Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Paradox: De Shia ‘Mahdi’ is een bloeddorstig lafaard

 

Bismillah,

Een bijzonder dogma waar de Shi”a mee te maken hebben is het feit de langverwachte “Mahdi” niet geboren was, en zijn vader geen kind had, noch was zijn moeder, waarvan onbekend is wie het was, in verwachting noch vruchtbaar.

Het feit dat de Shi’itische credo van mening is dat deze grote redder van de mensheid niet uit de baarmoeder, maar de rechter dij is geboren [als compensatie voor het feit de dienstmeid geen tekenen van zwangerschap zag bij de onbekende vrouw] is niet de enige zorg van het Shi’isme.

Er wordt namelijk gesteld dat deze “Mahdi” de wereld zal verlossen en mensen weer op zal wekken op hen te bestraffen, waaronder de vrouwen van de Profeet. Uitgerekend de vrouw op wiens schoot de Profeet vrede zij met hem zijn laatste adem uitblies. Deze ‘redder’ van de mensheid zal niet alleen een oorlogsmisdadiger zijn, maar ook een sadist en een bloeddorstig type, getypeerd als een passievol moordenaar.

De volgende Shi’a overlevering licht toe hoe vredelievend deze “Mahdi” is, waarvoor de Shi’a de afgelopen 6 eeuwen 1/5 van hun inkomen neerleggen onder het mom van “Khums”, om dusdanig zijn komst te bespoedigen.

 

بحار الأنوار – ج ٥٢ – الصفحة ٣٥٤
عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد لو كان من آل محمد لرحم

“Op autoriteit van Abu Ja’far [Imam al Baqir], alayhi salaam, dat hij zei: “Als de mensheid erachter komt wat Al Qaa’im [Mahdi] zal doen wanneer hij komt, zouden ze hem liever niet willen zien door de moorden die hij zal plegen onder de mensheid. De meeste mensen zullen zeggen “Hij is niet van de Ahl al Bayt van de Profeet Muhammad, als hij dat was, zou hij zeker compassie hebben [jegens de mensen].

[Bihaar al Anwaar, volume 53, p.354]
[Kitaab al Ghaybah, Al Nu’maani, p.238]

 

Terwijl de Shi’a in hun gebedshuizen vele liederen zingen ter ere van deze sadist, vragen we ons af waarom geen enkele preker, literair boek ten behoeve van de jongeren deze feiten omtrent de langverwachte Mahdi toelicht? Hij is immers DE man waar iedereen op wacht.

Zijn karakter en handelen in detail:

 

يروي المفيد عن أبي عبدالله أنه قال
إذا قام القائم من آل محمد عليهم السلام أقام خمسمائة من قريش فيضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخر حتى يفعل ذلك ست مرات

Op autoriteit van Abu Abdullah [Imam al Sadiq] dat hij zei: “Wanneer de Qaa’im van de familie van Muhammad vrede zij met hem zal rijzen, zal hij 500 doden van de Quraysh opwekken en hun onthoofden, vervolgens nog 500, dit zes keer herhalend. [Kitaab al Irshaad, Mufid]

____________
أن المنتظر يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو قتلهم
المجلسي في بحار الأنوار 52/ 318

 

Hij “De Qaa’im” zal tussen de Arabieren lopen en hen slachten
[Bihaar al Anwaar, Muhammad Baqir al Majlisi, volume 52, p.318]

Tot slot de vraag aan de Shi’a. Waarom is volgens het Shi’isme, deze moordlustige passion killer al eeuwen aan het schuilen omdat hij bang is om gedood te worden? Dit is immers te lezen in de meest autoritair Shi’a hadith boek:

 

– محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن الحسن بن معاوية، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، قلت: ولم؟ قال: إنه يخاف – وأومأ بيده إلى بطنه – يعني القتل

”Ik hoorde (Imam) Abu Abdallah (AS) zeggen: ”De persoon die de macht zal grijpen op aarde zal uit het zicht van de mensen verdwijnen, voordat hij dat doet (i.e. de macht op aarde zal hebben). Ik vroeg toen, ”Waarom zal hij dat doen? (i.e. schuilen)? Hij zei: ”Hij zal bang zijn” en toen wees hij (de imam) naar zijn borst wijzend naar dat hij vermoord zou kunnen worden”.

Bron: Al Kafi, volume 1, overlevering 9

 

 

 

Hetzelfde is opgenomen in vele andere boeken waaronder كتاب الغيبة – محمد بن إبراهيم النعماني – الصفحة ١٧٠ Kitaab al Ghaybah van Muhammad bin Ibrahim an Nu3maani, p.170

 

Is dit de Islam? Is dit logica? Nee, dus onze oproep aan sjiieten is dan ook om hun verzonnen en valse sekte te verlaten en de Islam te omarmen. Want weet, (sjiieten die dit lezen) dat u op de Dag des Oordeels ter verantwoording zult worden geroepen voor het negeren van deze en andere artikelen die het sjiisme ontkrachten.

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. In de waan van de rechterdij: Imam Mahdi | Sjiieten-ONTMASKERD - […] over de geboorte van de 12e Imam, die eeuwen terug tot tweemaal in occultatie zou zijn gegaan [schuilen uit…
  2. De Mahdi (volgens moslims en een weerlegging op de sjiitische “Mahdi”) | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Lees meer: Paradox: De Shia ‘Mahdi’ is een bloeddorstig lafaard […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *