Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Was er vijandschap tussen Banu Hashim en Banu Ummayah?

Was er vijandschap tussen Banu Hashim en Banu Ummayah?

Een bekende valstrik is de claim van Shi’a dat Banu Hashim en Banu Ummayah te allen tijde, voor en na de komst van de islam, vijanden van elkaar waren. Om te kunnen antwoorden op deze claim zullen we ons beperken tot twee kwesties die diep gerelateerd zijn met dit vraagstuk, namelijk de familiebanden en huwelijks betrekkingen die plaats vonden tussen deze twee families.

Ten eerste:
Banu Hashim en Banu Ummayah waren nabije familie van elkaar, Ze zijn namelijk allebei afstammelingen van Abdul Manaf. ‘Amr (Hashim) was de broer van Abdu-Shams, de vader van Ummayah. Dat houdt in dat Hashim de oom van Ummayah was. Abdul Mutallib, de grootvader van de profeet salallahu 3alaihi wa salam en Ummayah waren daarom ook neven van elkaar. Dat houdt in dat hun kleinkinderen neven van elkaar zijn. Allen zijn ze afstammelingen van Abdul Manaf die op zijn buurt afstammeling is van Nadhr (Quraish) die op zijn buurt weer afstammeling is Ismail de zoon van ibrahiem.

Dit maakt duidelijk dat er in zijn BASIS niet iets bestond als vijandschap tussen de twee families aangezien ze nabije familie van elkaar zijn.

Ten tweede:
Sommige huwelijks betrekking zijn heel belangrijk om op te noemen om dit vraagstuk verder te behandelen:

 • Het huwelijk tussen de profeet Salallahu 3alaihi wa salam en Ramlah (Umm Habibah) dochter van Abu Sufyan
 • Het huwelijk tussen ‘Uthmaan ibn Afan (achterkleinkind van Ummayah) met Ruqayyah dochter van de profeet salallahu 3alaihi wa salam en na haar dood met Umm Kalthum zijn andere dochter.
 • Het huwelijk tussen Abu Al3aas ibn Rabi’ (van banu Ummayah) met Zainab dochter van de profeet salallahu 3alaihi wa salam
 • Het huwelijk tussen lailah dochter van ibn 3abaas en AlWalid ibn Utbah neef van Mu’awiyah.
 • Het huwelijk tussen Ramlah dochter van Ali ibn Abie Talib met Mu’awiyah ibn Marwan (achterkleinkind van Ummayah)
 • Het huwelijk tussen Sakienah dochter van Husain ibn Ali ibn Abi Talib met Zaid (kleinzoon van Uthmaan ibn Afan).
 • Het huwelijk tussen Fatimah dochter van Husain ibn Ali ibn Abi Talib met Mohammad zoon van Abdullah (achterkleinzoon van Uthmaan).
 • Het huwelijk tussen Nafisah dochter van Zayd kleinzoon van Ali ibn Abi Taalib met Alwalid zoon van Abdul AlMalik ibn Marwan (van banu Ummayah).
 • Het huwelijk tussen Ramlah dochter van Mohammad ibn Ja’far Attayaar zoon van Ali ibn Abi Taalib met Qasim ibn Walid (achterkleinzoon van Abu Sufyan).
 • Het huwelijk tussen Abaan zoon van ‘Uthmaan ibn Afan met Umm Kalthum de dochter van Ja’far Attayaar de broer van Ali ibn Abi Talib.
 • Het huwelijk tussen Umm Qaasim dochter van Hassan zoon van Hassan ibn Ali ibn Abi Taalib met Marwan zoon van Abaan zoon van Uthmaan.
 • Het huwelijk tussen Zainab dochter van Hassan zoon van Hassan ibn Ali ibn Abi Taalib met Alwalied ibn Abdul Malik ibn Maewan (van Banu Ummayah)

Radiallahu ‘Anhum Adjma’ien.

En als laatste en minste:

 • Het huwelijk tussen Umm Jamiel (de zus van Abu Sufyan) en Abu Lahab (Abdul Uza)
 • Opgelet dit waren slechts enkele voorbeelden uit de geschiedenis!!!

Een oplettende lezer die leest met een open geest en hart zal beseffen dat het onmogelijk is dat er zowel huwelijks betrekkingen werden volbracht tussen deze twee stammen als er zogenaamde “vijandschap” zou heersen tussen deze twee families. Het is namelijk ver verwijderd van het menselijke verstand om te huwen met families waar je vijandschap mee ervaart. Je zou bijvoorbeeld niet goed wijs zijn als je een dochter geeft aan een familie die jouw vijand is, omdat dit geheid leidt tot problemen en eventuele onderdrukking van jouw eigen kind.

Nu deze kwestie uiteen is gezet kunnen we slechts concluderen dat de valse claim dat er vijandschap bestond tussen Banu Hashim en Banu Ummayah.

 

Referenties:

 

المحبر /ص 441 ، نسب قريش /ص 133 ، عمدة الطالب /هامش ص 43 .

 طبقات ابن سعد / ج 5 ص 234 ، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب / ص 70

الإرشاد للمفيد /ص 186 ، نسب قريش /45 ، جمهرة أنساب العرب/ص 87

كتاب المحبر/ص 449 .
المعارف للدنيوري/ ص 86
نسب قريش للزبيري 4/120 – المعارف لابن قتيبة ص 94 – جمهرة انساب العرب لابن حزم 1/ 86 – طبقات ابن سعد 6/349
مقاتل الطالبيين للاصفهاني 202 – ناسخ التواريخ 6/ 534 – نسب قريش 4/ 114 – المعارف 93
– نسب قريش 2/ 53 – جمهرة انساب العرب 1/ 85 – المحبر للبغدادي 438
نسب قريش 52 – جمهرة انساب العرب108

 

 

One Comment

 1. Dus……..Abu Lahab, de vijand van onze profeet, was goed?

  EDIT ADMIN: Leg uit…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *