Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Afghaanse terroristen sluiten zich massaal aan bij Syrische regeringstroepen.

De Syrische oorlog is al lang geen oorlog meer tussen het volk en diens leider. Vanaf het begin van de oorlog waren er Iraanse Revolutionaire Gardeleden aanwezig in Syrië die het Leger van Assad instructies gaven. Dit soort groepen zijn met medeweten van de Iraanse en Iraakse overheden naar Syrië gestuurd.

Het is overduidelijk dat de oorlog voornamelijk een oorlog is tussen aan de ene kant de Syrische burgers (soennieten), en aan de andere kant de Regering Assad met zijn sjiitische bondgenoten (Irak, Hezbollah/Libanon en Iran). Hierover hebben we enkele jaren geleden een nieuwsbericht gepubliceerd.

Iraakse stammen in samenwerking met IS hebben de afgelopen maanden veel overwinningen geboekt ten nadele van de Iraakse en Syrische overheid: De Iraanse sjiitische leiders zitten hierdoor met hun handen in het haar: In Syrië kunnen de ‘machtige’ leden van Hezbollah, Assad en Iran het niet voor elkaar krijgen om een overwinning te boeken, en in Irak zelf dreigt een nog grotere nederlaag voor de sjiitische leiders die al decennia proberen om de soennitische burgers achter te stellen. Het volk heeft daar blijkbaar genoeg van. De reden dat ISIS grote winsten boekt op de grond, heeft er niet altijd mee te maken dat de burgers ISIS steunen; integendeel, vaak “steunen” ze ISIS omdat mensen zich in een uitzichtloze  situatie bevinden waarin IS hen beloofd om ze uit deze situatie zullen halen. Vanaf begin augustus 2014 komen er verhalen naar buiten dat ook veel Iraakse stammen zich keren tegen de daden van IS, waardoor de aanhang minder is dan vlak na de grote veroveringen.

Omdat het dictatoriaal regime in Iran haar macht in het Midden Oosten niet kwijt wil raken, grijpen ze sinds enkele maanden hopeloos naar een ietswat vreemde groep: de Hazara’s.

De Hazara-sjiieten zijn voornamelijk Afghanen die door zowel Iranezen alsook Afghanen worden gehaat. In Iran vinden we dierentuinen en pretparken met borden bij de ingang waarop staat:

“Verboden voor Afghanen en honden.” Hierover later meer.

 

De laatste tijd staat de toestroom van buitenlandse strijders, die aan de kant van de Syrische oppositie vechten bijzonder in de kijker, zeker vanuit Europa, waarbij steeds strengere maatregelen genomen worden. Er is echter een tweede beweging van duizenden buitenlandse strijders aan de gang, ditmaal aan de kant van het Syrische regime. Onder andere sjiietische Libanese, Irakese, Iraanse en Jemenitische strijders voegen zich bij de rangen van het overheidsleger in georganiseerde milities. Een opvallende factor echter, zijn ook Afghaanse sjiieten die zich aansluiten bij de strijd van de Syrische overheid tegen een uitbetaling van ongeveer 500 dollar per maand. Bronnen melden dat ze afkomstig zijn uit verschillende gebieden, en hun militaire training gekregen hebben door Iraanse netwerken.

De Afghaanse strijders in Syrië vinden voornamelijk hun oorsprong in drie plaatsen. De eerste groep zou de Afghaanse gemeenschap in Syrië zijn, daar al aanwezig voor het uitbreken van de oorlog. Velen wonen in de buurt van het graf van Zaynab, de dochter van de Profeet Mohammad, ten zuiden van de hoofdstad Damascus. Deze gemeenschap wordt op tweeduizend leden geschat, voornamelijk afkomstig uit de Perzisch sprekende Hazara, een sjiietisch volk uit centraal Afghanistan. De tweede, en tevens grootste groep, is afkomstig uit Iran, als vluchtelingen uit Afghanistan in de voorbije tientallen jaren. De derde groep zijn vrijwilligers die hun militaire training genoten bij Iraanse netwerken in Afghanistan.

Bij het uitbreken van de oorlog waren deze Afghaanse strijders vooral verzameld in de Irakese sjiietische militie Liwaa’ Abu Fadl al-‘Abbaas. Hoewel huidige informatie er op wijst dat ze een nieuwe militie gesticht hebben. Deze noemen ze Liwaa’ al-Faatimiyien, ofwel Brigade van de Fatimieden. De Fatimieden waren sjiietische heersers die tussen de 10de en 12de eeuw over Egypte heersten en uiteindelijk verslagen werden door Salaah ad-Dien al-Ayyoebi.

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Sjiitische terreurgroepen gaan net zo wreed tekeer als andere terroristen. (1) | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Afghaanse terroristen sluiten zich massaal aan bij Syrische regeringstroepen. […]
  2. EXTRA! Logo en foto’s nieuwe Afghaanse sjiitische terreurgroepering in Syrië duiken op. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] worden door het Iraanse regime geronseld om te strijden in Syrië tegen de Syrische burgers. Zeer opmerkelijk hierbij is…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *