Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

[Sunni-Shia debat] Sjiitische ‘Ayatollah’ vernedert zichzelf.

Staat in de Koran dat Abu Bakr en Omar radi Allahoe anhoema ongelovige in zijn? Sunni vs. Shi’a. Natuurlijk zullen de sjiitische geleerden hun volgers wijsmaken van wel, maar wie de Koran leest weet dat de sjiitische bewering kant noch wal slaat. Op talloze plaatsen worden de Metgezellen (waaronder Abu Bakr en Omar) geprezen. We hebben reeds een artikel gepubliceerd die het sjiitische standpunt van top tot teen met de grond gelijk maakt. We vragen de sjiitische kijkers dan ook om het filmpje te bekijken, met ons artikel in het achterhoofd. We hopen dat de Koranverzen duidelijk zijn.

In dit filmpje zien we hoe een vooraanstaande sjiitische geleerde, namelijk ‘Ayatollah’ Hassan Allahyari in debat gaat met een soennitische imam op Live TV. We kennen Allahyari van zijn bekende anti-soennitische uitspraken die hij doet op zijn talloze satellietzenders. Ook op YouTube vinden we veel van zijn onsmakelijke en haatzaaiende filmpjes terug. Velen kennen hem van een video waarin hij, als Sjiitische “AYATOLLAH” de Koranverzen niet eens fatsoenlijk kan uitspreken. Awippe.

 

 

Click here to learn more

 

 

Bismillah. Met de Koran in handen kan men ieder sjiitische theologische standpunt met de grond gelijk maken. Terwijl het sjiisme zich tegen de Metgezellen en de Vrouwen van de Profeet keert, lezen we in de Koran terug dat Allah (de Verhevene) zijn KALMTE laat neerdalen op Abu Bakr (9:40), of wat te denken van de Koranverzen waarin Allah zegt dat Hij tevreden is over de Muhadjirien en Ansaar (9:100)? Of de Koranverzen die de Vrouwen van de Profeet de “Moeders der Gelovigen” noemen, en hen zonder enige twijfel als Leden van het Huishouden tellen (33)?

We kijken nu naar een andere Koranvers die gaat over twee Metgezellen, namelijk Abu Bakr en Omar. In vers 49:2 lezen we dat Allah deze twee Metgezellen aanspreekt met “O jullie die geloven”. Zowel sjiieten alsook soennieten erkennen dat dit vers over de Shaykhayn gaat (twee sheikhs). De sjiitische geleerden durven echter het begin van de Koranvers vrijwel niet uit te spreken, omdat ze dan erkennen dat Abu Bakr en Omar tot de Gelovigen behoren, maar proberen met hocus-pocus trucjes hun volgers te laten geloven dat Abu Bakr en Omar in de Koranvers juist op een slechte manier worden aangesproken. Niet alleen spreekt dit het gezond verstand en alle andere Koranverzen tegen die over de Metgezellen gaan, het zet de sjiitische geleerden in een hoek wanneer zij met soennieten hierover debatteren.

We zien hier een debat tussen de bekende sjiitische prediker uit de VS, “Ayatollah” Hassan Allahyari en de soenniet Sayyed Khobaib Sadaat (host). Allahyari (sjiiet) noemt de Metgezellen “Kuffar”, en probeert zijn standpunt kracht bij te zetten maar zoals we hierboven al hebben vermeld, is de Koran genoeg om het sjiisme te ontmaskeren dus ook hier zal Allahyari met zijn staart tussen zijn benen vluchten.

(De sjiiet probeert overleveringen uit Bukhari en Koranverzen te manipuleren en meent dat Allah de eerste was die slecht spreekt over de Metgezellen)

Allahyari: Dit staat in de Koran

Host: Wat zegt Allah over de Metgezellen?

Allahyari: Noch ik noch Abdullah ibn Saba hebben Gabriel (AS) omgekocht om deze Koranverzen te openbaren. Bukhari heeft dit overgeleverd.

Allah heeft de eerste vijf verzen van Surah Hujurat (49) geopenbaard om Abu Bakr en Omar te veroordelen.

Ze spraken op een harde manier in het bijzijn van de Profeet (vrede zij met hem), ze spreken slecht (PS: dit zijn uiteraard sjiitische leugens!).

Ik zal het uitleggen, de Koran veroordeeld hen, even geduld Allah zegt zelfs dat ze ongelovig zijn. (leugens)

Host: Ben je klaar?

Allahyari: Nee ik ben niet klaar.

Host: Je zei dat Allah Abu Bakr en Omar veroordeeld in Surah Hujurat? Ik zal de Koranvers even oplezen.

Allahyari: Ik ben nog niet klaar! (PS: Allahyari durft de Koranvers niet op te noemen Live op TV)

Host: Je komt met een bewering, laten we luisteren naar het antwoord.

Allahyari: Ik heb niks beweerd.

Host: Jouw bewering is een beschuldiging jegens de Koran!

