Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Ahl Al Bait

Dit artikel is nog niet gereed.

Wie zijn de Ahlalbayt (moge Allah tevreden zijn over hen)?

De Ahlalbayt (leden van het Huis) zijn:

 • De vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem)
 • De kinderen van de Profeet (vrede zij met hem)
 • De stammen van Abd Al-Mutallib (nakomelingen van Ali, nakomelingen van Abbaas, nakomelingen van Ja’far, nakomelingen van Aqeel, nakomelingen van al-Haarith, de zonen van Abd Al-Mutallib, en hun bevrijde slaven. (al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 1/100; al-Sharh al-Mumti’, 6/258)

 

So the family of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) are: his wives, his children, and Banu Haashim, Banu ‘Abd al-Muttalib and their freed slaves. End quote.

De Shi3a menen dat zij de Ahlalbait volgen. De Ahlalbait zijn “Het huishouden van de Profeet”. Meer informatie hierover vindt je hier: http://islamqa.com/en/ref/10055/ahl De Shia echter, verkleinen de benaming Ahlalbait tot een klein aantal personen.  De Ahlalbait volgden de Sunnah van de Profeet. Meer hierover in de toekomst.

De deugden van de Ahlalbait:

Allah (de Verhevene) heeft de Ahlalbayt van de Profeet (vrede zij met hem) met veel deugden begunstigd. Moslims (Ahlu Sunnah wal Djamaa3ah) zijn het unaniem eens dat het verplicht is om van hen te houden en hun rechten te respecteren.

Meer informatie:

7 Comments

 1. Ahl al Bait, is de familie van het huis. Dat wil zeggen dat de sjiieten ontzettend veel geven om de familie van de profeet. De kleinzoon van onze profeet: Imam Hoessein, is dood gemaakt. Jaarlijks herdenken de sjiieten deze Imam. Deze Imam is op een verschrikkelijke manier doodgemaakt. Denken de mensen dan niet dat de profeet Mohammed hartstikke blij wordt als hij ziet hoe wij erg triesten om de imam Hoessein (kleinzoon van de profeet)??? Het kan mij niks schelen welk beeld de soennieten van de sjiieten hebben, maar ik geloof in allah, mijn profeet (vrede zij met hem) en zijn familie (Ahl al bait). WANT WIE VAN DE PROFEET HOUDT, HOUDT OOK VAN ZIJN FAMILIE. !!

  EDIT ADMIN: Deze pagina is nog niet af, maar ik wil je vertellen dat de Islaam voor de GEHELE mensheid en DJINN is, er zijn vandaag de dag tienduizenden mensen die afstammen van de Profeet, maar jij wilt dus zeggen dat ze “beter” zijn of gevrijwaard zijn van de Hel? Kunnen mensen dat bepalen? Hier heb je al een link gekregen in een ander bericht: Wie heeft Hussein vermoord?” rel=”nofollow”>

  Tot slot wil ik je zeggen dat zelfgeseling NIET in de islaam is toegestaan…, daarnaast kun je niet voor de Profeet spreken. Heeft hij overgeleverd dat hij het goed vind als mensen zichzelf kapotslaan tot bloedens toe? Hoe zat het met de martelingen van Bilal? Is dat niet erg? En heeft de Profeet om zijn martelingen zichzelf ook laten martelen? Dat het je niks kan schelen hoe soennieten over sjiieten denken vind ik wel jammer, aangezien ikzelf ook altijd rekening houd met hoe andere mensen over me denken wanneer ik iets wil gaan doen; je gaat iemand in de AH niet hardop begroeten met de Salaam, terwijl je dat in de moskee wel doet bijvoorbeeld.

  InshaAllah zul je er zelf beter van worden en de andere mensen die je kent leiden. Weet je wat ik heb meegemaakt? Een sjiiet die soenniet werd, werd kwaad op ALLE soennieten in de wereld omdat zijn OUDERS STIERVEN terwijl ze nog sjiiet waren. Hij verweet de Soennieten ervan te weinig hebben gedaan aan de Da3wa. Ik hoop dat je de logica inziet van deze wereld want op een dag staan ook wij in ons eentje…

  • Ik ben blij met wat ik ben en wat ik geloof. Heb je weleens het verhaal gehoord van de profeet Youssef toen zijn zoon niet met hem mee wou komen en hij ging heel veel huilen en hij werd blind? En dat was een profeet. Dus denk je niet dat toen de imam houssein dood werd gemaakt, dat de profeet in zijn eigen graf dood ging van het huilen? Iedereen huilt als zijn kleinzoon wordt doodgemaakt.

