Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Sunnah in Iran: Soennieten overschrijden de 1.1 miljoen in Tehran, alleen…

 

De soennitische bevolking in Iran krijgt steeds meer aanhang. Dit, ondanks de verboden die de “Islamitische” Iraanse regering heeft opgelegd aan diens Soennietische bevolking na de revolutie van 1979.

 

Officiele Staatstelling

Nu een staatstelling is afgerond naar het aantal inwoners en de stroming die de inwoners volgen, is er veel bekend geworden omtrent Tehran’s (of Teheran) bevolking. Officiële statistieken leren ons dat het aantal soennitische inwoners van de Iraanse hoofdstad de 1.1 miljoen heeft overschreden. Dit is slechts een voorzichtige uitkomst aangezien soennieten er niet altijd (publiekelijk)  voor uitkomen dat ze de sunnah volgen. Een rustig leven na de bekendmaking is namelijk niet gegarandeerd in Iran.

Sjiietische websites melden echter dat het aantal veel hoger ligt dan de 1.1 miljoen.  Voor het eerst in de geschiedenis kent de hoofdstad dit soennietisch inwonersaantal. Tehran’s  inwonersaantal wordt geschat op 12 miljoen, wat erop neerkomt dat ruwweg 10% van de hoofdstad soennitisch is.

Milad-tower in hartje Tehran, Iran.

Vrijheid
Ondanks dit aantal, is het verboden voor de Ahlu Sunna wal Djamaa3ah (soennieten) om een moskee te hebben in Tehran. Als gevolg hiervan hebben de soennieten al een tijdje besloten om zelf hun huizen ter beschikking te stellen voor andere soennieten om erin te bidden. De Soennieten worden gedwongen om keer op keer van bidplek te veranderen omdat de overheid de privébidplaatsen sluit. Gedurende de vrijdagspreken en Aid-gebeden komt het zelfs wel eens voor dat ze helemaal geen bijeenkomsten mogen houden, waarna ze zich gedwongen voelen om in een sjiitische “moskee” te bidden terwijl dit tegen de leer in gaat!  Tijdens Eid al Fitr 2011 sloegen alle stoppen bij de Iraanse overheid door, want voor het eerst moesten Soennieten -VERPLICHT- achter een sjiitische imaam bidden. Zelfs wanneer de soennieten bij elkaar thuis of in een flat de gebeden willen verrichten krijgen ze te maken met de pro-sjiietische overheid die tegen iedere vorm van de sunnah of tawheed is. De overheid stuurt namelijk burgermilities (Basji) op de soennieten af. Ook in 2012 en 2013 deed het  vorige zich voor. Het “Barbara Streisand” effect is hierop van toepassing.

Tehran is de enige hoofdstad*** ter wereld waar je geen soennitische moskee vindt. Tevens vind je geen parlementariërs in het Iraanse parlement, alhoewel andere minderheden zoals de Joodse en Christelijke er wel (over)vertegenwoordigd zijn. Ook vindt je er volop Synagoges, Kerken en zelfs Tempels.

Sjiitische verdoezeling: Een lijst met zogenaamde “Sunni Moskeeën in Tehran”
In 2012 dook er op het internet plots een lijstje op van 9 ‘soennitische’ moskeeën in Tehran. De pro-Iraanse overheid propagandisten hebben alles op alles gezet om hun ‘punt’ kracht bij te zetten. Zoals we hierboven al hebben aangegeven zijn ook dit leugens en zijn het slechts (gesloten) privé bidhuizen, en geen ‘moskeeën’  met minaret waaruit de soennitische (islamitische) gebedsoproep (athan) klinkt. Wie houden deze mensen nou voor de gek? Doen alsof de soennieten in Tehran gelijk worden behandeld terwijl dat nooit zo is geweest.

Wij roepen alle mensen die de lijst aanvoeren, om met adresgegevens, foto’s, en bewijzen te komen waarop te zien en horen valt dat de soennieten in de “sunni gebedshuizen” in Tehran de Islamitische (sunni) Athan mogen uitroepen vanuit de minaretten. Niemand zal hier in staat zijn, daar er dus gewoon geen Soennitische Moskeeën zijn in Tehran. Basta.

“Iraans Falen”
De huidige machthebbers in Iran hebben op alle fronten gefaald. De “Islamitische” revolutie, gesteund door de sjiietische denkwijze van de overheid heeft ervoor gezorgd dat Iran procentueel het land is met een van de MEESTE vluchtelingen. Bijeffecten van de “revolutie” zijn onder andere zoals je al eerder kon lezen de afkeer jegens het sjiisme, de groei van het christendom binnen (en buiten) Iran zelf, en de massieve groei van de sunnah binnen Iran zelf. De redenen van deze afkeer kun je onder andere vinden op deze website; de leugens en vervalsingen gaan het verstand ver te boven!

Resumerend, is er een aspect dat absoluut niet over het hoofd kan worden gezien! Het gaat hierbij om de executies in Iran. In het jaar 2010 werden er in het openbaar 14 openbare executies uitgevoerd in de straten van Iran. In 2011 is dit aantal gestegen tot ten minste 50. Het totale aantal executies waarvan melding werd gemaakt in Iraanse staatsmedia steeg van 253 naar zeshonderd. (Amnesty-2012) Dit zijn slechts de officiele cijfers; het werkelijke aantal ligt zonder twijfel vele malen hoger. De reden die de Iraanse overheid aanhoudt voor het grootste deel in de executies (80%) is drugshandel. Het is algemeen bekend dat de soennitische bevolking in (o.a. Beluchistan) die openlijk de Sunnah verkondigen vaak worden geexecuteerd, onder het mom van “drugshandel”. Dit, omdat er aan de grenzen met Afghanistan en Pakistan redelijk veel drugshandel plaatsvindt. Vrijwel niemand zal het dus opvallen dat deze mensen worden geexecuteerd omdat ze “drugs” hebben verhandeld. Slechts de lokale bevolking weet wat de echte reden achter de executies zijn…

Niet alleen
Soennitische gelovigen staan bepaald niet alleen: in de afgelopen maanden pakte Iran ook dissidente advocaten, studenten, journalisten, politieke activisten, leden van etnische minderheden, filmmakers en mensen met internationale (media)connecties op.

Leden van minderheidsgroeperingen krijgen soms oneerlijke processen omdat ze geen Perzisch spreken. Toen de hoogste leider, ayatollah Khamenei in 2011 opriep om ‘valse religies’ te bestrijden, bond hij volgens Amnesty openlijk de strijd aan met evangelische christenen, bahai en soefi-moslims.
Het is jammerlijk dat de Iraniers die de “Islaam” de rug hebben toegekeerd in realiteit de echte Islaam nooit hebben gekend. Diverse satellietzenders speciaal gericht op de Iraanse bevolking, zoals Noer-TV, Wesal Haq Farsi en anderen,  ontvangen dagelijks telefoontjes van Iraniers die naar eigen zeggen nog nooit van de Sunnah hebben gehoord, en dat ze “niet anders weten” dan het Sjiisme. De Sjiieten vragen on-air waar ze betrouwbare boeken van de Sunnah kunnen kopen, maar dat is helaas erg moeilijk in een land dat de waarheid voor zijn burgers afschermt.

Enkele feiten:

 • Soennieten worden (vrijwel) niet vertegenwoordigd in het Parlement, de joden en vuuraanbidders wel.
 • Teheran kent geen 1 officiële ‘sunni’ moskee.
 • Soennieten mogen geen (nationale) zender lanceren in Iran.
 • Tevens hebben zij geen recht op zendtijd op de publieke zenders. (pakistanen, afghanen en koerden hebben dat wel)
 • De verkoop van soennitische literatuur is verboden.
 • Soennieten kunnen in Iran niet openlijk dawa verrichten.
 • Toen de Egyptische president in Tehran Abu Bakr en Omar prees, werd zijn speech afgekapt en vond er voor de kijkers thuis een ‘technische storing’ plaats.
 • Voor de laatste verkiezingen probeerde een soennitische leider (Maulana Abdulhamid) het tij te keren en hij vroeg aan Rohani of hij de regels wilde veranderen, en de bouw van een soennitische moskee in Tehran zou toelaten. Rohani stemde ermee in, waarna de meeste soennieten in Iran op Rohani stemden tijdens de presidentsverkiezingen in 2013. Van de gemaakte afspraken is niets gekomen!

Slot
De Sjiietische Moskeen in Iran worden onderhouden met staatsgelden, zijn versierd met gouden tinten en zijn door heel Iran te vinden.. De Soennieten daarentegen kunnen hun geloof bijna niet praktiseren in het openbaar maar hier komt langzamerhand verandering in. De Soennitische bevolking in Iran is tevens armer dan de rest en ze worden behandeld als derderangs burger.  De “Islamitische” revolutie in Iran heeft haar vruchten afgeworpen. Het zal, met Allahs wil niet lang meer duren voordat de ECHTE Islamitische revolutie tot diep in Iran zal doordringen. De presidentsverkiezingen van maart 2012 stuurt Iran in ieder geval die richting op: de Iraanse top ligt met elkaar overhoop. De sjiietische bevolking, Ahmadinejad, Khomeini, Rafsanjani en vele anderen hebben het niet meer zo met elkaar. De Iraniers zijn 2009 nog niet vergeten. Dat was het jaar waarin de Iraanse overheid hard optrad tegen mensen die het niet eens waren met de overheid. In 1988 werden al tienduizenden sjiieten gedood door de overheid in een massaslachting van tegenstanders. Vandaag de dag zien we dat de Iraanse overheid bijna overal in de wereld alsnog de macht wilt behouden en diens revolutie wilt verspreiden…

Iran telt anno 2012 officieel 76.000.000 inwoners. Het aantal soennieten bedraagt naar schatting tussen de 17.000.000 en 23.000.000. Voornamelijk regio’s als Kurdistan en Baluchistan dragen bij aan dit aantal. De Iraanse overheid ontkent dit aantal, maar eerlijk gezegd hadden we niets anders van ze verwacht.

De regio’s  waar voornamelijk soennieten wonen in Iran zijn in onderstaande kaart aangegeven:

 

In Artikel 12 uit de Iraanse grondwet kunnen we lezen dat de officiele staatsreligie van Iran de Twaalver Ja’fari is. In Artikel 13 lezen we dat de ENIGE erkende minderheden de Zoroastrisme, Joodse en Christelijke Iranezen zijn.

Sjiieten.nl is noch tegen Iran, noch tegen haar inwoners. 

 

 

Tot slot een aantal videos over de situatie in Iran:
-Korte video die het verhaal verteld over een Iraanse sunni-geleerde die na deze preek is veroordeelt tot 54 maanden cel.
http://www.youtube.com/watch?v=UK6P6zynyfM 

-Ahwaz, een van oorsprong Arabisch-Sjiietische stad krijgt op aansturen van de Rafidah-overheid bezoek van een “hoge” Sjiietische “Ayatollat” tijdens een (bi3a) feest die door de Rafida ook wel de “Grootste Aid” wordt genoemd. Dit, na aanleiding van de massale bekeerlingen van de Sjiietische Polytheistische bevolking in Ahwaz naar het Soennisme in het gebied. De bekeringen vonden voornamelijk plaats omdat de bevolking genoeg had van de (Arabische) discriminatie.
http://www.youtube.com/watch?v=yINZhraRLSo

Voor meer informatie, zie o.a: http://sonsofsunnah.com/

http://www.hrw.org/news/2013/11/09/iran-lift-restrictions-sunni-worship

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/iranian-sunnis-complain-discrimination-2014397125688907.html

No Sunnah Masjids in Tehran!

-sjiieten.nl 2012-

2 Comments

 1. Masha Allaah, moge Allaah de dwalende sjieten leiden.

 2. En toch vind ik het opmerkelijk dat iran stabiel is vergeleken met andere landen

  Elke partij ongeacht welke geloof het heeft, heeft minimaal een zetel in het parlement.

  Artikel klopt gedeeldelijk voor 95 %

  Alla behoed jullie ws

  EDIT ADMIN: Laten we zeggen dat de emmer bijna is overgelopen, nietwaar? Nope, geen Sunni zetels; bevestigd. In welke opzichte is Iran stabiel? In het feit dat de onderdrukte bevolking moet doen wat de overheid eist? In het feit dat overal in het land mensen van hun vrijheden worden ontdaan? Geloof me op mijn woord dat zodra het nogmaals een chaos wordt zoals in 2009, dat het Sjiisme aan de top daar niet zal overleven. Zelfs Ahmadinejad wankelt met de shia leiders in Tehran. 😉

Trackbacks/Pingbacks

 1. Iran verbiedt moslims het Aid-gebed in Kurdistan. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Human Rights Watch (HRW) tikt Iran regelmatig op de vingers omdat zij de soennieten in dat land onderdrukken. HRW…
 2. Sudan roept de Iraanse taqiyyah een halt toe, net als veel andere landen. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] gedrag van de Iraanse overheid veel mensen de strot uit komt. Want wisten jullie dat de ruim 1 miljoen…
 3. De Iraanse dictatuur wordt nogmaals gered… door het westen. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] van 2003. Terwijl de soennieten weten dat de Iraanse overheid burgers in eigen land achterstelt (soennieten, bahai, […]
 4. Vergelijking: Soennieten in Iran vs. Sjiieten in Saudi-Arabië. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] constitutionele civiele en religieuze rechten, voor de ruim 1 miljoen soennieten in Tehran is het verboden om een soennitische moskee…
 5. De situatie voor Iraanse moslims verergerd met de dag. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Een simpel voorbeeld: In de hoofdstad Tehran (waar ruim 1 miljoen soennieten wonen) vindt men geen enkele soennitische moskee.…
 6. Soennitische gebedshuis in Tehran gesloten tijdens “week van de eenheid”. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] nota bene tijdens deze week een soennitisch gebedshuis in Tehran gesloten. Waarom geen moskeeën? Moskeeën kennen de ruim 1…
 7. Iraanse dictatuur sloopt soennitische gebedskamer in Teheran, moslims boos. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] we jullie al over de schrijnende situatie waarin de ruim 1 miljoen soennieten uit Teheran leven. Het Iraanse regime…
 8. Saudi-Arabië executeert sjiitische terreurleider al-Nimr. | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Sjiieten in Saudi-Arabië genieten over veel meer vrijheden dan de soennieten in Iran. In Saudi-Arabië beschikken de sjiieten bijvoorbeeld…
 9. Iraanse meisjes in de gevangenis: wachtend op de dood (executie) – fotoportret | Sjiieten-ONTMASKERD - […] soennieten, en leden van de bahaï-gemeenschappen ernstig onderdrukt. In de hoofdstad van Iran, Teheran, is het de 1 miljoen…
 10. Rohani is erg tevreden over Europa (satire) | Sjiieten-ONTMASKERD - […] terug op een geslaagde Taqiyyah-periode. Zijn ‘periode’ heeft vruchten afgeworpen! Burgers onderdrukken in eigen land, tieners ophangen, koerden executeren…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *