Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Hoe zit het nou met de sjiieten die naar Damascus afreizen?

De laatste 2 jaar worden sjiieten van over de hele wereld overgevlogen naar Syrië. Meestal gebeurt dit met steun van, of na aandringen van de dictatoriale Iraanse overheid die Bashar Al-Assad bij wilt staan in de volksopstand tegen het regime in Damascus.

Vooral Libanese, Afghaanse en Iraakse sjiieten worden opgetrommeld. Naar eigen zeggen vertrekken ze naar Damascus om het graf van “Sayyeda Zaynab” te beschermen.

Eenmaal aangekomen, voeren vrijwel alle sjiitische “bedevaartgangers” dezelfde rituelen, waarin ze anderen naast God aanroepen. Ze roepen dan ook “O Zaynab, bescherm en help ons.” Wie snapt het nog?

Dit draait allemaal om geld en de positie van het buitenlandse beleid van Iran, die haar macht wilt behouden. Religie wordt hiervoor misbruikt; veel onwetende sjiieten durven hierover geen vragen te stellen aan hun imams en “geleerden”, dus adviseren wij hen om na te denken over wat voor zin het heeft om de doden in hun graven aan te roepen. De Koran (35:13-14)  is heel duidelijk over dit soort zaken:

 

Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort de heerschappij. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen machtAls jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen, dan zouden zij jullie (smeekbede) voor jullie niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij het verwerpen dat jullie deelgenoten naast Allah maakten. En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende.

 

Sjiieten die onderzoek verrichten weten dat zelfs de “Imams” zichzelf en hun familieleden niet konden helpen of genezen. Velen stierven door de gifbeker. Hoe kan jij dan denken dat zij jou kunnen helpen? Laat je niet misleiden. Lees bovenstaande Koranvers en reflecteer…

 

Jackie chan

 

Zonder de hulp van de buitenlandse sjiitische milities aan het regime in Damascus zou Bashar Al-Assad allang zijn gevallen. Het volk moet hem niet meer, dus is de enige resterende optie dat hulp van soortgelijke dictaturen hem moeten bijstaan  om hem op zijn troon te houden. 200.000 Syriërs gedood? Geen probleem, want Bashar Al-Assad wilt aanblijven als leider.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.