Luister, de manier waarop je de eerste verzen van Surah Hujurat “uitlegd” is niet wat we uit de Koran kunnen halen. Je bent een leugenaar. Je liegt zelfs over de vertaling.

Allahyari: Ok, laat me de vers dan oplezen dan mag jij me verbeteren.

Host: Ik ben je nu al aan het verbeteren! Je begrijpt de Koranvers niet eens. (PS: Jullie kunnen zelf de Koranvers erbij nemen en voorlezen)

Allahyari: Laat me de vers oplezen, mag dat? Host: Ja.

Kunnen jullie me goed horen? Ja?

In Surah Hujurat, beste vrienden, open het boek Kitaab Tafseer van Bukhari en andere Koranexegeses zij zeggen hetzelfde met consensus dat de verzen zijn geopenbaard over Abu Bakr en Omar. (PS: Nogmaals durft Allahyari de Koranvers niet op te noemen)

De verzen zijn geopenbaard om Abu Bakr en Omar te veroordelen (leugens). Vijf verzen waren geopenbaard. Zij zijn ongelovig.

Host: Astagfirullah! (Ik zoek vergeving bij Allah!) Omtrent je laatste bewering, ik weet waar de Koranverzen over gaan. Het klopt dat ze…

Allahyari: Laat me uitpraten, daarna kun jij praten. Host: Ok.

Ok, ik bewijs het ongeloof van Abu Bakr en Omar. Dit is Bukhari  en de consensus van andere Koranexegesen over dit vers.

Host: Astagfirullah! Moge de Vloek van Allah op jou en soortgelijke leugenaars rusten.

Allahyari: Ze verhieven hun stemmen in het bijzijn van de Profeet (leugen). Als je bij een rechter bent doe je dat niet.

Het vers gaat als volgt: “Voorwaar, degenen die hun stemmen verzachten in de aanwezigheid van de Boodschapper van Allah: zij zijn degenen wier harten Allah heeft beproeft op Taqwa. Voor hen is er vergeving en een geweldige beloning.” (49:3)

Host: Okay, we hebben genoeg gehoord van je. Je uitleg mag je bij je houden, je hebt de vers opgenoemd en genoeg tijd gehad om te praten. Luister nu naar mijn antwoord.

In de Koran lezen we “…Allah’s vloek afroepen over hen die liegen.” (3:61)

Wie Koranverzen verzint of erover liegt (praten/uitlegd zonder kennis) heeft ongeloof gepleegd.

Ten derde, de hoofdstukken in Bukhari die over Omar en Abu Bakr gaan, de verzen uit Surah al Hujuraat zijn verzen waarin de Metgezellen worden opgevoed en gecorrigeerd en behoort tot de etiketten waarmee Allah subhana wa ta’ala de Sahaba hun gedrag perfectioneerde!

De Koranvers zegt niet “Jullie zijn ongelovig geworden”, de Edele Koran zegt:

“Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Satan.

O jullie die geloven, plaatst julliezelf niet vóór Allah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend. (49:1) O jullie die geloven, verheft jullie stemmen niet boven de stem van de Profeet en spreekt niet luid tegen hem, zoals sommigen van jullie luid tegen elkaar spreken, anders zullen jullie daden vruchteloos worden, terwijl jullie het niet beseffen. (49:2)

Nota bene de eerste woorden hier zijn “O JULLIE DIE GELOVEN!” Nergens lezen we hier “O jullie afvalligen of ongelovigen”

Jullie (shia) negeren altijd de verzen die ervoor en erna komen. Is dit niet duidelijk? De Koranvers spreekt heel jouw (ongefundeerde) betoog tegen. Allah spreekt de Metgezellen aan met “O jullie die geloven”.

Mensen zoals jij (rafidhi), overdrijvers en takfiri’s proberen de betekenis van de Koran te veranderen om de Waarheid van het volk te verbergen.

“O jullie die geloven, verheft jullie stemmen niet…”

Allah bevestigd de Iman (geloof) van de Metgezellen! Allahu Akbar. Allahu Akbar. (Hij herhaalt enkele zaken)

Ik adviseer jou (Allahyari) om de Shahada (geloofsgetuigenis) hier uit te spreken zodat je moslim wordt en het sjiisme achter je laat want je weet niet eens wat de Koran zegt.

Allah spreekt goed over ze, en jij komt hier het tegenovergestelde beweren? Vrees Allah.

In dezelfde Bukhari, waarover jij liegt, lezen we in het laatste stukje van de overlevering over de vers, dat Omar Ibn Al Khattab zijn stem zo zacht zou spreken dat mensen hem niet hoorden en de Profeet  hem zou vragen om datgene wat hij zei te herhalen opdat hij hem zou verstaan.

“Voorwaar, degenen die hun stemmen verzachten in de aanwezigheid van de Boodschapper van Allah: zij zijn degenen wier harten Allah heeft beproeft op Taqwa. Voor hen is er vergeving en een geweldige beloning.” (49:3)

Mr. Allahyari, we hebben de Koranvers gelezen en we begrijpen het. Jij hebt gefaald.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *