Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Sjiitische overleveringen over de Profeet (vzmh)?

Dit wordt ons kortste artikel ooit. Veel langer hoeft het ook niet te worden, aangezien we hopen dat het gelijk duidelijk is voor al onze lezers, en dan met name voor de sjiitische lezers. De vier belangrijkste overlevering (Hadith) boeken van de sjiieten (Twaalvers)  zijn:

  1. Al-Kafi (Al Kulayni)
  2. Man la Yahduruhu Al-Faqih (ibn Babawaih al-Qummi/Sheikh Saduq)
  3. Al-Tahdib (Al-Tusi)
  4. Al-Istibsar (Al-Tusi)

Deze vooraanstaande sjiitische boeken (voor sjiieten de MEEST authentieke boeken), bevatten maar liefst om en nabij de 44.000 “overleveringen”. Hoeveel van deze overleveringen over de Profeet (vrede zij met hem) gaan? 644. Het gaat zelfs nog een stapje verder: Als we alleen Al-Kafi nemen; dit sjiitische boek bevat meer overleveringen (qua aantal) dan de soennitische boeken Bukhari en Muslim bijeen. In Al-Kafi komen we slechts 92 overleveringen tegen over de Profeet (vrede zij met hem). Wij herhalen: 92 overleveringen. Tel daarbij op dat zelfs de sjiieten menen dat ongeveer tweederde van Al-Kafi “zwak” (daeef) is en we weten allemaal hoe laat het is.

Ow, voordat we het vergeten: Vrijwel alle islamitische (soennitische) overleveringen in Sahih Bukhari en Muslim bevatten uitsprakenvan, of gaan over de Profeet (vrede zij met hem).

We hopen dat de sjiieten dit dit lezen, gaan nadenken over het feit dat ze zich “sjiiet” noemen, want zeg nou eens eerlijk: jij als mens zal niet profiteren van het sjiisme. Alleen de corrupte leiders verdienen geld en krijgen macht door jouw sjiiet-zijn. In de Islam gaat het om monotheïsme: en wat is er nou beter dan overleveringen over de Profeet (vrede zij met hem) te lezen die daarover gaan? De sjiitische “overleveringen” over de “Imams” zijn in de meeste gevallen verzonnen, geromantiseerd, zwak en spreken andere sjiitische overleveringen weer tegen.  Tot slot representeren de sjiitische overleveringen een andere religie dan de Islam.

 

Lees ook:

Moge Allah ons vergeven indien we een fout hebben gemaakt, amen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *