Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Twee leden van vooraanstaande sjiitische familie uit Libanon, in Engeland bekeerd tot de traditionele Islam!

Elhamdoe lillaah, twee leden van een vooraanstaande Shi’itische familie uit Libanon bekeerd tot de islaam, na het uitgebreid bestuderen van boeken. Beiden worden sterk tegengewerkt en zelfs bedreigd door hun familie, maar beiden zijn standvastig in hun voornemen en hebben de schoonvader  van een broeder in Manchester de opdracht gegeven hen een islamitische (Soennitische) djanaazah te geven wanneer hen wat overkomt. Moge Allaahoe Ta’aala hun tawbah accepteren hen standvastig houden op de haqq tot aan hun dood.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.