Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Sjiitische terreurgroepen gaan net zo wreed tekeer als andere terroristen. (1)

We roepen het al jaren, en eindelijk beseffen veel mensen dat misdaden door bijna alle groepen in het Midden Oosten worden gepleegd. Eind 2012 waren wij de eerste Nederlandse media-outlet die sprak over de aanwezigheid van Hezbollah-terroristen en Iraanse Revolutionaire Gardeleden op de grond in Irak. Deze terreurgroepen bevonden zich nog eerder in Syrië dan groepen die later bekend zouden worden als ISIS en Jabhat an-Nusra.

Begin april 2013 publiceerden we een overzicht van de voor- en tegenstanders van het Syrische regime. Hieruit blijkt dat de meeste slagkracht aan de zijde van de tegenstanders van het regime, komt van voornamelijk Syrische strijdgroepen (FSA/JN) terwijl het regime het moet hebben van buitenlandse terroristen.

Zowel voor- alsook tegenstanders van het regime plegen misdaden tegen de menselijkheid. Om je voor te schamen, als mens.. Grove politieke spelletjes worden er gespeeld in Syrië en Irak, waarbij de burgers het moeten ontzien.

Het afgelopen jaar zien we steeds vaker dat extreme sjiitische terreurbewegingen niet alleen meer mensen vermoorden dan de soennieten, maar dit ook op een wredere manier doen. Het sektarisch geweld in voornamelijk  Irak heeft anno 2014 naar ons mening dan ook het toppunt bereikt.

De voornaamste Pro-Al-Maliki terreurgroepen zijn:

 • Hezbollah (Iran, Irak, Libanon)
 • Asaib Al-Haq Brigades (Irak)
 • Abu Fadl Al-Abbas (Iraq)
 • De Revolutionaire Garde (Iran)

Kort gezegd ziet het plaatje van de strijdende groepen er in Syrië (en deels Irak) er als volgt uit:

TEGENSTANDERS VAN BASHAR AL-ASSAD

Vanuit Syrië:

Gematigde strijders:

 • ~60% Van de overgelopen SAA Soldaten (FSA)
 • Ook veel (seculiere) burgers maken deel uit van de FSA
 • Koerden (minder dan de helft; veel koerden hebben het vrij rustig gehad, tot vorig jaar)
 • Asyriers, Christenen: Relatief kleine aantal christenen en Asyriers vechten tegen Bashar
 • Veel FSA-leden maken de overstap naar meer religieuze groeperingen zoals JN, of opteren voor een Islamitische Staat

Religieuze strijders

 • Jabhat Al-Nusra (20.000 man)
 • Jaish Al Muhajireen Wal-Ansar (3.000 man)
 • Syria Islamic Liberation Front (SILF) (40.000 man)
 • Syria Martelaren Brigade  (18.000 man)
 • Tawheed Brigade (11.000 man)
 • Suqqour Ash-Sham Brigade (10.000 man)
 • Farouk Brigade (14.000)
 • Islam Brigade (1.000 man)
 • Islamitische Ahrar ash-Sham (25.000 man) (Syrian Islamic Front)

Vanuit andere landen dan Syrië:

 • Jabhat Al-Nusra (maximaal 3.000 man, voornamelijk uit Libië, Libanon & Saudi-Arabië)
 • Vrijwilligers vanuit de hele wereld, eigen initiatief: ~3500

 

VOORSTANDERS VAN BASHAR AL-ASSAD

Vanuit Syrië:

 • ~40% van het oorspronkelijke Arabisch Syrische Leger (SAA) (voornamelijk Alawieten)
 • Shabiha (groot aantal ‘publieke misdadigers’, dat de burgers martelt en afschrikt)
 • Kleinschalige milities, uitgemaakt van Christenen, Sjiieten, Druzen.

 

Vanuit Irak:

 • Overheid stelt luchtruim ter beschikking voor Iraanse vluchten
 • Koepelorganisatie: “Abu Fadl Al Abbas Brigade”
 • Mahdi Leger (Muqtada Sadr)
 • Badr Brigade
 • Miqdad Brigade
 • Irakese Hezbollah Brigade
 • Bepaalde divisies binnen het Irakese Leger, geautoriseerd door het Al Maliki-regime.
 • Kleinere sjiitische militie-groepen
 • Vrijwillige sjiitische burgers

Vanuit Iran:

 • Iraanse Revolutionaire Garde
 • Al Mahdi Brigade
 • Al Quds Brigade (Elitetroepen)
 • Vrijwillige sjiitische burgers
 • Militaire adviseurs en Basji

Vanuit Libanon:

 • Hezbollah (20-25.000)
 • Amal-beweging
 • Libanese Syrische Baath Partij-leden
 • Vrijwillige sjiitische burgers

Vanuit Yemen:

 • Duizenden Al-Houthi’s Sjiitische rebellen

Vanuit Palestina:

 • PFLP General Command – PLA
 • Gering aantal sjiitische vrijwilligers

Vanuit Turkije:

 • Alawieten (Adana) en sjiitische vrijwilligers

Vanuit Egypte:

 • Nasseri’s (Arabisch & links)
 • Nationalisten
 • Vrijwillige sjiitische burgers

Overig:

 • Sjiieten uit Pakistan (Afghanistan en India)
 • Sjiieten uit Bahrein
 • Russisch-Oekraïense (Oost-Europese) vrijwilligersleger

Wapenleveranciers, adviseurs e.d:

 • Rusland (Adviseurs, wapenexperts (en testers), materieel)
 • Iran (Soldaten, materieel, adviseurs)
 • China (Officieren, adviseurs, materieel)
 • Noord-Korea (~50 officieren)

De Druzen en Christenen in Syrië houden zich vergeleken met de andere groeperingen vrij afzijdig.

Het Westen, in samenwerking met Arabische landen, willen ISIS verslaan door middel van (lucht)aanvallen en het ondersteunen van de Koerdische en Iraakse strijdkrachten. Naar ons mening zal dit averechts werken, daar men de (soennitische) Iraakse bevolking alleen maar verder in het nauw zal worden gedrukt en zich hoogstwaarschijnlijk zullen verzetten tegen de aanvalstroepen. ISIS kan met maar op één manier verslaan; door de bron van het bestaan van ISIS weg te nemen, namelijk de agressie van de Iraakse/Iraanse overheid en de sjiitische milities.

Deze agressie werd kort na de (onprofessionele en ongefundeerde) beslissing van de voormalige Iraakse overgangsleider Paul Bremer geïnitieerd. Paul Bremer heeft het voormalige leger van Saddam (waar ook veel soennieten deel van uitmaakten) ontmanteld. Veel van deze ex-soldaten, tezamen met stammen, stamleiders en tegenstanders van Al-Maliki sterken elkaar tegen het regime in Baghdad.

Net als enkele soennitische strijdgroepen, maken ook sjiitische strijdgroepen zich schuldig aan het onthoofden, mutileren en martelen van burgers. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Iraakse regeringstroepen maken zich tevens schuldig aan extreme dierenmishandeling. Regelmatig worden lieve dieren op de wreedste manier verslonden door de laffe, onmenselijke en inhumane sjiitische leden van het Iraakse leger. Dierenrechtenactivisten hebben meerdere malen hun woede uitgesproken over het gedrag van de leden.

18+! Iraakse regeringssoldaten villen dieren (konijnen) levend, en pronken met hun daad. Ook worden er kikkers levend opgegeten.

http://www.liveleak.com/view?i=9fe_1383363981&comments=1 (Soortgelijk filmpje)

 

http://uk.reuters.com/article/2006/12/20/us-iraq-najaf-handover-idUKL2047588820061220

s1.reutersmedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk ons ander bericht hierover.

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. Sjiitische terreurgroepen gaan net zo wreed tekeer als andere terroristen. (2) | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Bekijk ons ander bericht hierover. […]
 2. De Iraanse dictatuur wordt nogmaals gered… door het westen. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] De sjiitische terreurmilities zijn net zo extreem en onmenselijk als de “soennitische” v… […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *