Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Was Moehammed Sa’ied Ramadaan Al-Boetie een “Paleisgeleerde”?

Ik ben een vrij flexibel persoon wanneer het aankomt op meningen onder ‘oelemaa. Zolang iets degelijk onderbouwd is, en je hebt voorgangers van onder de gerespecteerde ‘oelemaa, vind ik het best, ook al is het niet mijn mening. Ik ben dan ook absoluut niet iemand die dag en nacht over de “dwaling” en de “fouten” van geleerden praat, alsof mijn meningen de enige juiste weg zijn. En mensen in het openbaar bij naam noemen is al helemaal niet mijn ding. Maar een enkele keer zit daar een grote oproeper tot dwaling tussen. Iemand die veel verder gaat dan het maken van een simpele fout. Iemand wiens manhadj fundamenteel fout zit en met de ene rare uitspraak na de andere komt. Iemand die geen onbekende is, en duizenden of zelfs miljoenen meesleurt in zijn dwaling. Iemand wiens dwaling duidelijk is geworden als het licht van de zon. En zelfs als je blind bent, voel je op zijn minst haar warmte!

Het openlijk bespreken van de fouten van zo’n persoon behoort niet tot het roddelen, maar tot de toegestane, nee zelfs verplichte zaken om over te spreken en duidelijk te maken aan de mensen, zoals bijvoorbeeld ook imaam An-Nawawie duidelijk heeft gemaakt in Riyaadh-oes-Saalihien, in zijn hoofdstuk genaamd:”Bayaan maa yoebaahoe min al-ghiebah”, oftewel:”Een uiteenzetting over wat is toegestaan aan ghiebah.”

Een persoon die ik openlijk zou willen bespreken, is Moehammed Sa’ied Ramadaan Al-Boetie uit Syrië, die niet al te lang geleden is vermoord in Damascus. Normaal zou ik de doden met rust laten, ware het niet dat deze dode nog voortleeft in de vorm van vele video’s, audio-opnamen en boeken, en velen beinvloedt, ook in Nederland en België. Erg veel van de agressieve Ash’arie-Soefies, zoals Al-Habieb ‘Ali Al-Djifrie, kijken tegen deze man op als een grote geleerde, en hij is ook de leraar geweest van veel van deze mensen. Zelfs nadat de misdaden van Bashaar Al-Assad duidelijk werden voor de hele wereld, en Moehammed Sa’ied Ramadaan Al-Boetie in woord en daad zijn president bleef steunen, blijven deze mensen hun sheikh prijzen!

Hieronder zien jullie een video over Al-Boetie. Maar aangezien deze in het Arabisch is, en velen van jullie geen Arabisch spreken, heb ik de moeite genomen enkele punten uit deze video samen te vatten. Deze video is niet in elkaar gezet door IS, maar staat al ruim 3 jaar online, zelfs nog voor de moord op Al-Boetie. Voor degenen die dachten dat alleen aanhangers van IS een hekel hebben aan deze man; hij was gehaat door vele doodnormale Syriërs, zeker door zijn opstelling na het begin van de Syrische opstand.

 

 

Hier enkele punten uit de video:

1. De video begint met de machtsovername door Haafidh Al-Assad, de vader van Bashaar, en hoe hij de Golan-hoogvlakte heeft weggegeven aan de Zionisten in bezet Palestina. Haafidh Al-Assad was van de Ba’th-partij, zoals bekend een socialistische, seculiere partij, met daarin ook vele Christenen. Omdat het Syrische moslim-volk het niet zou pikken geregeerd te worden door een seculiere partij, en slaven te worden van de Noesayrie-familie Al-Assad, hadden zij paleisgeleerden nodig die alles met een islamitisch sausje zouden overgieten. Duivelse geleerden als Ahmed Hassoen (de huidige moeftie van Syrië), Moehammed ‘Abdoes-Sattaar As-Sayyid (minister van religieuze zaken), Bashier ‘Abdoel-Baarie (moeftie van Damascus), Mahmoed ‘Akkaam (moeftie van Aleppo) en Moehammed Habash (“islamitisch” lid van het parlement), Ahmed ‘Iesa (de directeur van religieuze zaken in Aleppo), en zijn voorganger, Soehayb Ash-Shaamie. Al deze “geleerden” worden in de video vergeleken met de tovenaars van Fir’awn, die als taak hadden de bevolking te overtuigen van het islamitische karakter van de Syrische taaghoet. Met hun mooie woorden verdraaiden zij aayaat en ahaadieth, om zo goed te praten wat Haafidh Al-Assad, en later zijn zoon Bashaar, verrichtten aan misdaden. Maar aan het hoofd van al deze paleisgeleerden stond hun grote leraar; Moehammed Sa’ied Ramadaan Al-Boetie, die nooit heeft geaarzeld om met zijn uitspraken, fataawa en handelingen het regime van Haafidh Al-Assad te ondersteunen, alsook later het regime van Bashaar. Zelfs nadat het Syrische leger in de jaren ’80 meer dan 40.000 moslims had vermoord in Al-Hamaa, bleef deze paleisgeleerde achter Haafidh Al-Assad staan, en probeerde hij goed te praten wat er was gebeurd, en bleef hij Haafidh Al-Assad prijzen met lovende woorden.

2. Al-Boetie beschreef Haafidh Al-Assad ondermeer als “iemand die gestuurd werd door goddelijke ingevingen”.

3. Al-Boetie verrichtte het Djanaazah-gebed over Haafidh Al-Assad, zij aan zij met Bashaar, huilde hardop om zijn dood (zie video vanaf 3:55), en zei over Haafidh en diens zoon Baasil, dat hij hen in djennah had gezien met de vromen en de Profeten (‘aleihim-as-salaam). Hou alsjeblieft in gedachten, terwijl je dit leest, dat de Assad-familie Noesayrie’s zijn, geen moslims!!! (Voor diegenen die willen weten wat Noesayrie’s zijn, en wat zij geloven, zie mijn video op Youtube:”Wie is de vijand in Syrië?”).

4. Daarna komt een bekende Syrische advocaat aan het woord, die stelt dat zelfs tijdens de dagen van Haafidh Al-Assad al overbekend was dat zij geen moslims waren. Zo riepen zijn aanhangers leuzen als:”O Allah, laat Al-Assad jouw plaats innemen!” (Zie video 4:15). Zijn aanhangers hadden meer van zulke leuzen van koefr op spandoeken en posters, maar nooit zijn zij opgeroepen dit niet te doen. Wie daarentegen Haafidh Al-Assad beledigde, ging zes maanden de cel in. Ondanks dat dit alles duidelijk was, stond Moehammed Sa’ied Ramadaan Al-Boetie achter Haafidh Al-Assad, en prees hij hem als een gelovig man!

5. Van 4:55 tot 5:38, vertelt Al-Boetie zelf, terwijl hij bijna huilt, hoe close hij was met Haafidh Al-Assad.

6. Al-Boetie kan onmogelijk beweren niets te hebben afgeweten van de opstand van het volk, en hun haat tegen Bashaar Al-Assad. Na het begin van de opstand, in de stad Dar’aa, stonden honderden mensen op in de moskee waar Al-Boetie les gaf (in Damascus), en schreeuwden zij de shahaadatayn, riepen om de val van het Syrische bewind, en riepen om vrijheid. Al-Boetie werd de moskee uitgejaagd als een verrader, en werd op een haar na gelyncht door de menigte en moest vluchten (zie van 8:30 tot 9:06). Al-Boetie beschreef deze boze moskeebezoekers op de Syrische tv later als “atheisten die niet eens bidden, en alleen naar de moskee zijn gekomen als huurlingen, om een complot uit te voeren voor buitenlanders”. En in 11:20 beschrijft hij hen zelfs als mensen die voor de Zionisten werken.
Terwijl hij de Noesayrie-criminele Taaghoet Haafidh Al-Assad en zijn zoon Bashaar beschreef als gelovigen die in djennah zijn, had Al-Boete er geen enkel probleem mee om deze moskee-bezoekers te omschrijven als “atheisten die niet bidden”. Dat terwijl alle Syrische demonstranten tegen de regering altijd overal in gemeenschap met duizenden hun Salaat verrichtten, zoals te zien is op vele beelden, en leuzen riepen als “Allaahoe akbar!” En dat terwijl op beelden te zien is dat Al-Boetie’s grote leiders niet eens weten hoe zij moeten bidden! (zie tussen 10:32 en 10:55).

7. Tussen 11:23 en 11:50 wordt juist aangetoond dat het Syrische regime degene is die de belangen van de Zionisten diende! En op 11:51 stelt een Syrische imaam op tv de vraag aan Al-Boetie:”O Boetie! Waarom vaardig je geen fatwa uit voor de bevrijding van de Golan, of voor de bevrijding van Al-Qoeds?!”

8. Al-Boetie zegt in een interview dat Bashaar Al-Assad hem heeft beloofd dat hij hervormingen door zou voeren, en Al-Boetie zegt dat hij zeker weet dat het Syrische volk binnenkort zal zien dat Bashaar het goede zal brengen. Niet lang daarna werden er honderden demonstranten in koelen bloede vermoord door het leger van Bashaar, zelfs oude mannen.

9. Tussen 21:08 en 21:43 wordt een tekst getoond uit een van de eerdere boeken die Al-Boetie heeft geschreven, met de titel:”Min Soenaniellaahie fie ‘Ibaadihie”. Daarin stelt hij duidelijk dat het protesteren op vreedzame manier en met woorden niet haraam is, en behoort tot het recht van het volk. Maar na het begin van de vreedzame Syrische protesten, aarzelde hij niet om deze demonstranten op tv te bestempelen als “buitenlandse agenten”, en verklaarde hij dat deze protesten haraam waren!

10. Tussen 21:52 en 22:01 is te zien hoe Syriërs de boeken verbranden van Al-Boetie, omdat hij door hen wordt gezien als een paleisgeleerde van Bashaar. Let wel: deze mensen zijn geen IS-aanhangers of “Wahhaabies”, maar doodnormale, doorsnee burgers. Sterker nog: IS bestond in die tijd nog niet eens!

11. Tussen 22:13 en 22:44 wordt getoond dat een vragensteller Al-Boetie openlijk (op zeer nette wijze) aanspreekt op diens standpunten over het Syrische regime, op Al-Boetie’s officiële website. De vragensteller stelt dat gevangenen in de gevangenissen worden gemarteld, en worden gedwongen om te zeggen dat hun Rabb Bashaar is! Daarop antwoordt Al-Boetie op agressieve wijze dat het hun eigen schuld is dat die mensen zijn gearresteerd en gemarteld, omdat ze in opstand zijn gekomen tegen hun leider en ongehoorzaam zijn geweest aan Allah en Zijn Boodschapper!!

12. Tussen 23:19 en wordt een andere fatwa van Al-Boetie’s website getoond. De vragensteller stelt dat de Syrische Shabiehah zijn huis binnendrongen, en hem dwongen soedjoed te maken voor een foto van Bashaar Al-Assad. De vragensteller stelt dat hij dit deed, uit angst dat hij anders vermoord zou worden, en stelt aan Al-Boetie de vraag of hij een zonde heeft begaan? Al-Boetie antwoordt daarop koelbloedig dat de vragensteller beloond zal worden voor zijn soedjoed!!! Maar hij zwijgt over de dhoelm en openlijk koefr van het Syrische regime!

13. Zelfs na al deze moorden en martelingen en openlijke koefr van Bashaar en zijn regime, nam Al-Boetie deel aan een Iftaar-maaltijd in Ramadaan, zij aan zij met Bashaar, om zo zijn steun te tonen!(zie tussen 29:35 en 30:00).

14. Op 31:51 stelt een interviewer de vraag aan sheikh ‘Adnaan Ar’oer onder welke vlag het Syrische leger vecht. De sheikh stelt:”Zij vechten onder de vlag van Al-Boetie! Hij heeft hen van de fataawa voorzien om dit te doen!”

15. Tussen 32:42 en zien we Al-Boetie zelf, die na dit alles beweert dat de demonstranten en opstandelingen slechts een kleine minderheid zijn, en beschrijft hen als “tuig”.

16. Tussen 35:01 en 35:44 is te zien hoe Al-Boetie met emotionele en zeer lovende woorden doe’aa doet voor Bashaar. Dit nadat de opstand al in volle gang was, en de gruwelijke misdaden van Bashaar al voor de hele wereld duidelijk waren!

Dit is slechts een samenvatting van deze video. En er zijn veel woorden en daden van deze duivelse geleerde die niet genoemd zijn in deze video. Zoals zijn vele oproepen tot shirk via de awliyaa’, zoals zijn opmerking dat Syrië de tweede Ka’bah is van de moslims (op video te zien), en zijn opmerking dat Bashaar gelijk is aan Salaahoeddien Al-Ayyoebie en Noereddien Az-Zinkie (rahiemahoemaa Allaah), terwijl de demonstranten ongelovige terroristen zouden zijn (op video te zien)!!

Wees gewaarschuwd, o oprechte dienaar van Allah, tegen deze valse geleerde, en zijn boeken, die ook vertaald zijn naar het Nederlands, en zijn aanhangers en verdedigers!

Moge Allah ons leiden op Zijn Weg, met een diepe kennis waar we naar zullen handelen, oprecht voor Hem alleen. En moge Hij ons beschermen tegen de fitnah van de paleisgeleerden!

 

De dood van Al Bouti

Wij zijn van mening dat Sheikh Al Bouti in 2013, voordat hij stierf, inzag dat hij de verkeerde kant had gekozen. In de moeilijke positie waarin hij zich bevond (onder druk van het regime, terwijl burgers werden afgeslacht) kon hij niet veel anders.

Al Bouti liet zijn familieleden het land ontvluchten (Turkije). Dit gebeurde twee weken voor de aanslag op Al Bouti. Een schoondochter van Al Bouti werd rond dezelfde tijd gedood door het Assad-regime. Voor Sheikh Al Bouti stond er niets anders op om het land te ontvluchten, en de kant van het volk te kiezen. In een van de laatste videos waarin Al Bouti te zien op is, ziet men hoe hij het regime bekritiseert. Al Bouti zou snel hierna het land verlaten.

Het regime merkte op dat Al Bouti zich niet meer hield aan hun regels, en hebben op het laatste moment een aanslag gepleegd op de Sheikh. Initieel werd er een relatief kleine explosief tot ontploffing gebracht, waarna leden van de Syrische geheime dienst point-blanc Al Bouti executeren om daarna snel te verdwijnen, om de indruk te wekken dat de Sheikh is gedood door de “bomaanslag”.

Hierover hebben wij in 2013 een uitgebreid artikel geschreven.Al met al kan men concluderen dat het dictatoriaal regime in Syrië ook mensen die decennia pro-Assad waren, uit de weg worden geruimd wanneer het ze goed uitkomt. In dit geval kunnen zij doen alsof de aanslag het werk was van “opstandelingen”, maar wij weten wel beter.

al-bouti-smiling

One Comment

  1. Salam wa 3alaykoum,

    Eindelijk iemand die de waarheid spreekt. Ik werd er helemaal gek van als zelfs Marokkanen deze man gingen ophemelen. Maar dit is goed uitgebouwd met duidelijke bewijzen door de redactie.

    Jazakoum ALLAH khayran

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.