Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Hadith over Mu’aawiyyah

Hadith over Mu’aawiyyah: “Moge Allaah zijn buik niet vullen!”

De Shi’a gebruiken de hadith collecties van de Ahlus Sunnah om hun standpunten te “bewijzen”. Niettemin zal de Shi’a vaak gebruik maken van academisch bedrog wanneer zij een dergelijke Hadith citeren. Een dergelijk voorbeeld treffen wij aan wanneer zijn de hadieth over Mu’aawiyyah (radiya-llaahu 3anhu) voorleggen.

In de Hadith van de Ahlus Sunnah is opgenomen dat de Profeet (salla-llaahu 3alayhi wa- sallam) over Mu’aawiyyah (radiya-llaahu 3anhu) heeft gezegd: “Moge Allaah zijn buik niet vullen.” De Shi’a zullen dan beweren dat de Hadith Mu’aawiyyah (radiya-llaahu 3anhu) veroordeelt. Wat deze Shia echter niet te zeggen is dat er een Arabisch gezegde bestaat wat de betekenis draagt: “Moge uw levensonderhoud eindeloos zijn” (dat wil zeggen dat het nooit tot een einde komt) “Moge Allaah jouw buik niet vullen”. In Semitische culturen is dit een veelgebruikte alledaagse uitdrukking: wanneer iemand op het punt staat om te sterven, zeggen de mensen dat die-en-die zijn verzadiging heeft bereikt.

 

Vaak gaat de Shi’a jeugd naar de diverse discussiefora en gebruiken zij simpele ‘knip en plakseltjes’ om hun punt te ‘bewijzen’ waarbij ze deze hadieth dupliceren. Deze Shi’a propagandisten hebben geen begrip van de Arabische taal en worden daarmee blootgesteld aan het maken van dergelijke fouten waarbij ze de zaken drastisch uit de context rukken. De analogie van dit geheel is als een man die voor een voetbalwedstrijd tegen zijn zoon zegt “break a leg”. Als we dit “break a leg” letterlijk naar het Chinees zouden vertalen, dan zou het de beoogde betekenis verliezen en zou een Chinese lezer denken dat deze vader eigenlijk wil dat zijn zoon lichamelijk verwond raakt! Als dezelfde Chinese lezer de Chinese politie zou vragen om deze man te arresteren voor kindermishandeling, dan zouden ze dat waarschijnlijk ook doen. Maar als deze Chinese lezer naar de Engelse politie zou gaan, zouden ze hem waarschijnlijk uitlachen wegens de misinterpretatie van het (welbekende) Engelse gezegde. Op dezelfde wijze kunnen wij lachen om de Shi’a die gebruik maken van de eerder genoemde hadieth om iets te bewijzen.

De waarheid is dat de Shi’a geleerden als eerste deze Hadith over Mu’aawiyyah hebben aangehaald en zichzelf daarmee hebben betrokken bij bedrog om de massa te misleiden en om hun punt te ‘bewijzen’. In werkelijkheid is de Hadith ter ere van Mu’aawiyyah en niet ter veroordeling van hem. Helaas circuleert deze Hadith nu op het internet zonder de juiste context. We zien dat dit een terugkerend thema is in het debat met de Shi’a.

Artikel geparafraseerd door: Ibn al-Hashimi, www.ahlelbayt.com

One Comment

  1. Aan alle sjjieten wens ik een break your neck. Niet in de figuurlijke zin nog!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.