deze hadith opgenomen in zijn Sahih. Zie Sahih al Kafi 3/121

Majlisi I, de vader van Majlisi heeft het sahih genoemd in Rawdah al Muttaqun vol.9, p.89

Al-Majlisi I (Al-Majlisi’s Father) said this hadeeth is Sahih in RawDah Al-Muttaqqoon, vol. 9, pg. 89

Al Milaani zegt het is Sahih al Sanad in Tazawwaj Umm Khultum – Umar, p.28, en Mahaadiraat fi I’tiqaadaat vol.2. p.696

 

 

 PSD Screenshot van Ahlalbayt jongeren

http://gift2shias.com/2010/12/18/umars-marriage-to-umm-kulthum/

https://www.facebook.com/sheikhmumtazulhaq/posts/464232517024477

http://www.schiiten.com/backup/AhlelBayt.com/www.ahlelbayt.com/articles/sahabah/umm-kulthoom.html

https://www.facebook.com/groups/RevisitingTheSalaf/permalink/174495286093427/

 

  • De nederlandse vertalingen van de Qur’aan zijn genomen uit: De Edele Koran
  • Vertaald en bewerkt uit het artikel geschreven door: Ibn al-Hashimi.

 

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ali, Karamallahu Wajhu | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Uthman, Omar en Abu Bakr een vooraanstaande Metgezel. Het was de (vierde) Kalief die zijn dochter Umm Kalthoum liet trouwen…
  2. Was Ali “onfeilbaar”? | Sjiieten-ONTMASKERD - […] zijn. De vraag aan hen is nu als volgt: als dit is wat jullie geloven, hoe kan het dan…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.