Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Volgens de sjiieten zijn Al-Khoei en Al-Sistani ongelovigen.

Er zijn vele duizenden tegenstrijdigheden die we kunnen vinden binnen het sjiisme. Dit is niet meer dan logisch aangezien er 1 Waarheid is, en daarbuiten ontelbaar veel afdwalingen zijn.

We weten allemaal dat prostitutie Haram (verboden) is.  Het verbod op prostitutie (muta) is een bekend feit, zelfs onder (gematigde) sjiieten dus hierover hoeven we het eigenlijk niet meer te hebben. Ondanks dit alles hebben de sjiieten leugens in het leven geroepen over de Ahlalbayt en sommige Imams in de hoop hun volgers niet kwijt te raken.

Vaak nemen ze moslim (soennitische) geleerden, en schrijven zij hen uitspraken toe die deze geleerden of moslims nooit hebben gedaan. Dit doen zij vooral met Imam Ja’far Saadiq (moge Allah hem genadig zijn).

Zo zeggen ze dat deze moslim de volgende uitspraak heeft gedaan (dit staat uiteraard tevens in de sjiitische boeken).

 

 “Imam Sadiq heeft [volgens Shi’a hadith] “gezegd”: “Mut’ah [tijdelijk huwelijk] is mijn religie en de religie van mijn voorvaderen, dus degene die het praktiseert, handelt in lijn met ons geloof (sjiisme), en degene die het nalaat, praktiseert dit geloof niet. Sterker nog, hij praktiseert een ander geloofde zoon dat is verkregen uit Mut’ah is beter dat een zoon dat is verkregen uit een permanent huwelijk, en degene die Mut’ah ontkent is een KAAFIR murtad/afvallige“.

 

In het Arabisch: عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد

 

Wie zegt dit? Supposedly, Imam Ja’far as Saadiq, [iets dat de Shi’a aan hem hebben toegeschreven en iets waar hij vrij van is, nogmaals].
Waar zegt hij dit? Dit is overgeleverd in het sjiitische boek ‘Minhaj al Saadiqin’, p.356, door Faiz al Kashaani.

 

Dit is toch te gek voor woorden? Bastaardkinderen zijn dus volgens deze extreme sjiieten beter dan jan alleman! Veel ‘gematigde/onwetende’ sjiieten zijn dus ongelovig volgens de autoritaire sjiitische literatuur. Hier blijft het niet bij, want nu volgt een extreem belangrijke tegenstrijdigheid.

De oppergeleerde van de Shi’a uit dit tijdperk, Al-Sistani, heeft op zijn website een vraagstuk geplaatst met daarbij zijn antwoord.

Vraag: “Is het toegestaan om Mut’ah te verbieden, al dan niet tijdelijk?”
Antwoord: “Toegestaan”

Bron: de officiële website van de corrupte sjiitische leider Al-Sistani. Onderwerp 203. Sistani is een man die wordt gevolgd door de grootste gedeelte van de Nederlandse Shi’a. Al-Sistani is tevens opvolger en plaatsvervanger van ‘Ayatollah’ Al-Khoei.

 

Nu willen wij de sjiieten vragen hoe het mogelijk is dat zo’n ongelooflijk grote tegenstrijdigheid jullie niet bezighoudt met het bestuderen van het sjiisme. Zijn Al-Khoei, Al-Sistani en daarmee miljoenen sjiieten voer de hele wereld ongelovig volgens de eigen sjiitische literatuur? Of klopt heel het sjiisme gewoon niet?  (hint!) 😳

Wij willen jullie slechts helpen in het vinden van de Waarheid. De Islam is een mooi en makkelijk geloof; zet je af van de corrupte sjiitische leiders die hun onderdanen en volgers expres dom willen houden maar wel hun vrouwen en geld innemen.

 

Tot slot willen we de sjiieten vertellen dat Imam Ja’far Sadiq een ‘soenniet’ was. Sterker nog: hij stamt af van Abu Bakr Assidique, de eerste Kalief!

Disclaimer: Verre zijn de nakomelingen van Sayyidna Ali ibn Abu Talib radiallahu anh van de leugens die de Rawaafid aan hen hebben toegeschreven.

 

Sistani Khoei en leugens over Muta

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *