Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Waarom geen sjiisme, en wel soennisme?

sjiieten banner waarom sjiisme verlaten won de sahaba verloor de ahlalbayt niet

Dit artikel is nog in aanbouw!

Het doel van deze website is om de sjiieten en niet-sjiieten duidelijk te maken wat het sjiisme als theologie inhoudt. We keren ons dus niet tegen individuen noch tegen de hele groep volgers. Wel willen we de sjiieten op hun literatuur en theologie wijzen. Om deze redenen is het belangrijk om de sjiieten een antwoord te bieden op de vraag: ‘Waarom zou ik het soennisme moeten volgen, en niet het sjiisme?’. Hieronder zullen we de sjiieten een antwoord geven opdat zij het pad van de Islam, de Profeet, de Metgezellen en de Hele Ahlalbayt zullen volgen in sha-Allah.

LET OP: Voordat we beginnen is het belangrijk om te weten dat we uitgaan van de theologie, het kan dus zijn dat niet alle ‘sjiieten’ het met onderstaande eens zijn of de zaken in de praktijk brengen.

Het soennisme (volgens de weg van de Profeet dus) stelt logischerwijs dat de Koran juist en compleet is. Alle moslims geloven in de Koran.  Iedereen die 1 woord van de Koran ontkent, is ongelovig. Men zal dus geen soennieten zien die de Koran ontkennen.

Het sjiisme gelooft echter in de corruptie (tahreef) van de Koran. De Koran die we nu hebben, is niet de “Ware” Koran, en dit is de uitgangspunt van de sjiitische leiders, hun literatuur en sommige sjiieten zelf.

De redenen waarom de sjiieten (vooral geleerden) niet in de Koran geloven, is omdat de Sahaba en Vrouwen van de Profeet erin worden geprezen. Andere sji’itische geleerden menen dat Fatima de échte Mushaf heeft, of dat de Mahdi met de Koran zal komen. Veel sjiieten zijn hier niet van op de hoogte, omdat het “tussen de ayatollah’s” moest blijven.

 

ALLAH (SWT) ZEGT : En de vooruitstrevend en en de eersten der

Migranten (AL MUHAJIROEN) en Hulpgevers (AL ANSAAR) en degenen, die hen in goedheid volgen, Allah heeft welbehagen
in hen en zij hebben welbehagen in Hem; en Hij heeft voor hen tuinen bereid, waar doorheen rivieren stromen. Daarin zullen
zij voor eeuwig vertoeven. Dat is de grote zegepraal.(Surah at taubah vers 100).WIE WAREN DE MUHAJIRUN EN DE
ANSAAR!?? DE SAHABA!!

 

Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en
zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Allah’s genade en Zijn
welbehagen zoekende – Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. Dit is hun beschrijving
in de Torah. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien
versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der
ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd.
(Soerat al-Fath, vers 29)

En de vooruitstrevenden en de eersten der Migranten (Muhajiroen) en Hulpgevers (Al-Ansaar) en degenen, die hen in
goedheid volgen, Allah heeft welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem; en Hij heeft voor hen tuinen
bereid, waar doorheen rivieren stromen. Daarin zullen zij voor eeuwig vertoeven. Dat is de grote zegepraal.
(surah 9 at tauba vers 100)

Het vers gaat namelijk verder
en Hij heeft voor hen (de sahaba) tuinen bereid, waar doorheen rivieren stromen. Daarin zullen zij voor eeuwig
vertoeven.

 

Voorzeker, Allah had aan de gelovigen welgevallen, toen zij u onder de boom trouw zwoeren en Hij wist wat in hun
hart was en Hij zond op hen kalmte neder en Hij beloonde hen met een spoedige overwinning. (surah al fath vers 18)
09-09-13 Gmail – Mijn email correspondentie met Alhlalbait Jongeren Organisatie
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2e51801ef7&view=pt&search=inbox&th=141008c756c90491 12/16
hart was en Hij zond op hen kalmte neder en Hij beloonde hen met een spoedige overwinning. (surah al fath vers 18)

 

Reden van openbaring van het genoemde vers (in het kort) :
Als u bekent bent met de sira (biografie van de profeet saw) dan weet u dat er bij sulh al Hudaybiyyah oftewel het verdrag
van alhudaybiyyah een moment was waarbij de profeet saws uthman ibn affan (ra) naar de mekkanen/quraish had gestuurd
om hen te vertellen dat de profeet saws en de sahaba (ra) zijn geariveerd om de umrah te verichten en dan weer te
vertrekken. Maar omdat uthman (ra) te lang op zich liet wachten, dachten de sahaba dat hij vermoord was! Waarop de
profeet saws de sahaba onder een boom verzamelde en waarbij zij allen (1400 sahaba waren op dat moment aanwezig)
trouw aan de profeet zwoeren om aan zijn zijde te vechten!! uiteindelijk is een clash tussen de moslims en de quraish
uitgebleven omdat uthman ibn affan (ra) ongedeerd bleek te zijn! En uitendelijk heeft dit ontmoeten geresulteerd in een
vredesverdrag, waarbij niemand anders dan siyudanna Ali ibn abi talib (ra) de schrijver van is geweest!!!

 

Tsjah waarom wel sunah is duidelijk,de shia mazhab zit vol leugens,toevoegingen,folklore,bijzaken en ayatollahcrap

Ghadir Khum: Hadith Al-Thaqalayn & haar uitleg…
Één van de belangrijkste voorvallen die de sjiieten misbruiken om hun sekte kracht bij te zetten, is de gebeurtenis bij Ghadir Khum. Hierin menen de sjiieten dat de Profeet (salla Allahu 3alayhi wa sallam)  Ali (radia Allahu 3anhu) als opvolger heeft aangewezen. De sjiitische versie van dit voorval is totaal niet op waarheid gebaseerd, zoals je hebt kunnen lezen; de context is buiten wegen gelaten, waardoor de sjiieten er een eigen draai aan hebben kunnen geven voor hun achterban. We weten nu dat de Profeet het (onbelangrijke en onbekende) Ghadir Khum heeft gekozen als toespraak-plaats, en niet de belangrijke Arafat-berg omdat de Profeet de inwoners van Madinah (waar de Ahlulbayt woonden) wilde aanmanen dat ze moesten zorgen voor de Ahlulbayt wanneer de Profeet er zelf niet meer zou zijn. De reden voor  de toespraak was omdat er in die tijd Nawasib (vijanden van Ali) waren die zich onrespectvol en hatelijk gedroegen tegen Ali, moge Allah tevreden zijn over hem. Al met al is deze hadith een bevestiging van de liefde voor de Ahlalbayt door de soennieten.

Het leven is tijdelijk… wees daarom hierop voorbereid…

One Comment

  1. A Sunni by the Arabic definition means a follower of a Sunnah. Sunnah means a way, example or tradition of (someone). Now Allah tells us in the Quran that”You will not find any change in the Sunnah of Allah” 33:62; 35:43 and other verses. Muhammad was a Messenger of Allah and no one, be it Sunni or Shia (rawaafid) can deny the fact that he followed the Sunnah of Allah. To do so is to belie Allah andone becomes a Kaafir. This reasonable deduction absolutely makes Muhammed (SAW) and Sunni Muslim because he submitted himself to the way (Sunnah) and will of Allah. Additionally and I know that Shia will not agree with the Prophets Farewell Speech where he proclaims to mankind to follow two thing which if they do they will nevergo astray: the Quran and his Sunnah. This make anybody who follows the Prophet a Sunni Muslims and not a Shia. Now following the Sunnah of the Prophet is in fact following the Sunnah of Allah 4:80. You see Sunni Muslims did not innovate anything in the deen of Islam. Allah repeatedly says in the Quran to obey and follow Him (via Quran) and His Prophet (via Sunnah). Shia says the Prophet’s ‘itrah (progeny) must be followed because the Quran and Prophets Sunnah can only be understood by them. But no where does Allah say tofollow them. In fact when there is any disagreements between believer and those in authority they should refer things to Allah and his Messenger. That is the Quran and theSunnah. All else have been cut off. 4:59. We the Sunni Muslims are Hizbullah as atested by Allah and His Messenger. come back to Allah oh you shia who split from Islam. 30:31-32. 6:159; 3:19; 42:13-14.
    Administer, please post. ^^^

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.