   Inshallah wij zijn allemaal moslims en allemaal 1 groep. Ik wil geen verschil maken met wie we zijn. Ik heb respect voor iedereen, soennieten, sjiieten, ongelovigen en iedereen.

   Iedereen is gelijk aan elkaar. En vergeet niet dat er ook hartstikke veel bekeerlingen zijn die sjiiet zijn gewoorden.

   EDIT ADMIN: Iedereen is gelijkwaardig, niet gelijk… Je hebt het over “Hartstikke veel” mensen die sjiiet zijn geworden? Vreemd, aangezien ik bij de Shia bijeenkomsten, zowel hier als in belgie, vrijwel altijd dezelfde select aantal gezichten zie. Er zijn wel wat bekeerlingen, maar “hartstikke”… En dan hebben we het eens niet over de bekeerlingen die na een tijdje weer zichzelf AFkeren van het Sjiisme, of Bekeren naar het Soennisme omdat het “niet klopt”. In de grootste Busselse AhluSunnah moskee alleen al heb je dagelijks 3 of 4 nieuwe bekeerlingen naar de Sunnah. Daar sta je dan, met een filmpje op youtube te claimen dat in brussel alleen al 5000 families sjiiet zijn geworden, dit terwijl de -OFFICIELE- Iraanse statistieken over belgie in 2011 hebben geschreven dat er 7500 sjiieten woonbaar zijn in Belgie, voornamelijk uit Iran, libanon, irak en marokko.

   Ik hoop voor iedereen dat die niet buiten de Islaam treedt, maar als een persoon Shirk of Kufr pleegt, dan is dat toch de eigen keuze, maar de mensen van wie je claimt dat die het van je “eisten” zoals Khomeinie, Hussein of Ali, hebben er NIETS mee te maken inshaAllah. Zijn genoeg Hadith over te vinden. Zelfs in Iran zelf weten ze niet wat ze moeten doen tegen de verspreiding van de Sunnah: In tehran alleen al ruim 1.1. miljoen (zie “nieuws”). Kun je farsi? Zo ja: http://www.youtube.com/watch?v=WiEW1hcf6Mo&feature=related

   • Soennieten vinden sjiieten kufar omdat sjiieten bloed uit het lichaam halen omdat ze verdrietig zijn om
    imam hoessein. Maar waarom zijn wij dan kufar? Doen wij iemand pijn? Hebben wij Allah beledigd?
    Misschien moet je dan ook de definitie kennen van het woord kufar. Want wat is nou erger? Verdrietig worden en de imam hoessein herdenken op welke vreselijke manier hij is dood gemaakt, of een soenniet die een moskee in Brussel afbrand? Iemand die aan het bidden is voor God, komt een soenniet een moskee
    afbranden. Dat is kufar. En niet als je om de kleinzoon van de profeet Mohammed (v.z.m) elk jaar herdenkt en van Ahl al bait houd.

    EDIT ADMIN: Sorry, ik snap niet hoe je erbij komt dat iemand kafir is omdat hij zichzelf laat bloeien. Wat je misschien bedoelt is dat het een VERNIEUWING is, binnen het geloof; Je mag alles vernieuwen, zolang je het Geloof met “rust” laat aangezien het geloof is geperfectioneerd met de komst van de Profeet Muhammad. In de Quran staat ook dat het geloof is voltooid. Wat jullie dan doen is dingen er aan “toevoegen” , alsof Allah het geloof dus niet heeft voltooid; dit is iets gevaarlijks, want elke vernieuwing is een afdwaling, en elke afdwaling is in de hel.

    Ik snap dat het misshcien niet “erg lijkt” om te huilen/jammeren, maar met, of zonder medeweten ben je dan verkeerd bezig. Het is aan Allah om uit te maken wie Mu’min en Kafir is, dat kunnen wij niet doen. Vind het ook beetje jammer dat jij de brandstichter kafir noemt; het beschuldigen van iemand anders als “Kafir” is een heel ernstige zaak, indien diegene geen Kafir is. Het (Takfeer) kan dan terugvallen op de persoon die de uitspraak heeft gedaan, gelieve hier rekening mee te houden. We moeten elkaar waarschuwen voor de hel, dat is waar het om gaat. W slm

 2. De profeet mohammed toen hij de koran heeft gemaakt zei hij dat : al hadith al thakeleen terekte feekom kitab allah o
  3itretoh ahlo baitee, ma entom mesoktom bihima, felen tedila min be3dee.

  Dus volgens jou ,, moet ik die man een moslim noemen?? Oke leer mij dan,, wat moet ik tegen hem zeggen? een Mo”meen?? Nou hy heeft huis van allah verbrandt,, is hij dan een moslim??

  EDIT ADMIN: Voor de vierde keer: Jij maakt alles en iedereen veel te snel uit voor ongelovige. Als je in Allah gelooft, samen met de andere eisen, en iets verkeerd doet wilt dat niet per se zeggen dat je ineens ongelovig bent. Ik heb Sjiieten ook nooit voor ongelovigen verklaard; ik zou niet durven.

  Lees dit ter informatie over Hadith Thaqalayn.
  http://sjiieten.nl/artikelen/sjiieten-ontmaskerd/hadith-thaqalayn/

  Tot slot volgden de AhlAlBait de Profeet. De Sahaba’s deden dat ook. En wij moeten dat dus ook doen. Houdt van de GEHELE AhlAlBait, en doe wat leden van de AhlAlBayt deden: De profeet Salla Allahu 3alayhi Wa Sallam volgen.

  Je eerste zin klopt trouwens niet…

 3. Beste,

  Sali alla mohammed wa ali mohammed, is het hier niet al mee gezegd? Is het niet voor ons een eis om dit te zeggen tijdens het gebed?

  Er zijn meerdere ahadith die de nadruk leggen op hoe belangrijk ahl ul bayt zijn. Naast de ahadith heb je natuurlijk ook nog de heilige Quran!

  EDIT ADMIN:Ho ho ho. De ahlusunnah leggen het belang van de Ahlalbait daadwerkelijk vast. De afgedwaalden kennen hen eigenschappen toe die ze niet toebehoren, schrijven hen uitspraken toe die ze nooit hebben gedaan, en kennen goddelijke eigenschappen toe aan velen van hen, maar tegelijkertijd beperken de sjiieten het huishouden tot slechts een paar leden, i.p.v. de gehele Ahlalbait. Zoek de bewijzen zelf eens op…

 4. De betreffende hadith die je gebruikt Zaynab, ”Taqalayn” is ZWAK.
  Deze hadith is dhaif,(ZWAK).
  “I have left with you something, which if you strictly adhere to, you shall never go astray–The Book of Allah and my progeny.”
  In de keten van overleveraars vinden we shias, het is een principe van ulul al hadeeth om niet van een persoon kennis te nemen die hoort bij ahlul bidaah. Of een school die te vergelijken is met “shia”.
  Deze versie van de hadeeth staat in Tirmidhie, maar Tirmidhie rah zelf heeft gezegd dat het GHAREEB is. Deze hadith kan je ook vinden in de musnad van Ahmad ibn Hanbal. Deze is ook ZWAK.
  Sommige overleveraars waren publiekelijk rafidayn, zoals Ali ibn al-Munzir al-Koofiy, Mohammed ibn Fudhayl, Atiyyah Al Awfi, (Al-Kifaayah fi `ilm al-Riwaayah)
  de keten van overleveraars ..
  Nasr ibn Abd al-Rahmaan al-Koofi – Zayd ibn al-Hasan al-Anmaatiy – Ja`fer ibn Mohammed – Mohammed ibn Ali ibn Hussain…
  De tweede man in deze keten is Zayd ibn al-Hasan, Zahabiy ra heeft in zijn boek “Meezaan al-Ai`tidaal” gezegd dat Zayd ‘Munkir al-Hadith’ is.
  Shaikh Al-Islam Ibn Hajar heeft hem Dhaeef genoemd.
  (Taqreeb al-Tehzeeb)
  Dezelfde ghareeb hadith in musnad ibn hanbal.
  met de onderstaande keten, het begin.
  Al-Aswad ibn `aamir – Shareek ibn Abd Allah ibn Abi Shareek – Al-Rakeen ibn al-Rabiy` — Al-Qaasim ibn Hassaan – Zayd ibn Thaabit…
  De tweede persoon is Shareek ibn Abd Allah ibn Abi Shareek. Yahya ibn Sa`eed heeft hem als “extreem onvertrouwelijk” beschouwd.
  (Meezaan al-Ai`tidaal).
  Mohammed ibn Yahya zei dat zijn vader zei dat ” Ik heb twijfels over het werk van shareek”. Abd al-Jabbaar ibn Mohammed vroeg Yahya ibn Sa`eed waar Shareek zo onzeker was de laatste dagen, hij antwoordde ” Hij was altijd raar”.
  Ibn al-Mubaarak ra heeft over hem gezegd: ” Overleveringen van Shareek zijn waardeloos” (Meezaan al-Ai`tidaal)
  Juzjaaniy ra heeft gezegd: ” Shareek had een slecht geheugen was onzeker ”
  Ibraheem ibn Sa`eed al-Jauhariy zei : ” Shareek heeft in 400 overleveringen fouten gemaakt”
  Ibn Mu`een zei : ” Wanneer de overleveringen van Shareek met een andere in twijfel worden gebracht, neem ik de andere als autoritair over deze”
  De vierde persoon van jou favoriete hadeeth , waarmee je mensen laat dwalen is Al-Qaasim ibn Hassaan.
  Bukhari ra heeft over hem gezegd : ” Zijn overleveringen zijn munkar en niks is over hem bekend”
  Ibn al-Qattaan ra zegt : ” Niks is over hem bekend”
  De derde keten van overleveraars van jou hadeeth in sunan tirmizie kan je hieronder lezen.
  Ali ibn al-Munzir al-Koofiy – Mohammed ibn Fudhayl – Al-A`mash – `Atiyyah – Abu Sa`eed.
  De eerste, tweede, en vierde overleveraars zijn shia’s. Alleen dit gezien, kunnen we de overlevering negeren. Hiernaast is Mohammed ibn Fudhayl ook bekritiseerd door Abdullah ibn Mubarak rah. (Dhu`afaa al-`Uqayliy).
  De vierde overleveraar in dit rijtje is Atiyyah. Shaikh Al Islam heeft over hem gezegd : “Hij was een shia en een leugenaar”
  Imam Dhahabi zei over hem in zijn Mizan Al I’tidal : “hij was zaief en onbetrouwbaar”
  Yahya ibn Mu`een noemt hem zwak en onbetrouwbaar (Al-Kaamil fi al-Dhu`afaa)
  Hetzelfde is overgeleverd door Ibn Hibbaan (Tehzeeb al-Tehzeeb).
  Sufiyaan al-Thauriy vond hem onbetrouwbaar. (Al-Kaamil fi al-Dhu`afaa)
  Ibn Hajar rah zei dat ie veel fouten heeft gemaakt (Taqreeb al-Tehzeeb).
  Abu Dawud ra heeft over hem gezegd: ” Hij is onbetrouwbaar” (Tehzeeb al-Tehzeeb)
  Alle andere zwakke overleveringen die hetzelfde hebben overgeleverd bevatten dezelfde personen, de muhadditien hebben hun feiten gegeven.
  Saheeh Sahih (Authentieke versie van hadeeth taqalayn)
  “I am going to leave with you two heavy burdens. The first of them is the Book of Allah: in it is the true guidance and the light. Therefore, hold fast to it.” Then he (the Prophet) prompted and induced the Muslims to adhere to the Book of God. Then he said: “And my household. I remind you of Allah in matters relating to my household. I remind you of Allah in matters relating to my household. I remind you of Allah in matters relating to my household.”
  Deze versie is overgeleverd Sahih muslim, Musnad Ahmad, Ahmad, Sunan Daarimiy en anderen, Tevens lezen we in Sahih Muslim #5922 het volgende hierover. ” het boek van Allah heeft de leiding en het licht, diegene die zich hieraan vasthoudt, hij is op de weg van haqq, diegene die zich hiervan afwendt, is misleid ”
  EEN SOORTGELIJKE SHIA OVERLEVERING GEEFT MIJ GELIJK,
  A’alam al-Wara, p 132-133
  je kan de hadith op deze site checken. http://www.al-islam.org/encyclopedia/chapter3/2.html
  De hadeeth taqalayn in zijn context gaat over het vasthouden aan de Koran en de Sunna en zich gedragen en een goede omgang met zijn Ahl Bayt. De shia moeten van alle mensen beter weten dat de vrouw van de profeet (s.a.w.) vals beschuldigd was door munafiqeen. En de ironie is dat terwijl zij deze hadith naar voren halen, zij de vrouw van onze profeet beschuldigen netzoals de hypocrieten dat deden gedurende het incident van Al Ifk.
  Om dieper de context van deze hadeeth te benaderen, weten we dat de hadith omtrent het vastghouden aan de Koran en de Sunnah door de profeet saw plaatsvond op de berg Arafah , met een hele grote massa muslimien, terwijl de haddeeth taqalayn, voor een kleine massa mensen die alleen in medina woonden geïnitieerd was, de profeet saw herinnerde de mensen met de omgang met zijn Ahl Bayt na hem, en een heel belangrijk aspect hiervan is, dat de Sunnah een deel van de Ahl Bayt was, de Ahl Bayt van de profeet saw waren onder andere kenners van de Sunnah.
  Dus we kunnen zelfs indirect veronderstellen dat we vast moeten houden aan de Ahl Bayt van Rasulallah sallalahu aleyhi wasallam. Maar om een zwakke hadith aan te halen en onware verlangens daarmee te ondersteunen, is onrecht en een leugen. Net zoals Allah subhana wa ta’ala heeft gezegd met de transliteratie in Surah Al Israa:
  81. En zeg: “Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.
  Ad Dhahabi in zijn ‘’Siyaar’’pagina 259
  كتب إلي عبد المنعم بن يحيى الزهري، وطائفة قالوا: أنبأنا داود بن أحمد، أنبأنا محمد بن عمر القاضي، أنبأنا عبد الصمد بن علي، أنبأنا أبو الحسن الدارقطني، حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الادمي، حدثنا محمد بن الحسين الحنيني، حدثنا مخلد بن أبي قريش الطحان، حدثنا عبد الجبار بن العباس الهمداني، أن جعفر بن محمد أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة، فقال: ” إنكم إن شاء الله من صالحي أهل مصركم، فأبلغوهم عني: من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة، فأنا منه برئ، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر، فأنا منه برئ “.
  Overgeleverd door Abdul Jabbar ibn Al –Abbas al-Hamadani: Ja’far as Sadiq kwam naar hun toe, toen zij naar Madinah wouden vertrekken en zei tegen hen: ‘’Jullie zijn Insha Allah de besten onder de mensen van jullie streek (Egypte). Lever aan hen over van mij: Diegene die claimt dat ik een onfeilbare Imam ben die gehoorzaamd dient te worden, ik neem afstand van hen, en diegene die claimt dat ik afstand neem van Abu Bakr en Umar, ik neem afstand van diegene’’ (die claimt dat ik afstand neem van Abu Bakr en Umar).
  Ibn Sa’d in zijn ”Tabaqaat” Volume 3, pagina 139

 5. selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatouh,

  moge Allah jou rijkelijk belonen voor dit zeer informatieve stuk geschiedenis, shaheed.

  De bewijzen die je met ons gedeeld hebt nemen inshaAllah wat twijfels weg, ook van de Sunni’s. De shias zijn altijd erg makkelijk om bepaalde zwakke ahadeeth aan te halen om zo hun gelijk te krijgen waardoor sommige broeders of zusters makkelijk in een staat van twijfel kunnen belanden. ik kom zelf uit een zwaar alevitische familie maar Allah SWT heeft mijn hart gevuld met nur en mij alhamdulileh geleidt naar de ware Islam. ( al 4 jaar trotse Moslim ) Het is jammer om te zien hoe mijn familie steeds meer doordraaft met hun duivelse aantijgingen jegens onze vrome voorgangers en er ook werkelijk 100% overtuigd van zijn, dagelijkse vervloekingen richting cOmar of cAbu Bakr zijn een gewoonte geworden ( ben nu in turkije in een alevitische dorp, weet ook niet waarom estagfurullah ) Elke weldenkende moslim kan duidelijk zien dat deze mensen geen nakomelingen van de profeet saws zijn, bij het zien van sommige van hen kan ik soms niet opmaken of het nou een jood of een aleviet is, sobhanAllah.. haha.

  Ik denk dat het erg belangrijk is voor ahl sunnah om ons te verdiepen in dit onderwerp om zo eventuele verwarringen in de toekomst te voorkomen.

  Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatouh

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.