Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Volgens sjiitische bronnen zijn de “Eerste Drie” legitiem.

Bismillah. Het is algemeen bekend dat de Metgezellen (moge Allah tevreden zijn over hen) tevreden waren met elkaar. Het is niet voor niets dat de kinderen en kleinkinderen van de Eerste Khaliefen met elkaar trouwden, en zij hun kinderen de namen gaven van de andere Khaliefen. Zo liet Ali zijn dochter Umm Kalthoum trouwen met Omar ibn Al Khattab en vernoemde Ali zijn kinderen naar Abu Bakr.

De meeste sjiitische literatuur zijn gebaseerd op onislamitische uitspraken van sjiitische predikers. Hier en daar hebben zij stukken overgenomen (en aangepast) uit soennitische bronnen. Een boek dat iedere sjiiet kent, is Nahj al-Balagha. Hierin vinden we enkele brieven en verhalen die het sjiisme met de grond gelijk maken. We richten ons nu op de zesde brief.

 

De eerste drie Khulafa legitiem volgens Shia bronnen!:

Volgens een hele prominente Shia boek genaamd Nahj al-Balagha, heeft Ali radi Allahoe anhoe een brief gestuurd naar Mu’awiya radi Allahoe anhoe, toen hij tegen hem rebelleerde, met het volgende:

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى

Vrije vertaling: “Waarlijk, de mensen die trouw hadden gezworen aan Abu Bakr, Umar en Uthman, hebben trouw gezworen aan mij met dezelfde basis en principen als dat van hen. Iemand die aanwezig was, heeft geen recht om hier tegenin te gaan en iemand die niet aanwezig was heeft geen recht om zich hiertegen te verzetten. En waarlijk, de Shura (consultatie) is enkel het recht van de Muhajireen (Emigranten) & Ansaar (Helpers). Dus wanneer zij een man als hun Imam kiezen, dan is dit met de tevredenheid van Allah. Als iemand tegen deze beslissing gaat, dan moet hij overgehaald worden om de rest van de mensen te volgen. Als hij weigert, vecht dan tegen hem voor het verlaten wat geaccepteerd is door de gelovigen. En Allah zal hem laten dwalen en niet leiden.” (Nahj al-Balagha, zesde brief)

Analyse:

Shia geloven dat Sayyiduna Ali’s goddelijk gekozen was, Ali schrijft naar Muawiya dat zijn leiderschap is gebaseerd op de keuze van de Muhajireen & Ansaar, hij zegt niks over goddelijk gekozen! Daarnaast doen Shia takfir op de Muhajireen & Ansaar en Ali (rd) baseert zijn leiderschap op hun keuze.

Hiermee bevestigt Ali (rd) de legimiteit van de leiderschap van de eerste drie Khulafa, hetgeen bij Shia een doodzonde is. Integendeel, hij zegt dat hij op dezelfde manier gekozen is en dat Allah hier tevreden mee is.

Indien Ali (rd) een goddelijk gekozen Khalief was, waarom zegt hij dat de tevredenheid van Allah is met de keuze van de Muhajireen & Ansaar die in eerste instantie Abu Bakr hadden gekozen? De Muhajireen en Ansaar bij het plaatsje Saqifa die Abu Bakr (rd) hadden gekozen als leider zijn volgens de Shia afvalligen en toch gebruikt Ali (rd) hen als argument! Zoek Banu Saqifa op internet en je zal vele vervloekingen en takfir op hen tegenkomen.

Quran: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ “En de vooruitstrevenden en de eersten der Migranten (Muhajireen) en Hulpgevers (Ansaar) en degenen, die hen in goedheid volgen, Allah heeft WELBEHAGEN in hen en zij hebben welbehagen in Hem..” (9:100) Als dit niet de Muhajireen & Ansaar zijn die Abu Bakr (rd) hadden gekozen, wie zijn dan de Muhajireen & Ansaar? Is deze aya voor niemand?

Waarom past Ali (rd) niet nahi an al Munkar toe (verwerpen van kwaad)? Nahi an al Munkar is verplicht en zeker iemand van zijn status! Waarom zei hij niet gewoon dat de eerste drie Khulafa niet legitiem waren? Zo zijn er nog meer argumenten, maar dit volstaat. O Shia, wanneer doen jullie jullie ogen open voor de waarheid die voor jullie neus staat en verlaten jullie deze methodiek van Rafd en Kufr?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *