Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Was Ali “onfeilbaar”?

Veel Shi’ieten geloven dat ‘Ali (radiyallaahoe ‘anhoe) een onfeilbare imaam is, dus dat hij geen enkele fout kón maken (i.e. goddelijk was). Maar tegelijkertijd beweren ze dat Aboe Bakr en ‘Oemar (radiyallaahoe ‘anhoemaa) kuffar zouden zijn. De vraag aan hen is nu als volgt: als dit is wat jullie geloven, hoe kan het dan dat ‘Ali zijn dochter Oemm Koelthoem, de zus van Al-Hassan en Al-Hoessein (radiyallaahoe ‘ahoemaa), ten huwelijk gaf aan ‘Oemar ibn-oel-Khattaab? Dit betekent één van deze twee dingen:

Dat ‘Ali niet onfeilbaar was, omdat hij zijn dochter ten huwelijk gaf aan een een “kaafir”.
Dat ‘Oemar een Moslim was, en dat ‘Ali tevreden met hem was als schoonzoon.

En waarom accepteerde ‘Ali dan het khalifaat van Aboe Bakr en ‘Oemar, als zij kaafirs waren, zoals zij beweren? En waarom kwam ‘Ali niet in opstand tegen hen? Hij gaf hen zelfs de eed van trouw! Hoe kan hij de eed van trouw hebben gegeven aan twee “kaafirs”? Dit betekent ofwel dat ‘Ali niet onfeilbaar was, of dat hij Aboe Bakr en ‘Oemar niet als kaafir zag. In dat geval gaan de Shi’ieten de persoon tegen die ze beweren te volgen. Dus o Rawaafidh, welke weg volgen jullie: de weg van ‘Ali (en Abu Bakr en de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), of jullie eigen weg?!

Zeer zeker is het shi’isme een tegenstrijdige sekte dat fundamenten (zoals “onfeilbaarheid”) kent die tegen alle islamitische normen en waarden indruist. Geen een mens, ik herhaal: geen een mens is in zijn totaliteit “onfeilbaar”. Iedere bani Adam maakt menselijke fouten, hoe groot of klein ze ook mogen zijn. Zijn jullie de volgende Woorden van Allah (subhanahu wa ta’ala) vergeten?

Een simpel voorbeeld waarmee je het sjiitisch concept van ‘onfeilbaarheid’ onderuit kunt halen, is dat de Koran spreekt over fouten van Profeten of Boodschappers: het eten van de verboden boom door de profeet Adam. Allah heeft dit niet beschouwd als een zonde, maar geeft Zelf aan dat hij dit uit vergeetachtigheid heeft gedaan.

Allah zegt:

وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما

 

En Wij hadden hiervoor aan Adam opdracht gegeven maar hij vergat het. Wij vonden bij hem geen vastbeslotenheid. [Soerat At-Taha, 20:115]

Moslims geloven dat alleen Allah onfeilbaar is. Nu we het sjiitische (verzonnen) concept van ‘isma (onfeilbaarheid) hebben weerlegd middels 1 koranvers en de logica, kan men alle andere sjiitische fundamenten (die leunen op deze ene fundament) eveneens richting Tír na nÓg sturen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.