Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Waarom werd Fatimah Zahra radiallahu anha s’nachts begraven ?

bismillah

Aangezien de Shi’a rawaafid niets heel hebben gelaten van de Qur’an en de Sunnah, dient de nodige adrenaline ergens naartoe te vloeien en daardoor worden er de nodige mythes en verzonnen, frappante sprookjes bedacht om zich goed in de eigen vel te voelen. Een sprookje van dit kaliber is de claim dat Fatimah Zahra radiallahu anha s’nachts werd begraven omdat er sprake was van vijandigheid van Abu Bakr Sadiq en Umar ibn Khattaab radiallahu anhum ajma3in.

Dit artikel zal de Shi’a claim behandelen, gebaseerd op de bronnen van de Islamitische gemeenschap dat zij gebruiken, en wij zullen eveneens de Shi’a bronnen omtrent deze kwestie raadplegen aangezien de Shi’a propaganda pionnen nooit hun eigen boeken lezen en in feite dit niet kunnen lezen omdat ze ongeletterd zijn en Arabische boeken niet kunnen raadplegen.

Het onderwerp van Fadak en de erfernis van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam zal in meer details in een volgend artikel worden besproken, hoewel in dit artikel enkele argumenten van de Shi’a worden meegenomen en weerlegd daaromtrent.

 

Leugen 1:

Nadat Ebu bekir hem had gejat nadat hij khalif was, werd Fatima boos en dat bleef ze ook. Je ontkent dat ze boos stierf, ontken je ook dat ze door Ali (as) stiekem is begraven?

Waarom zou dit gebeurt zijn? Waarom weten we vandaag de dag nog niet waar ze begraven is?

Ten eerste, Amir al Mu’minin Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu is gekozen met de consensus van Allah, zijn profeet en de Islamitische gemeenschap. De Islamitische gemeenschap hebben hier consensus over. Dit artikel gaat echter niet wie de eerste khalifah was, en om dit beantwoorden, kan simpel worden gesteld dat Abu Bakr As-Siddiq de eerste khalifah was, geschiedkundig gezien. De Sahaba, inclusief Ali ra gaven hem de Bay’ah en eveneens 33.000 andere metgezellen van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam. Hij was tevens de Imaam in het gebed en de metgezel die met de Profeet sallalahu aleyhi wasallam migreerde [Hijrah] naar Madinah en hij is Sahaba genoemd door Allah in de Qur’aan [Surah Tawbah]. En zoals een wijze ooit zei, Ali radiallahu anhu gaf zijn bay’ah aan Abu Bakr radiallahu anhu na de Majlis van Banu Saa’idah, maar de Shi’a die claimen Ali ra te volgen, doen dat niet na 1400 jaar.

 

Waarom is Fatimah Zahra radiallahu anha s’nachts begraven ? We lezen in Shi’a, autoritaire boeken waarom dat zo was. We lezen in het boek van Ibn Babawayh al Sadooq, genaamd Alal al Shara’3:

1 – حدثنا علي بن احمد بن محمد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفي قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن ابن علي بن أبى حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله ” ع ” لاي علة دفنت فاطمة عليها السلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لانها أوصت ان لا يصلي عليها رجال (الرجلان)

Abu Hamzah van zijn vader die zei ‘’Ik vroeg Aba Abdallah (AS) met welke rede Fatimah (AS) snachts was begraven en niet gedurende de dag? De Imaam (AS) zei: Waarlijk, ze wenste niet dat non mahram mannen deel zouden nemen aan haar Jenaaza’

 

Auteur: Ibn Babawayh al Sadooq

Boek: Alal al Shara’3

Online: http://lib.eshia.ir/10107/1/185

 

Hieruit blijkt dus er helemaal geen sprake was van vijandigheid, maar dat de dochter van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam wenste om alleen begraven te worden en had liever geen non mahaarim [non mahram mannen] tijdens haar begrafenis. En dit staat in een fundamenteel Shi’a boek, van een fundamentlegger van het Shi’isme, Shaykh Sadooq.

 

Leugen 2:

Fatimah bleef boos op Abu Bakr tot haar dood:

Sahih Bukhari Volume 4, Book 53, Number 325 Narrated Ayesha(mother of the believers),’After the death of Allah’s Apostle Fatima,the daughter of Allah’s Apostle asked Abu Bakr As-Siddiq to give her the share of inheritance from what Allah’s Apostle had left of the Fai (i.e. booty gained without fighting)which Allah had given him. Abu Bakr said to her, “the Holy Prophet (saww) had said, ‘Our property will not be inherited, whatever we (i.e. prophets) leave is Sadaqah (to be used for charity).” Fatima, the daughter of Allah’s Apostle got angry and stopped speaking to Abu Bakr, and continued assuming that attitude till she died. Fatima remained alive for six months after the death of the Holy prophet(saww).

 

 

Eerst enkele punten over de kwestie van de erfenis van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam:

 

1)     Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu had gelijk dat de profeten geen erfenis achterlaten.

2)     Fatimah Zahra radiallahu anha had het goedgemaakt met Abu Bakr As-Siddiq ra voor haar overlijden. En dit is overgeleverd in een authentieke overlevering  in Al Bayhaqi, die geharmoniseerd kan worden met de bovenstaande uit Sahih al Bukhari.

3)     Volgens het Shi’isme had Abu Bakr gelijk en laten de profeten geen erfenis achter, behalve kennis.

 

Deze overlevering is overgeleverd door Az Zuhri ra, en het is bekend dat hij Idraaj verrichte. Dat wil zeggen in de wetenschappen van hadith, uitleg toevoegen aan een overlevering [om het beter uit te leggen].

Al Khatib al Baghdaadi heeft voorbeelden hiervan opgesomd in zijn boek:

ما بدئ بالرسول الوحي قالت: كان يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد
الراوي: عائشة المحدث: ابن عثيمين – المصدر: شرح النزهة لابن عثيمين – الصفحة أو الرقم: 208
خلاصة حكم المحدث: عبارة (والتحنث: التعبد) مدرجة من كلام الزهري تفسيرا للحديث

Az Zuhri heeft het woord ‘’anger’’ toegevoegd aan de hadith, aangezien hij er vanuit ging dat Fatimah Zahra radiallahu anha niet tevreden was met Abu Bakr As-Siddiq. En de overlevering is van Aishah radiallahu anha, en zij was niet op de hoogte dat Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anh het goed had gemaakt met de dochter van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam, over de kwestie van Fadak ëen stuk grond dat Fatimah Zahra wenste te erven van de Profeet, maar Abu Bakr dit niet toestond aangezien hij de profeet had horen zeggen dat de Profeten niet geërfd kunnen worden]. Bovendien, de Hadith in Sahih Bukhari waarin staat dat Fatimah boos bleef op Abu Bakr is overgeleverd door Aishah r.a. Zij was niet op de hoogte dat haar vader het goed had gemaakt met Abu Bakr.

 

Dat is te lezen in een authentieke overlevering van Al Bayhaqi:

 

d. عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت)- السنن الكبرى للبيهقي 6/301-

 

‘’Toen Fatimah ziek werd, kwam Abu Bakr en vroeg om toestemming (om binnen te komen), Ali zei, Fatimah, dit is Abu Bakr die toestemming vraagt’, Fatimah zei, moet ik hem toestemming geven?’ En hij zei Ja’ Dus kwam Abu Bakr om het goed te maken, en zei tegen haar ‘’ Ik verliet mijn huis, eigendommen en familie om daarmee de tevredenheid van Allah, zijn profeet en jou O Ahl Bayt te behalen’’ Zij sprak met Abu Bakr tot ze niet meer boos waren’’ (Sunan Bayhaqi). Hadith is authentiek verklaard.

Overgeleverd door Bayhaqi in al Sunan al Kubra (6:300-301) en Dala’il al-Nubuwwa (7:273-281) hij zei: “Het is overgeleverd met een ‘hassan’ keten van overleveraars.” Muhibb al Din al-Tabari zegt hetzelfde in al Riyad Al Nadira (2:96-97 #534) en Dhahabi in Siyar. Ibn Kathir (rah) zegt het is sahih en heeft het opgenomen in “Al Bidayah wan nihaayah”
Ibn Hajar ook in Fath Al Bari.

Het is sufficiënt gezien het feit dat de overlevering in de Sahih is overgeleverd door Az Zuhri, en hij heeft Idraaj verricht in de betreffende overlevering en begonnen met eigen commentaar, de boeken van de muhaditheen getuigen hiervan. Een keten dat Hassan is en volgens Imam ibn Katheer, Sahih, is genoeg reden om te geloven dat Abu Bakr As-Siddiq ra het goed heeft gemaakt met de dochter van de Profeet s.a.w.

 

Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu had het goed gemaakt met Fatimah Zahra Radiallahu anha, en dat is te lezen in zowel de overleveringen van Ahl ul Sunnah, als die van de Shi’a.

 

Hij deed veel moeite om het goed te maken met Fatimah ra, dit omdat zij boos was waarom zij geen erfenis krijgt van de profeet saw. Abu Bakr ra was het hier niet mee eens en had als dalil dat de profeet saw gezegd had dat de ambiya niet geerfd kunnen worden. Hij ging naar het huis van Ali en stond bij de deur, in de hete middag zon, en vroeg Ali ra om zijn bemiddelaar hierin te zijn. Uiteindelijk maakte ze het goed met Abu Bakr As-Siddiq,

Omtrent de erfenis van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam.

De standpunt van het Shi’isme:

De profeet sallalahu aleyhi wasallam en andere profeten lieten geen erfenis achter, hetgeen ze als erfenis achterlieten, was sadaqa en ilm (kennis).

Bewijzen vanuit de boeken van de Ithna Ashariyyah (Shia):

Imam Muhammad al-Baqir (onfeilbare imam) zegt:
‘’Vrouwen erven niks van land of vaststaande eigendom’’ Bron: Al Kafi, volume 7, overlevering 127

Abu ‘Abdillah (Imam Ja‘far as-Sadiq) zegt dat RasulAllah saw heeft gezegd: “ ..en de Ulama zijn de diegenen die de Ambiya (profeten) erfen, De profeten laten geen dirham of dinaar achter, maar kennis, wie deze kennis neemt, zal daarvan profiteren.” (al-Kafi, volume. 1 pagina. 42)
Al-Tusi heeft in zijn Tahdhib al-Ahkam en Istibsar van Muhammad ibn Muslim overgeleverd dat Imam Muhammad al-Baqir zei “ Een vrouw kan niks erven van land of “fixed” property {eigendom) (Tahdhib al-Ahkam, volume. 9 pagina. 298; al-Istibsar, volume. 4 pagina. 152)

Authentieke bronnen van de Islamitische gemeenschap:
Een sahih bron:
“ Wij Ambiyaa, (profeten) kunnen niet geerfd worden, alles wat we achterlaten is Sadaqa”. (Sahih Muslim, Kitab al-Jihad was-Siyar, no. 49)

Wij profeten kunnen niet geërfd worden. (Musnad Ahmad, vol. 2 p. 462)
En Abu Bakr handelde hier overduidelijk juist. Maar Fatima Zahra r.a. was hiervan niet op de hoogte, ze was ook immers een mens, ze had deze aya in gedachte

Surah Nisaa
11. God gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door God. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs.

Als Fadak om een erfenis ging, dan zou de erfenis ook gelden voor de vrouwen van de profeet SAW, zijn dochters, Zaynam ra, Umm Khultum, Fatima Zahra ra. Abu Bakr As-Siddiq ra accepteerde wat hij had gehoord van de profeet saw over de erfenis van profeten, en gehoorzaamde hem hierin, zoals Allah swt zegt: “ Atiullahu wa atiurasul”. Hij had zelfs niks van Fadak aan zijn eigen dochter Aishah ra.

‘’Zij zullen de waarde van de tegels, het gebouw en het hout krijgen. Betreft het land zelf, zij zullen dat niet als erfenis krijgen’’ Bron: Bihar al Anwar volume 104 pagina 351

En Fadak, waar het om ging was een stuk LAND. Abu Bakr As-Siddiq (r.a) had de profeet horen zeggen zoals overgeleverd is dat de profeet s.a.w. heeft gezegd dat de profeten niet geërfd kunnen worden, alles wat ze achterlaten is ilm (kennis).

In feite Sayyid Murtada bekend als ‘Alam al-Huda heeft in zijn boek omtrent imama genaamd ash-Shafi overgeleverd dat wanneer Ali khalifa werd, hij werd gevraagd over het teruggeven van Fadak (in de zin van terug aan Fatima Zahra ra, of verdelen als erfenis aan de kinderen), zijn antwoord hierop was “ Ik schaam me voor Allah SWT om iets te doen dat verboden was door Abu Bakr en Umar ”
Hieronder de sahih referentie van de shia.

” (al-Murtada, ash-Shafi fil-Imamah, p. 231; and Ibn Abil Hadid, Sharh Nahj al-Balaghah, vol. 4)

 

 

Dat Abu Bakr As-Siddiq het goed had gemaakt met Fatimah Zahra ra is tevens te lezen in Shi´a literatuur:

” إن أبا بكر قال لها : إن لك ما لأبيك ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ، ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله ، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع ، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به

 

En om de shia uit hun droom te helpen dat Fatimah ra boos bleef op Abu Bakr As-Siddiq ra, hoef je enkel deze voor de shia authentieke overlevering te lezen van Maytham bin Ali ibn Maytham al Bahraani, p.315, [Sharh Nahjul Balagha]. Ik citeer:

‘’Wat betreft de overige [eigendommen], ik hoorde de Profeet sallalahu aleyhi wasallam zeggen: ‘’Wij Profeten geven geen goud, zilver, land, vastgoed of huis als erfenis, maar wat we achterlaten is geloof, kennis, wijsheid en Sunnah. Abu Bakr zei: En ik deed wat hij [de Profeet] orderde en ik gehoorzaamde. Fatimah zei: De Profeet sallalahu aleyhi wasallam heeft het aan mij als een gift gegeven. Abu Bakr zei: Wie getuigt hiervoor? Ali en Umm Ayman getuigden hiervoor, maar Umar en Abdul Rahman ibn Awf getuigden dat Rasulallah de oogst van het land Fadak onder de arme Muslims zou verdelen, na het horen hiervan zei Abu Bakr, ‘’Jij spreekt de waarheid o dochter van de profeet, jij spreekt de waarheid, Ali, Umm Aymaan, jij spreekt de waarheid o Umar , jij spreekt de waarheid o Ibn Awf, dat jouw eigendom, dat van je vader is. Hij [de Profeet] zou daarvan aan jou geven wat je nodig had en de rest zou hij verdelen onder de fuqaraa en masaakin, dus wat zal jij ermee doen Fatimah? Ze zei: ‘’Ik zal ermee doen wat mijn vader ermee deed. Hij zei ‘’Bij Allah, ik beloof jou dat ik hetzelfde zal handelen als jou vader. Dus had Fatimah het goed gemaakt met Abu Bakr en ze gaf hem Bay’ah in deze kwestie’’

Scan van het boek:http://sub3.rofof.com/img3/012rycvp2.jpg

Hetzelfde overlevering is ook te lezen in ‘’Al Sahih min Siraat al Imaam Ali’’, ook wel bekend als Al Murtadhaa min Siraat al Murtadhaa, van ‘’Sayyed Ja’far al Amili’’. volume 10, #182. Grootgeleerde van de Shi’a.

We lezen in een authentieke overlevering opgenomen door Imaam Ahmad en at Tirmidhi:
2590 – ( وعن أبي هريرة : { أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر : من يرثك إذا مت ؟ قال : ولدي وأهلي ، قالت : فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن النبي لا يورث

‘’Abu Hurayrah ra heeft overgeleverd: ‘’Fatimah ra zei tegen Abu Bakr ra: ‘’Wie erft jou nadat jij komt te overlijden? Hij zei ‘’Mijn Ahl en mijn kinderen, dus ze zei: ‘’Waarom kunnen wij niet van de Profeet erven? Hij zei: ‘’Ik hoorde de Profeet sallalahu aleyhi wasallam zeggen ‘’Profeten laten geen erfenis achter’’.

Hieruit, en uit TIENTALLEN andere overleveringen, zowel van Ahl ul Sunnah als die van de shia blijkt dat Fatimah Zahra ra het vroeg als ERFENIS en niet als een gift.

 

Leugen 3:

 Je ontkent dat ze boos stierf, ontken je ook dat ze door Ali (as) stiekem is begraven?Waarom zou dit gebeurt zijn? Waarom weten we vandaag de dag nog niet waar ze begraven is?

Ze is in Jannatul Baqi3, in Madeenah begraven. En het is traditie dat heel veel mensen haar bezoeken jaarlijks. Ik weet dat de Shi’a graag in mythes willen geloven spijtig genoeg, en het is jammer hoe goed de kwaadaardige rafidi geleerden de shia massa in duisternis hebben gehouden door dit soort sprookjes te verzinnen.

Dit is haar graf in Madina:

Zo enorm was Janatul Baqi’3 niet op dat moment. En als er iemand overleed en begraven werd, was de graf ongetwijfeld zichtbaar als nieuwe graf, en vooral als het de dochter van de profeet sallalahu aleyhi wasallam was.

Leugen 4:

 Hier zie je dat Fatima zahra (as) en Ali (as) Ebu Bekir niet eens lieten op haar begravenis

De overlevering van Sahih Bukhari dat ze s’nachts is begraven, daar is spake van Idraaj van Az Zuhri rah. Abu Bakr As-Siddiq ra heeft deelgenomen aan haar jenaaza:

عن موطأ مالك قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: توفيت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلاً, فجاء أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد وجماعة كثيرة سماهم مالك فقال أبو بكر لعليّ: تقدم فصلّ عليها, قال: لا والله لا تقدمت وأنت خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فتقدم أبو بكر فصلى عليها فكبّر عليها أربعاً ودفنها ليلاً

Keten: Imaam Malik, van Ja’far as Saadiq, van Imam Baaqir, van Imaam Ali ibn Husayn [Zayn al Abidin] moge Allah tevreden met hen zijn.

‘’Ja’far levert over van zijn vader, en die het van zijn grootvader overlevert dat Fatimah gedurende de nacht overleed. Abu Bakr, Umar, Uthman, Talha, Zubair, Saeed en een groot groep waren aanwezig, waarop Abu Bakr tegen Ali zei ‘Treed naar voren en bidt het jenaaza gebed voor haar’’ waarom Ali zei ‘’Nee, bij Allah, ik zal niet naar voren treden, jij bent de Khalifah van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam. Malik zei: Dus ging Abu Bakr naa voren en leidde het gebed met vier Takbir, en ze werd s’nachts begraven. [Al Kaamil van Ibn Adi, volume 4, riwaaya #258

Hetzelfde is te lezen in Riyaadh an Nadhira,

عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف فلما وضعت ليصلى عليها قال علي رضي الله عنه تقدم يا أبا بكر قال وأنت شاهد يا أبا الحسن قال نعم تقدم فوالله لا يصلي عليها غيرك فصلى عليها أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين ودفنت ليلا خرجه البصري وخرجه ابن السمان في الموافقة وفي بعض طرقه فكبر عليها أربعا

http://islamport.com/d/1/trj/1/50/777.html

‘’Ali zei: Treed naar voren Abu Bakr [voor het gebed], waarop Abu Bakr zei: ‘’Terwijl jij aanwezig bent, ya Abul Hassan? Ali zei: Ja, bij Allah, niemand zal over haar bidden behalve jij. Dus leidde Abu Bakr het gebed en ze werd s’nachts begraven.

 

Een soortgelijke overlevering is te lezen in Kanz al Ammaal,

35677 عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ماتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر عمر ليصلوا فقال أبو بكر لعلي بن أبي طالب : تقدم ، فقال : ما كنت لاتقدم وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقدم أبو بكر فصلى عليها (خط في رواة مالك).

http://islamport.com/d/1/krj/1/76/911.html?zoom_highlightsub=%DD%E1%C7%DF%E4%ED

 

In feite, VELE boeken, en geschiedenis boeken getuigen hierover:

صلى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبر عليها أربعا

‘’Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu bidde het jenaaza gebed [over Fatimah Zahra ra] met vier Takbirs’’

Ref: Tabaqaat ibn Sa’d, volume 8, pagina 19,

Al Bayhaqi, in Sunan al Kubra, Hilyatul Awliyaa etc.

 

Abu Bakr As-Siddiq respecteerde de dochter van de Profeet en de Ahl al Bayt meer dan zij eigen Ahl al Bayt, en dit is tevens te lezen in authentieke overleveringen.

Het huwelijk van Fatimah Zahra en Ali ra is ook voorgesteld door Abu Bakr as-Saddiq, dus als de Shi’a  werkelijk van hen houden, dan zijn ze wel heel achteloos en hebben heel lang in de duistere kerkers van het Shi’isme geleefd. Het waren Abu Bakr en Umar die voorstelden aan Ali om met de dochter van de Profeet sallalahu aleyhi wasallam te trouwen, en wat is het een gezegende huwelijk ! En dit is de lezen in de MEEST autoritaire Shi’a boeken van de grootste Shi’a mujtahidin, te beginnen met:

–          Abu Ja’far al Tusi, in zijn Kitaab al Amali, volume 1, p.38

–          Mullah Baqir al Majlisi, de auteur van Bihar al Anwar, in zijn boek, Jilaal al 3uyoon, deel 1. P.122

–          Mullah Baqir al Majlisi eveneens in Bihaar al Anwaar, volume 10, p.30-38

–          Eveneens in de Manaaqib van Shi’a grootgeleerde ibn Shehr Asoob, volume 4, #20.

 

En het is bewezen dat:

  • Er geen vijandschap was tussen Abu Bakr ra en Fatimah Zarha ra.
  • Abu Bakr het goed had gemaakt, en dat is bewezen uit Shi’a bronnen  en de bronnen van Ahl ul Sunnah wal Jama’ah [Islamitische gemeenschap]
  • Abu Bakr en Umar ra deel hadden genomen aan de jenaaza [begrafenis] van Fatimah Zahra
  • Volgens het Shi’isme, de Profeten geen erfenis achterlaten, behalve kennis.
  • Vrouwen volgens het Shi’isme geen vastgoed of land kunnen erfen.
  • De Profeten niet geërfd kunnen worden, noch was Fadak een cadeau.

 

En we herinneren de Shi’a aan de woorden van Ali radiallahu anhu, overgeleverd in Al Bidaaya wan Nihaaya van Al Haafiz ibn Kathir volume 7, hoofdstuk: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة‏:‏ أيها الناس‏!‏ إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت‏

 

‘’En het is bewezen van Ali radiallahu anhu in de vorm van ‘’Tawaatur’’ [zeer authentiek en groot in aantal] dat hij op de minbar in Kufa zei: ‘’O Mensen, de beste in deze Ummah na de Profeet is Abu Bakr (ra), dan Umar (ra), en als ik een derde wou noemen, dan zou ik dat eveneens doen’’.

 

Haafiz ibn Hajar herhaalt de woorden van Sayyidna Ali radiallahu anhu:

ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري

 

‘’Ik zal zweepslagen geven aan degene die mij prefereert over Abu Bakr en Umar, de zweepslagen van een lasteraar’’.

[Lisaan al Mizaan, volume 3, p.290]

 

(enkele verbeteringen toegevoegd op 1-5-2014, moge Allah ons vergeven)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *